Rövid közlemény koronavírus-hisztéria kapcsán

Olyan világban élünk, amikor az örömhírt rémhírnek minősítik, a rémhírt pedig kötelező elfogadni valóságként. Mi ugyanis örülünk annak, örömhírnek tekintjük, hogy ha kiderül, a vírusjárvány helyzet jóval kevésbé súlyos, mint ahogy azt a média a nap 24 órájában szuggerálja.

Szerkesztő egyéb elfoglaltságai miatt mostanában ritkán tud időt szakítani e honlap szerkesztésére.
Nézzék el ezt nekem kedves olvasóim, és azt is, hogy a hozzászólásokat csak igen ritkán frissítjük. De itt vagyunk, élünk, és reméljük, hogy előbb-utóbb ennek a honlapnak is tudunk több időt szentelni. Addig is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében:

https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/

Áldott Feltámadás ünnepet, és reménykedjünk, hogy püspökeink hamarosan újra engedélyezik a hívek részvételét a legszentebb áldozat bemutatásánál.
2020. április
Bálint József

7 hozzászólás

Add a Comment
 1. Bő négy hónap elteltével, tapasztalatával a hátunk mögött, pár szempontot már lehet világosan felismerni, nemcsak számunkra, akik hiszünk, hanem minden ember számára, akik kicsit is elgondolkodnak a történéseken. Az első talán az, hogy sokkal nagyobb volt a „csinnadratta”, a félelemkeltés mint a konkrét valóság!A második, hogy ilyenfajta világszintű összehangolása az intézkedéseknek egy járvánnyal kapcsolatosan nem volt! Persze a technikai eszközöknek is köszönhetően. A harmadik tény, hogy mostanra sokak számára egyértelművé, világossá vált, hogy egy nagyon pontosan kidolgozott, összehangolt tervet hajtottak végre! De vajon kik, és miért? Egy tény szintén egyértelmű, hogy világszinten, kormányok feletti forrásból eredt, mégpedig nem is akárhonnan, hanem a csúcsról!Tovább nem is folytatom, hanem visszatérek a pontok kielemzésére a saját hitem, életem tükrében – római katolikus konvertita 1989. 12. 25. – amely meggyőződésem szerint nagymértékben az Egyház kétezer éves hite, habár vannak akik már a zsinati Egyház címkével megbélyegeztek, leírtak minket. Engem személy szerint nem zavar véleményük, magatartásuk, sőt segít abban, hogy a szélsőséges, fanatikus magatartásukban ne kövessem példájukat! Törekszem tehát józanul, higgadtan, elfogultság nélkül megfogalmazni álláspontomat, felismerésemet, ajándékba kapott talentumaim mértéke szerint. Most már hálás vagyok a Mindenhatónak, az Úr Jézusnak, hogy „édesanyjára” bízott engem is, már születésem előtt! Igaz Egyiptomban születtem, nevelkedtem 32 éves koromig, persze átvitt értelemben, allegorikusan. Másodsorban azért is, hogy nem engedte meg, hogy „valaki legyek” – ferences pap – hanem visszarendelt a helyemre, a senkik, a kicsinyek közé – Názáretbe! (Mert különben az én fejemet is teletömték volna modern eledelükkel a teológián, amely sajnos már nagyon sok fertőző szert tartalmaz!) Micsoda Isteni titkot rejt az erre vonatkozó Szentírás idézet. Korunk „okosai, bölcsei, tudósai” elfeledték, hogy Urunk Egyházának tizenkét alapköve – apostolai – egyszerű emberek, halászok voltak, kivétel egyedül Pál apostol, aki Gamáliel rabbi iskolájában képzésben részesült. (Számomra az Szentírás éa a KEK mellett a magán kinyilatkoztatások jelentették a forrást, a csúcs a a Kék könyv! MPM).
  Ami pedig magát a „vírust” illeti, mai napig hatalmas ellentmondás van szakmai berkekben róla, eredetéről, létéről, hogy valójában mit is „tesztelnek”?
  Valójában mindannyian tapasztaltuk, hogy micsoda fergeteggént zúdították nyakunkba, minden szinten és lehetséges módon az fertőzésnek veszélyét. Sajnos sokakat meglepetésként ért, mintha már maga a HALÁL angyala lépett volna elénk a „behívójával” – eljött az óra! Ennek csúcspontja azzal tetőzött, amikor felhúzták a zászlót, és kihirdették: MARADJA OTTHON! KÖTELEZŐ, különben hatalmas büntetést kapsz! Valamint a kéthetes „karantén” – házi őrizet – és a szájmaszk elrendelése! Számomra az első döbbenet az utcák teljes elnéptelenedésének megtapasztalása volt, falun, városon egyaránt! Ilyet csak vegyi vagy biológiai fegyver bevetésekor lehetett volna elrendelni, háború esetén! A meglepetések követték egymást, az emberek többsége valóban MEGIJEDT, annak ellenére, hogy környezetünkben nem történt fertőzés, és haláleset! De egy lényeges tény igazolást nyert, az emberek többségét a halálfélelemmel lehet bábukként kezelni, sajnos még a hívek nagy-részét is! És ezzel gyakorlatilag minket is „levizsgáztattak”! De marad a kérdés? Miért? Milyen célból? Szerintem a helyes választ megtaláljuk Jób könyvében!
