Kereszténység és pártpolitika — Hol a helye a magyar kereszténynek 2014-ben?

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.
(Mt 5,13-16)

A 2014-es parlamenti választásokat követő napon egyházközségünkben koccintottunk a választási eredményekre. Hogy miért nem felhőtlen az én örömöm az eredményeket illetően, próbálom az alábbiakban vázolni. Nem akarok senkit sem meggyőzni, nincsenek illúzióim, az emberek nem racionálisan, hanem érzelmi alapokon választanak pártot. A pálmát ebben a tekintetben az az ismerősöm vitte el, aki azt mondta, azért inkább a Fidesz, mint a Jobbik, mert a Jobbiknak nincs programja. Miközben egyedül a Jobbiknak van programja.

Kezdjük néhány alapvető dologgal.

 • Az ország sorsát nem az ilyen vagy olyan pártra történő szavazás dönti el, hanem az, az emberek milyen arányban és mértékben fordulnak a Jóisten felé. Szavazhatunk mi a legjobb pártra, ha egykézéssel kiirtjuk magunkat. Így vesztettük el Erdélyt is.
 • Azt mondja az Úr Jézus, „az én országom nem evilágból való”. Ami azt jelenti, hogy
  a, nekünk az igazi, más világból való országra kell a tekintetünket függeszteni,
  továbbá,
  b, hogy soha földi hatalom, ország, erő, párt, mozgalom nem lesz tökéletes.

AZONBAN! Pontosan a felebaráti szeretet követeli meg, hogy tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy rászoruló embertársaink sorsán javíthassunk. És milliószor elmondhatom, hogy nem érdekel a politika, nekem akkor is kötelességem, hogy egy-egy választás alkalmával válasszak, ha nem is a jót, de a kevésbé rosszat.

I. Kezdem egy kis visszatekintéssel.

30-35 évvel ezelőtt azt láttam magam előtt, hogy züllött, erkölcstelen, korrupt, buta, tehetségtelen, tolvaj társaság irányítja az országot, akik ráadásul mindent elkövettek, hogy az egyházat ellehetetlenítsék. Egyetlen legitimációjuk, hogy náluk a fegyver, és a megszálló szovjetek kegyelméből basáskodnak rajtunk. Ezeket kommunistáknak hívták. (Talán ma nem ítélnék ilyen szigorúan fölöttük.) A nyolcvanas évek vége felé aztán kiderült, hogy sohasem voltak kommunisták, mind, aki annak mondta magát, csak megjátszotta, ugyanis ők voltak az elsők az állami vagyon lenyúlásában. Kivétel nélkül! Minden volt kommunista országban!

Én akkoriban elvi síkon szimpatizáltam azokkal a kommunistákkal szembenálló csoportokkal (Szegényeket Támogató Alap, Szabad Kezdeményezések Hálózata), akikből később az SZDSZ lett.

Mindez a Szabad Európa Rádió hatására történt, amelynek buzgó hallgatója voltam, illetve eljutottak hozzám szamizdat kiadványok is.

Ezután természetes volt, hogy a nyugati típusú piacgazdaságban láttam a gyógyírt Magyarország bajaira, ami együtt jár a többpártrendszerrel, sajtó- és vallásszabadsággal, és tudom, hogy az ország döntő többsége azt akkoriban így látta.

Az 1989-es változásoknak kimondhatatlanul örültem. Tíz évnek kellett eltelnie, hogy rájöjjek, 1989 egy második Jalta volt. Avval a különbséggel, hogy az első Jalta haszonélvezője, a Szovjetunió, illetve a kommunista rendszer, bár sok magyar haláláért volt felelős, szorítóprés alatt tartotta az egyházat, korrumpálta az értelmiséget, anyagi és szellemi nyomorban tartotta lakosságot, azonban

 • nem akarta a magyarságot kiirtani, sőt fennhatósága alatt szerény, de folyamatos népességnövekedés volt
 • nem pusztította el a munkahelyeket
 • nem tette lehetővé, hogy itt oroszok vagy bárki termőföldet vásároljon
 • nem tette magáévá a magyar nép termelőeszközeit úgymond privatizálással
 • nem kényszerítette hazánkat kamatrabszolgaságba
 • paternalista módon gondoskodott arról, hogy senki ne legyen fedél és munka nélkül, és fönntartotta a közbiztonságot.

És amilyen brutális és otromba módon bánt velünk, ugyanolyan módon, ha nem rosszabbul bánt saját népeivel is. Szóval a hetvenes-nyolcvanas években vidáman sütkéreztünk a legvidámabb barakk szerepében, össznépi szinten utáltuk a kommunizmust és a Szovjetuniót.

A nagy szemfényvesztés idején el sem tudtuk képzelni, hogy itt egyszer

 • külföldiek fogják az ország gazdaságpolitikáját meghatározni
 • a magyar munkahelyeket tömegesen megszüntetik
 • a gazdaság gyöngyszemeit (pénznyomógépeket) külföldieknek áron alul odaadják
 • magyarok százezreit teszik földönfutóvá, ösztönözik kivándorlásra
 • idegeneket (elsősorban zsidókat, de bőséges számban kínaiakat, egyebeket) telepítenek be
 • a magyar termőföldet külföldiek számára megvásárolhatóvá teszik
 • az országot egy olyan kamatrabszolgaságba taszítják, amelyből emberi mércével mérve nem lehet kilábalni
 • magyarok százezreit juttatják olyan helyzetbe, hogy a kilakoltatás reális veszélyt jelent, és eddig már ki is lakoltattak tízezreket
 • a cigányságot és zsidóságot törvények felettivé teszik, azaz nekik sokkal több joguk lesz, mint a magyaroknak, ami a cigányság esetében azt jelenti, csaknem büntetlenül lophatnak, gyilkolhatnak
 • állami program szintjére emelik a devianciák (homoszexualitás, Gender Mainstreaming) támogatását
 • és mindezek következményeként rohamosan fogy a magyarság, a horizonton már feltűnik a nemzethalál rémképe.

A kilencvenes évek elején anélkül, hogy pontos diagnózist tudtam volna adni, éreztem, hogy valami nincs rendben az országban. 1994-re a közmédiából áradó folyamatos magyarellenes megnyilvánulásokra reagálva elkezdtem vásárolni Csurka lapját, a Magyar Fórumot. Evvel egyidőben természetesnek tartottam, hogy utam egyenesen a (Giczy György vezette) KDNP-be vezessen. Itt néhány év alatt arra kellett rájönnöm, hogy a vezetőség másképp (szívet melengető módon) beszél a tagsággal, mint a közmédiákkal, külfölddel. Kardinális kérdésekben pedig az ország érdekei ellen foglalt állást. Ezért aztán 1997-98 körül otthagytam őket, és csatlakoztam a MIÉP-hez.

Csurka István a 90-es évek elején szinte látnokként megmondta, mi fog az országgal történni, ha hagyjuk, hogy így menjenek továbbá a dolgok. Hagytuk, így is történt. A MIÉP-ben 2000 körül kezdte zavarni bizonyos dolgok. A párt pénzéből soha semmi nem jutott a vidéki alapszervezetekhez. Pedig volt pénz. Nem kellett volna sok, egy telefon, egy fax, stb. A 2002-es választásokon Csurka az 1. forduló előtt kijelentette, hogy a MIÉP jelöltjei a 2. fordulóban visszalépnek a Fidesz javára. Természetesen ezt mindannyian így gondoltuk magunkban, de ezt nyilvánosan kijelenteni az 1. forduló előtt óriási baklövés volt. Ezt rengetegen úgy értelmezték ugyanis, hogy már az első fordulóban is a Fideszre kell szavazni. A csalások mellett ez volt a fő oka, hogy a párt elvérzett az 5 %-os küszöbön. A pártban egyre fokozódott az elégedetlenség. 2006-ban a párt együtt indult a Kovács Dávid vezette Jobbikkal, de óriási bukás lett a vége. Csurka diktatórikus stílusával elriasztotta az érdeklődőket. Utólag úgy látom, hogy Csurka küldött ember volt, akinek az volt a feladata, hogy magához kösse a tisztán látó embereket, de gondoskodjon arról, hogy mozgalma soha ne legyen jelentős politikai tényező, lavírozzon az 1 és 5 % között. Persze bizonyítékom erre nincs.