  A második pontnak a lényege még mellbevágóbb a „mi” számunkra. De ugyanakkor hideg zuhanyként hozzájárulhat ébredésünkhöz is! Mert szembesültünk a konkrét valósággal, hogy környezetünk, a társadalom már NEM KERESZTÉNY, és ami nem keresztény, az pogány, a maga sokszínűségében, formájában! És ezt miért állítom? Mert minden kormány, még a „keresztény” köntösben ágáló Orbán Viktor is ugyanazon intézkedést vezetett be! De van ennél nagyobb galiba is, amely csak közülünk a kevesek számára nem meglepetés! Hogy a katolikus Egyház, élünkön a hierarchiával behódolt az ellenfélnek, az általuk elrendelt törvényt ránk erőltették! Holott világi, politikai vezetők nem illetékesek, beavatkozni lelki dolgokba! Annál is inkább, mivel csak a társasdalom egyre szükebb, kevesebb tagjainak bizalmát, támogatása által kerültek bársonyszékeikbe! Sőt, sajnos legalább egyharmadát választóiknak valósággal „kényszerrel” terelték urnákhoz! Ezt a harminc éves múlt igazolja! Tehát ilyen „vezetőség” hitelessége nagyon kétes! És ennek ellenére, tudatában volt bátorságuk rendelkezni! OPERATÍV TÖRZS! A gazság szócsövei! Bezárták a templomokat, egy időre, mai napig fertőtlenítő szerrel helyettesítik a szentelt vizet, valamint kötelezővé tették a maszkok viselését! Kérdem, azt hiszik, valóban ez Isten akarata? Szerintem egyáltalán NEM! A 2 Makkabeus 6. részben szereplők vajon nem a mi okulásunkra is szolgálnak? Beleértve a „legelőkelőbb írástudó” Eleazár vértanúságát is! Vagy a hét testvér vértanúsága a 7. részben! Ezeken ajánlom illik elgondolkodni mindenkinek, aki igazhitűnek vallja magát! Ami pedig a kézbe áldozás elrendelését illeti, sajnos vezetőinket minősíti! Béresekké váltak, a csúcstól az utolsó plébániáig! Nemcsak Róma veszítette el az iránytűjét, igaz hitét, hanem már az egyházmegyék és a helyi plébániák hive közül is nagyon sokan! És hogyan, miért történhetett meg mindez magával az Egyházzal, hívekkel? Az én válaszom egyszerű: mert már évtizedek óta, sőt nemzedékről nemzedékre ugyanaz az eszme, „pénz” van forgalomban, keleten és nyugaton egyaránt, az érem két oldala – kapitalista – szocialista, kommunista. A lényeg egy az úr!
  És ezzel eljutottunk a harmadik ponthoz, melynek lényege, hogy az emberiség elérkezett történelmének utolsó, befejező szakaszához! Egyébként erre már utalt idejében II. János Pál pápa világosan, egyértelműen: elkezdődött az utolsó csata az Evangélium és anti evangélium között! Ez konkrétan és tömören kifejezve: a gonosz erői világszinten összehangoltan dolgoznak ügynökeik által, hogy előkészítsék a terepet „főnökük” számára!
  Számunkra az a fontos, hogy felismerjük az idők jeleiből, eseményeiből a lényeget: URUNK, JÉZUS KRISZTUS második, VAGYIS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK NEMZEDÉKE VAGYUNK!
  Hogy ezt miért nem a hivatalos Egyház vezetősége kürtöli világgá? Az oka ugyanaz, mint az első eljövetelkor! Sőt, ennek így kell lennie, hogy az írás beteljesüljön: Jel 13, 11! Elkezdődött Bergoglio „székfoglalásával, vagyis az egyházi szabadkőművesség hatalomra kerülésével! Az idén elindított vírusos-hisztéria jelzi a lavina elkezdődött világszinten!
  Minket a közeljövőben kibontakozó eseményes sem érhetnek meglepetésként, ha lámpásaink égnek és van tartalék olajunk is bőven!
  Befejezésként a „szerkesztő úrnak” figyelmébe ajánlom, hogy amíg nappal van, addig lehet dolgozni, időt szakítva a legfontosabbakra, mert amikor a teljes éjszaka ideje elérkezik, már a lehetőségeknek is vége lesz. Mt 24, 45-47!
  1. jozan-katolikus