Ezidőtájt hagytam ott a MIÉP-et, és úgy gondoltam, hogy többé pártpolitikába nem folyok bele. Aztán annyira megtetszett a Jobbik programja, hogy mégiscsak csatlakoztam hozzájuk.

Így érkeztünk 2010-hez, majd 2014-hez.

II. Mik is tehát fő kifogásaim a Fidesszel szemben?

A KDNP-t fölösleges is említeni, abszolút arculat nélküli, kétséges, hogy elérnék-e az 5 %-ot, ha egyedül kellene indulniuk.

A Fidesz valamikor az SZDSZ-szel rokon ifjúsági szervezetként indult el. A párt vezetői az Antal József nevével jelzett, majd Dávid Ibolya által végleg tönkretett MDF eltűnése után jó szimattal ráéreztek arra, hogy itt van egy természetes űr, amit ők kitölthetnek. Így lett az egykori liberális fenegyerekekből konzervatív párt. (OV 1992: Térdre, imához, stb.)

Persze ettől még lehetne őszinte a változás.

Nos, akármerre nézek szét a nyugati világban, az USA-tól kezdve – Anglia, Franciaország, Németország, Japán, csakúgy, mint a kisebb államok – mindenütt azt látom, hogy van két fő politikai erő, ezeket lehet jobb- és baloldalnak, liberálisoknak, demokratáknak, szocialistának, konzervatívnak, republikánusoknak, vagy akárminek nevezni. Ezek közt mindig vannak különbségek, csak azért, hogy a választók ezen különbségek alapján választhassanak a két erő között. Azonban alapkérdésekben tökéletes a konszenzus a két egymással szembenálló erő között.

Ezek az alapkérdések:

 • 1, Az amerikai cionista hegemónia elfogadása,
 • 2, a saját haza eladósítása az amerikai cionista bankok felé
 • 3, devianciák (homoszexualitás, perverziók, aberrációk, Gender ideológia) népszerűsítése a hagyományos családmodell lejáratása, gyengítése
 • 4, színesbőrű bevándorlás, fajkeveredés erőltetése úgymond integráció néven
 • 5, Az úgymond egymással szembenálló nagy pártok közös fellépése olyan erők ellen, amelyek a fenti pontok bármelyikét megkérdőjelezik, azok ellen fellépnek, ezen erők cimkézése, megbélyegzése (szélsőjobboldali, újfasiszta, antiszemita, demagóg, populista, kirekesztő, náci, xenofób), társadalmi ellehetetlenítése, rágalmazása, médiabojkottja. Erre gyönyörű példa a 2012 december 1-i Fidesz-MSZP-DK-LMP közös Jobbik-ellenes rágalom-őrjöngés Gyöngyösi Márton kijelentésének ürügyén.

A fenti kérdésekről az ún. jobb- és baloldal a lehetőség szerint nem beszél, ha igen, akkor ködösít, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban SOHA NEM TÁMADJÁK EGYMÁST. Árnyalati különbségek természetesen vannak az egyes országok között, pl. sokkal jobb a helyzet Lengyelországban (a legjobb Európában), Szlovákiában, Romániában, mint Magyarországon vagy a nyugati államokban.

Így Magyarországon is a megszálló gépezet egyik oszlopává vált a Fidesz, a másikká az MSZP (akárhogy is hívják most osztódó utódjait).

Ebből kifolyólag az elmúlt 24 év bűneiben egyaránt ludasak úgy a Fidesz, mint az MSZP. Természetesen vannak különbségek a két erő között.