   Kedves Kapisztrán,
   nagyon egyet tudok érteni a hosszúra nyúlt hozzászólással. Ajánlom figyelmébe körünk másik honlapját:
   http://www.virusinfok.hu
   Talán csak annyi véleménykülönbség, hogy véleményem szerint még nem érkeztek el az utolsó idők. Egyelőre nagyon jól megy nekünk.
   Na később folytatom, el kell mennem.

   1. Köszönöm a választ.
    Most már rövid leszek. Nagyon jól megy nekünk? Mert részt vehetünk ismét szentmiséken MASZKOKBAN? És kézbe fogadva az OLTÁRISZENTSÉGET? Mert elöljáróink behódoltak az ellenfélnek? Ami pedig az utolsó időket illeti, közel van ami majd meggyőzi önöket is arról, hogy elérkezett! A 3. világháború amellyel előkészítik ügynökei főnökük, az Antikrisztus színre lépését. Ezzel kezdődik a nagy nyomorúság ideje! Egyébként mostanra már megtörtént a nagy „aposztázia” vagyis a tömeges hitehagyás! Mert az igaz hit és hitvalók már majdnem annyira ritkaság, mint a fehér hollók! Különben hogyan lehetséges az, hogy hét éve egy kakukkfióka ült Péter székébe, és csak páran „protestálnak”? Eközben emlékezetembe felidéződik Szűzanyánk egyik üzenetének kemény kijelentése a Kék könyvből: „akkora majdnem mindenki követi majd a hamis Krisztust és a hamis egyházat”! Persze a Cönákulum alkalmával felvetődött a kérdés a téma kapcsán, hogy akkor pápája is lesz! Most már számunkra világos és egyértelmű, hogy a Jel 13, 11. beteljesült! Eljött az intenzív ima, engesztelés, virrasztás ideje, az én számomra. Isten áldja!

 2. COVAXIN HELYETT SZENT ANDRÁS „HAVA” BORSA, azaz a COVID KÖD deKÓDja 8.
  A nyugati ún. „demokráciákat” javarészt galíciai ma már dominánsan szemita cionisták irányítják, de ott furcsamód jobban adott a lehetőség az emberi lét és életminőség fenntartására, míg korunk kegyetlen rémuralkodói, politikus-brigantijai a Rózsadombi Diktátumban foglaltak szerint Magyarországon nyílt emberirtást folytatnak!!!