A fő bűnök 10 pontban:

1, A magyar állami tulajdon elherdálása, a magyar termelőszféra elpusztítása

Ennek három módja van:

a, A gazdaság gyöngyszemeinek odaadása bagóért, lásd közszolgáltatók, víz-, villany-, gáz-, áramszolgáltatás, egyes településeken kommunális hulladékszállítás. Ráadásul, ami pénzt ezért kapunk, az sohasem folyik be a költségvetésbe, hanem megy úgymond kamatfizetésre.

b, Termelőüzemek odaadása, szintén bagóért, amiből aztán az következik, hogy az addigi termelőüzemből kereskedelmi lerakat lesz. A mosószeripart a Henkel vette meg, a hazai mosóporgyártást beszüntették (A „Tomi”-t Ausztriában gyártják). Az Akzo Nobel megvette a tiszaújvárosi festékgyárat, majd megszüntette a gyártást. De vég nélkül lehetne sorolni a példákat.

c, Termelőüzemek eladása, úgy, hogy azok tovább termeljenek, immár a külföldi tulajdonos számára profitot termelve, Lásd Biogal Debrecen (ma TEVA), Lehel (ma Zanussi) Jászberényben. (Sajnos ez a ritkább.)

2, A gazdaság irányításának teljes kiengedése a parlament kezéből, gazdasági stratégia teljes hiánya

Az 1990 utáni kormányok úgy törődtek a gazdasággal, mint ahogyan a táplálékul bedobott kisnyuszi viselkedik az óriáskígyó ketrecében. Azaz semmit nem tettek az ellen, hogy a mindenkori, úgymond független MNB folyamatosan hiteleket vegyen fel, csak azért, hogy a külföldi beszállítók áruszállításait ellentételezni tudják. Mert hogy a külföldi beszállítók (Auchan, Tesco, Lidl, Penny, Aldi, Praktiker, Baumax, Jysk, DM, Volvo, Mercedes, stb.) a labdába sem tudtak volna rúgni, ha a magyar állam nem nyúl a hónuk alá, és nem fizeti ki Magyarországra irányuló áruszállításaikat valutában. (Az MNB függetlenség azt jelenti, hogy függetlenek a magyar parlamenttől. Az ország ellenségeitől viszont függenek, azokkal egy húron pendülnek.)

Még egyszer hangsúlyozom, azért, hogy a külföldi cég bármit is el tudjon adni Magyarországon, az MNB hitelt vesz fel, amit aztán Magyarországnak kell megfizetnie, illetve, mert nem tudja megfizetni, a családi ezüst további darabjainak eladására kényszerítik. És ennek másik „kellemes” mellékhatása, hogy ezek az áruszállítások tönkreteszik az ugyanabban a szakmában működő magyar cégeket, akik kevésbé tőkeerősek, nincs marketinghálózatuk, tapasztalatuk.

Hogy itt butaság, korrumpálás, zsarolás, szabadkőműves beszervezés, cionista kötődés játszotta-e a főszerepet, nehéz megállapítani, valószínűleg ez is, az is. Mindenesetre világtörténelmi méretekben páratlan, amit evvel az országgal békeidőben 24 év alatt tettek a mindenkori parlamenti tagok asszisztálása mellet. Soha ilyenre példa még nem volt, hogy azért vegyen föl egy ország hiteleket, hogy ki tudja fizetni a Mercedes és Volvo autóbuszok importját, hogy ez tönkretehesse a magyarországi autóbuszgyártást (Ikarus). Nem volt jó a kommunista gazdasági berendezkedés. De ilyenre még ők sem mertek volna vetemedni.

A Fidesznek eszébe sem jut, hogy magyar tulajdonú üzemeket támogasson (a saját klientúra természetesen itt kivétel), úgy képzeli el a gazdaság fejlesztését, hogy minél több külföldi tulajdonú cég jöjjön ide. Természetesen nem baj, ha jönnek ide termelni külföldi cégek. De ha ezek kizárólagos vagy döntő súlyt képviselnek a magyar gazdaságban, akkor ennek az lesz a vége, hogy az ország zsarolhatóvá lesz, és lenyomják a béreket, amennyire csak lehet. Ne feledjük, hogy olyanokkal kell a bérszínvonalban versenyeznünk, akik napi egy marék rizsért dolgoznak nem európai standardok, munkakörülmények mellett.

És itt, ezekben a kérdésekben van némi különbség a Fidesz és az (ál)baloldal között. A Fidesz kevesebbet lop. De a baloldalon ugyanúgy jegyzik a Simicska-KÖZGÉP, Nyerges, Mészáros stb. milliárdos harácsolásokat, ahogyan a Fidesznél Gyurcsány tolvajlásait. De a rendszert senki nem kérdőjelezi meg. Meg kell, hogy hagyjam, érzékelem, hogy valamennyire próbálkozik a Fidesz külföldi befektetők idecsalogatásával.

3, Az ország fokozódó eladósodásának tudomásul vétele, illetve gátlástalan hazudozás ezen a téren

A Fidesz-választók körében el van terjedve, hogy visszafizettük az államadósságot. Hát ennyire nyíltan hazudni…

Az embernek Henry Ford elhíresült kijelentése jut az eszébe: „Jó, hogy az emberek nem értik banki és pénzügyi rendszerünket. Ha megértenék, már holnap reggel forradalom törne ki.”

Az államadósság alakulását 1990 óta a MNB honlapjáról lehet letölteni, negyedévenként frissítik.

Ennek alapján tudom mondani: a magyar államadósság naponta 6,5 – 6,7 millió euróval nő. Lehet itt bűvészkedni, hogy a GDP-hez viszonyítom, és ez azt jelenti, hogy ha a GDP a duplájára nő, az államadósság meg csak 50 %-kal, akkor ország-világ előtt kürtölhetem: Csökkent a (GDP-hez viszonyított) államadósság.

A tények tények maradnak: Az államadósság a fent említett mértékben nő, és csak remény sincs arra, hogy a növekedés megszűnjön, azaz beálljon egy egyensúly. Törlesztésre aztán végkép nem lehet gondolni. Talán valamivel jobb volna a helyzet, ha az ország az euróövezet tagja volna. Akkor ugyanis a magyar vásárló és a külföldi eladó dolga, ki kinek mit és mennyiért ad el, a magyar állam ebből kimarad. De addig tovább folyik ez az áldatlan állapot: A külföldi termelő vigyorogva szállít, tudván, hogy a magyar állam köteles megfizetni valutában azt, amit ő elad a magyar vásárlónak forintért. Valószínűleg pont ezért nem engedik meg Magyarországnak, hogy tagja legyen az euróövezetnek: Így gyorsabban pusztul az ország. Lásd Szlovákia példáját: amióta az ország tagja az euróövezetnek, azóta hozzánk járnak vásárolni, ingatlant is. Rajka szinte teljesen elszlovákosodott.
Emiatt az áldatlan állapot miatt van, hogy mi itt olyan terméket is külföldről vásárolunk, amit magunk is elő tudnánk állítani a zöldpaprikától kezdve a fűszerpaprikáig, de ezt fölsorolni is sok volna, mi mindent importálunk, amit régen hazánkban gyártottunk, termeltünk, és ma is megtermelhetnénk.

Az államadósság kamatterhe 2012-ben 4,1 milliárd euro volt, azaz fejenként 420 euro, beleértve a csecsemőt, aggastyánt, munkanélkülit, stb.

Evvel a volt szocialista országok közül az első helyen vagyunk. Ráadásul, ha ezt az évi 420 eurót arányba állítom a munkavállalói jövedelmekkel (egy olasz dolgozónak kisebb érvágás kifizetni az évi 1400 eurót, mint a magyarnak a 420-at), akkor egész Európában első helyen vagyunk. És ezeknek a számoknak ismeretében volt pofája a Fidesznek alapot létrehozni az államadósság csökkentésére, amelybe naiv lelkek összespórolt pénzeiket fizették be.

Evvel kapcsolatos írásom: „Államadósság-csökkentés adakozásból? – Olvasónk a püspökök és papok felajánlásáról ”

Persze, hogy befuccsolt az egész államadósság csökkentési színjáték, miután kicsaltak pár száz millió Ft-ot a széplelkektől.

A következő ferdítés, hogy ha nem is fizettük vissza az államadósságot, de legalább az IMF-től és az általa diktált feltételektől megszabadultunk. Az igazság ebben a kérdésben: Az IMF hitelt valóban visszafizettük. Azt, hogy mely bankoktól, milyen kamatok és egyéb feltételek mellett vettünk fel ezért hitelt, azt nem kötik a választópolgárok orrára. Mindenesetre sokatmondó, hogy az EU-ban az államadóssághoz viszonyított kamatok Magyarországon a legmagasabbak 5,59 %-kal.