  MI VAGYUNK a MEGOLDÁS ÖNMAGUNK és 1MÁS SZÁMÁRA!!!

  2020. ŐSZUTÓJÁNAK (Novemberének!) MINDENSZENTEK (2020. 11.01.) és ŐS-HŐSeink (Halottak?!) NAPjához (2020.11.02.) közeledtével nem igazán hiszem azt, hogy bárkinek is kétségei lehetnének még afelől, hogy valami rendkívül ÖRDÖGI és ŐRÜLT színjátéknak, a tehetetlen-tömeget alakító KÉNYSZERŐNEK a marionettjeivé váltunk. Akaratunk ellenére egy olyan kortárs műben „kényszer-ülünk” NAP, mint nap, melyet ISTENTUDÓ teremtményekként sem tudtunk elKÉPzelni…- alig 1 éve.
  A MINDIG FELÜLRŐL ÉPÜLŐ PIRAMIS=PEREMES hierarchikus rendszerének parancskiadási és parancs végrehajtási útját az eleddig „TITKOS TÁRSASÁGOK HÁTTÉR-6ALMASAI” immár LÁTVÁNYOSAN a SZEMÜNKET KISZÚRVA, FELÜLRŐL LEFELÉ „TÖRTÉNTETIK” MEG: VELÜNK!!!

  Ahhoz, hogy ez az egész BOLYDULT és BÓDULT EMBERPASSZÍROZÁS egyszer valaha is abbamaradjon, azt egyetlen módon lehet végrehajtani.
  Egyrészt józan belátással megérteni azt, hogy ennek a rendszernek az irányítói darabonként adtak el bennünket egy olyan ISTENTELEN, még hatalmasabb erőnek, KÁOSZT-TEREMTŐ HÜLLŐ-MAJOM csoportnak…- nevezzük őket bárhogyan (a mi szempontunkból tulajdonképpen abszolút lényegtelen is!!!), akik számára MI csupán SORSZÁMOZOTT DARABÁRU VAGYUNK, semmi több.

  Ezeknek a POKOLból feltörekvő ISTENTAGADÓKNAK mi vagyunk a BE és FELÁLDOZHATÓ TÖMEG…- hogy sátánista bepörgetett bolyongós agyrémüket fenntarthassák!!!
  Azok, akik ennek az irányító és végrehajtó piramisnak a csúcsán, illetve a csúcshoz közeli helyeken foglalnak helyet, számukra a folyamatban való részvételnek első és legfontosabb lépése volt az, hogy ahhoz, hogy bennünket eladhassanak, először a SAJÁT LELKÜLET KELLETT „ÁRUBA”-BOCSÁJTANI!!!
  És, hogy kinek/kiknek?!
  Ezt a Kedves- Lelkes Olvasóinkra bízzuk, hogy válaszolják meg Önmagának.
  Bár szintúgy teljesen mindegy, hogy a bennünket rezgésforrásnak, energianyalábnak, vérplazmának, árucikknek, létük letéteményesének, zálognak vagy bárminek is tekintő látszat-hatalom minek néz és/vagy titulál bennünket, a mi szempontunkból totál lényegtelen, hogy ők kinek/kiknek és milyen megfontolás/egyesség alapján adták el a Lelkület.
  Mindösszesen az a kérdés, hogy vajon tisztában vannak-e azok, akik jelenleg még felsőbb és biztosnak tűnő pozícióból szemlélik az eseményeket, mozgatják a szálakat és úgy sakkoznak velünk – mint boldog békeidőkben mi magunk egy matt-parti során a jelentéktelennek vélt gyalogokkal – MAGyarán gondolKÓDva felfogják-e, hogy számukra is csak földi NAP…OK kérdése az, hogy a piramisban=peremesben náluk feljebbi fokon leledzők MIKOR is FOGJÁK ŐKET ELADNI és BE illetve FELÁLDOZNI?!
  De ahogyan a semmi…- ilyetén a mi szempontunkból is semmi!!!…- és NEM is SZÁMít IGAZán!!!