A Fidesz-propaganda ezt is úgy adja el, hogy sikeres volt az MNB kötvénykibocsátása. Persze hogy sikeres volt a kötvényvásárlóknak. Ami viszont azt jelenti, hogy nekünk sikertelen volt, csak magas kamatok mellett tudtunk újabb hiteleket fölvenni.

Természetesen nagyon nehéz előrelépni erről a helyzetről. De csak azt tudom mondani, ahol akarat van, ott egy út is van.

 • Keresni kell a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, Kínával, kisebb államokkal, anélkül, hogy a karjaikba dobnánk magunkat.
 • Ki kell szállni ebből az őrült rendszerből, hogy a magyar parlamentnek ne legyen ráhatása az MNB hitelfölvételeire.
 • Át kell ütemezni az államadósságot. Ami másnak jár, az nekünk is jár. Lásd evvel kapcsolatos írásomat: „Világszenzáció! A Nemzetközi Valutaalap elvárja, követeli Magyarország adósságának eltörlését!”
 • El kell érni, hogy adósságunkat áruszállítással törleszthessük, ne úgy, hogy újabb, az eddiginél magasabb hiteleket vegyünk föl.
 • A kereskedelmi multicégeket (Auchan, Tesco, stb.) rá kell kényszeríteni, hogy amennyi értékben árut behoznak Magyarországra, annyi értékben vigyenek ki. Ezt úgy lehet elérni, hogy a különbözetet meg kell adóztatni. Először csak kis mértékben, aztán ezt az adót addig fokozni, míg be nem áll az egyensúly.

4, Egyes kisebbségek, nevezetesen a zsidók és cigányok pozitív diszkriminációja,

ami egyet jelent a magyarok negatív diszkriminációjával. Ne értsük félre. Semmi kifogásom az ellen, ha valaki zsidó, vagy cigány. Még az elesett emberek támogatására is szívesen adom adóforintjaimat. De az ellen van kifogásom, hogy az ezekhez a csoportokhoz tartozó embereknek több joguk van, mint a magyaroknak. Ha bűncselekményt követnek el, akkor jóval kevesebbel megússzák, mint a magyarok. Erre csak az nem talál példákat, aki nem akar. Említhetem, hogy következmények nélkül szerepelhet cigányok facebook oldalain, hogy „magyarokat kivégezni”, míg ennél jóval enyhébb antiszemita kijelentések azonnal büntetést vonnak maguk után. Vagy a Győr melletti (Tényő) esetet, hogy kiirtottak egy 4 tagú fiatal családot, a harmadik gyerek útban volt már, és az egészet úgy állították be, hogy a családfő volt a tettes. Ezt egyébként még 100 %-os Fideszes ismerősöm sem hitte el.
1998. április 1-én, közvetlenül a zsidó Pészah előtt Körmenden, rituális gyilkosság áldozata lett H. Zsófi 11 éves kislány, csakúgy, mint Solymosi Eszter napra pontosan 116 évvel korábban. A rendőrség nagyon gyorsan a szerencsétlen tanúból, Tánczos Gáborból kreált tettest, csakhogy ne kelljen a rituális gyilkosság ügyben tovább nyomoznia.

Olvasok aztán olyan híreket, hogy a cigányok kapnak önkormányzati lakást, a magyarokat meg az APEH abajgatja ugyanazon a településen, kiszállnak az építkezéstől görnyedő fiatal magyarokhoz, és kérik a számlákat.

Három tipikus megjegyzés politikusaink részéről:
Horn: a templom vandál megrongálása megélhetési bűnözés volt.

Pintér: „Legyünk tekintettel az eltérő kultúrára (azaz toleráljuk az öregezést, csicskáztatást, stb.), ill. Magyarországon rend van”.

Orbán: „A cigányok a mi rejtett erőforrásaink”.

Jellemző egyébként a klímára, hogy tisztelt püspökünk is arra vetemedik, hogy lakópark építkezésének tervéről beszéljen, faji-etnikai alapokon, cigányok részére, 4 milliárdos költségvetésből. (Ez szerencsére mára megbukott.)

5, Ehhez kapcsolódik, de föltétlenül meg kell külön említeni az állandó és egyre fokozódó holokauszt-agymosást.

A német nemzet ma 80-90 %-ban pszichésen beteg (bűntudat neurózis). Ennek következménye, hogy a németek zokszó nélkül eltűrik, hogy országukat színessé tegyék, azaz betelepítsék mindenféle nációval, hogy ott is pozitív diszkriminációt alkalmazzanak az idegenekkel szemben, hogy ott is az egekig nőjön az államadósság, stb. Ennek a pszichés zavarnak az oka a napi 24 órás holokauszt-agymosás.

Magyarországon az iskolai holokauszt-emléknapot a Fidesz vezette be. A „holokauszt-tagadás = az igazság kimondása a II. Világháború során történt egyes eseményekkel kapcsolatban” büntetőjogi szankcionálását a Fidesz regnálása idején iktatták törvénybe. A Fidesz ajándékoz 5 milliárd Ft-ot a költségvetésből zsidó szervezeteknek újabb holokauszt-emlékmű létesítésére, és ami különösen gusztustalan: az érzelmekre rájátszva gyermek-holokausztra fókuszálnak. Ugye fölösleges említenem, hogy a Fidesz részéről föl sem merül, hogy elvárják a zsidóktól is a bocsánatkérést a múltban a magyarok ellen elkövetett bűneik miatt a holo-agymosás, bűntudat-gerjesztés ellentételezéseként.

6, Börtön, közbiztonság

2010-ben azt mondtam egy baloldali ismerősömnek – a katasztrofális közbiztonsági állapotokról volt szó – ha javulást szeretne, akkor szavazzon a Fideszre, ha már a Jobbik túlságosan távol áll tőle. Hát, hogy semmit nem javul a közbiztonság 2010 után, én sem gondoltam volna. A propaganda ezt is megoldja. A szabálysértés értékhatárát fölemelték 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra. Így aztán mondhatja Pintér, hogy csökkent a bűncselekmények száma, rend van.

Pintér egyébként eléggé furcsa múltú figura. Kiterjedt alvilági kapcsolatokkal rendelkezett. Gyanús ügyei: Juszt-ügy, Clodo-ügy, Lakatos Csaba ügy, Tasnádi-ügy, Sándor István ügy, Szima-ügy. Csak bevallott vagyona iszonyatosan magas, ezt sem rendőrként, sem őrző-védő szolgáltatóként nem szerezhette.

Ezekről részletesen itt.

A rendőrség csaknem teljesen közlekedési rendőrségbe ment át. Ez jóval kényelmesebb, mint a rendfenntartás és bűnüldözés, és ráadásul sok pénzt is hoz a konyhára.

A börtönökből lassan wellness-szálló lesz, sok bűnözőt nem is zavar, hogy bekerül pár évre. Meleg víz, színes TV, rendszeres étkezés, könyvtár, internet ezek „járnak” a raboknak. Ha valaki ezeket nem kapja meg, perli a magyar államot, és milliós kártérítést adnak neki. Hogy ez a wellness rendszer fenntartása mennyibe kerül nekünk, ugye fölösleges említenem.

7, Devizahitelesek, kilakoltatás

A kormány négy év alatt nem volt képes megoldani sem a devizahitelesek, sem a kilakoltatások problémáját. Beszélni rengeteget beszéltek róla, megnyugtató, végleges megoldás nem született.

8, Termőföld

A 2013-ban elfogadott termőföld törvény kifejezetten lehetővé teszi az uniós és társult országok (Izrael, Grúzia, hamarosan Ukrajna) állampolgárainak a magyarországi termőföld vásárlást. A törvénybe beépített korlátok még a Fidesz szerint is csak megnehezítik (de nem teszi lehetetlenné!) a külföldiek termőföld vásárlását.

Különösen szégyenletes, hogy a 2003-as uniós csatlakozás kőbe