  JÓ HÍR, hogy ennek a GÉNEZÉS=GENEZIS útján kotyvasztott fehérjemasszának a valódi énje már réges-régen „kicsapódott” a TEREMTŐ színe előtt!!!…DDD
  Hála az Égnek az Isteni Lények, pontosan látják a Föld és az Emberiség sorsának alakulását és egytől egyig TUDJÁK, hogy kinek mi lakozik a Szívében….
  …és nagyon is tisztában vannak azzal, hogy kit milyen szándék vezérel és hogy valójában, ki/ kik AZ/OK, akik a Fény oldalán az ÉLETÉRT és az EMBERISÉG FENNMARADÁSÁÉRT HARCOLNAK.
  ÁM, ha bárkinek is kétségei támadnának a felől, hogy 1 HÁBORÚ KÖZEPÉBEN FORGUNK/FORRONGUNK, akkor ITT az IDŐ MAG(J)ÁBA CSÍPNIE!!!

  „Háború idején a legtöbb polgár panasz nélkül elfogadja alacsony életminőségét, és lojális marad a vezetőihez. A háború megfelelő helyettesítőjének ugyanezt a reakciót kell kiváltania. Éppen ezért olyan új ellenséget kell találni, amely az egész világot fenyegeti, és az ellenség általi fenyegetettségnek legalább olyan elrettentőnek kell lennie, mint magának a háborúnak.” A tanulmány önmaga által megjelölt célja feltárni a társadalom stabilizálásának különböző módozatait.
  A társadalom kifejezést a szerzők a kormányzás szinonimájaként használják, a stabilizáció pedig megőrzést, fenntartást jelent a szóhasználatukban.
  Már a Jelentésnek nevezett tanulmány elején világossá válik, hogy készítőinek célja azoknak a módozatoknak az elemzése, ahogyan egy kormányzati rendszer uralmon maradhat, ahogyan ellenőrizni tudja polgárait, és ahogyan meg tudja akadályozni, hogy fellázadjanak ellene. A tanulmány mellőzi az erkölcs figyelembevételét, és nem foglalkozik a jó vagy a rossz kérdéseivel.
  Hasonlóan mellőzi a szabadság és az emberi jogok kérdéskörét, az ideológiai megközelítést, a hazafiság és a vallási értékrendszer szempontjait. Kizárólag a hatalom megtartására összpontosít!!!”

  Szerrel és tettel: ReSZLeR JáNoS és PáLoS TReND

  https://www.youtube.com/watch?v=tcwpl9QjTl4
  https://www.youtube.com/watch?v=-NAmWbonNZE
  https://szeretunkutazni.hu/2020/06/19/mit-lat-az-asztrologus-interju-dr-janak-lajossal/
  https://www.vilaghelyzete.com/2013/05/milyen-celokkal-menetelunk-buszken-es.html?fbclid=IwAR2ZMbvC0dvCZdOxkbsIwkTdmNvNhJRsb8xoiurLQv-FPEaooRFZ-Xvl9-o

 3. élemiszerben kérünk segitséget 3 an 70 ezer ft ból élünk abból 9000 ft gyogyszerköltség+15 ezer számla… kapok közgyogyigazolványt ,,,de marcius 24 én lesz jóváiras lement róla pénz közgyogyrol KÉREM SEGITSENEK VARGA ZOLTÁN VADNA SZABADSÁG TÉR 15 ) BETEGSÉGEKRÖL KÜLDÖM IGAZOLASOKAT)APIDRA INZULINRA LENNE SZÜKSÉGEM 8700 FT NEM TUDOM KIVALTANI vagy vargáné szücs csilla erste bank 116 00006 0000 0000 2576 6862 segitséget!majusban megmütöttek herezacskot lágyrészt péniszt,,, juliusban annak helyén kialakult egy sipoly szeptembertöl a sipolyboll log egy kb 20 cm elhalt szövet ,,, dolgozni emelni hajolni nem igazan tudok ez miatt//ezek allitolag a magas cukor betegség miatt alakult ki//feleségem közmunkan dolgozik37ezer ft fizetés//nekem ha dolgozok 41ezer ft a fizetés két tartozast von végrahajto

 4. Mérnökasszony

  Wow. Mindig amikor azt hiszem, hogy a kereszténység a legmodernebb vallás döbbentem veszem észre, hogy néhányan viszont tényleg a sötét középkorban maradtak. Még egyszer wow. A legtöbb keresztény portálon nem tagadják a vírus létezését és súlyosságát, és együttműködésre és engedelmességre szólítanak fel. Ez a lázadó, engedetlen, sőt gúnyos stílus egészen új számomra Krisztus követőitől.

  1. jozan-katolikus

   Tisztelt Mérnökasszony,
   hozzászólása olyan dolgokról árulkodik, hogy kétséges, érdemes-e rá egyáltalán reagálnom.
   Természetesen nem a legmodernebb vallás a kereszténység. Az iszlám például modernebb (fiatalabb).
   De már az is probléma számomra, hogy Ön a modernséget fontos attribútumnak tartja egy vallással kapcsolatban. Nem az volna a fontos, a mérce, hogy Istentől kinyilatkoztatott vallással van-e dolgunk?
   Megjegyzése továbbá arról árulkodik, Önnek olyan elképzelése van a kereszténységről, hogy minden keresztény egyformán gondolkodik CV ügyben. Kapaszkodjon meg: Vannak a keresztények között Dózsa-szurkolók, Honvéd-rajongók, és olyanok is, akiket egyáltalán nem érdekel a futball. Van aki a cigánypecsenyét szereti, jó fűszeresen, van aki rá se tud nézni a húsra. És ez mind belefér a kereszténységbe, és ugyanígy az is, hogy eltérően gondolkodunk CV ügyben. Keresztény az, aki vallja a Hiszekegyben megfogalmazott tételeket.
   „döbbentem veszem észre, hogy néhányan viszont tényleg a sötét középkorban maradtak”
   Ez arra emlékeztet engem, amikor a süket fölrója nekem, hogy nagyot hallok, vagy a vak magyarázza nekem, hogy festményemen nem jó a színharmónia.
   „A legtöbb keresztény portálon nem tagadják a vírus létezését és súlyosságát”
   Érdekes, a legtöbb portálról, de sehonnan sem jelentkeztek még, hogy fölmarkolják az egy millió dollárt, amit az kap, aki először teszi le a bizonyítékokat a SARS-COV-2 létezésére.
   https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
   „Ez a lázadó, engedetlen, sőt gúnyos stílus egészen új számomra Krisztus követőitől.”
   Huh, most aztán jól megkaptam.
   Nos, ha a felsőbbség azt akarja nekem bebeszélni, hogy a 2×2 az 5, akkor büszkén vállalom, hogy lázadó és engedetlen vagyok.
   Ajánlok Önnek néhány bibliai helyet elmélkedésre.
   „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.”
   (2Tim 4,3-4)
   Eleazár története
   (2Mak 6.18-31)
   Júdás Makkabeus története, amikor is a választott nép többsége behódolt az istentelen szokásoknak (mai párhuzam: EU, CV-hit), és ő néhány ezer hűséges emberével fölvette a harcot a megszállók ellen. (1 Mak, 2 Mak)
   Most újra átolvastam rövid bejegyzésemet, határozottan nem találom gúnyos stílusúnak. Maximum enyhén ironikusnak. Amúgy kíváncsi volnék, miféle Krisztus-követőkkel találkozott Ön eddig életében.
   A továbbiakban ajánlom (mint mérnök a mérnöknek):
   http://www.virusinfok.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük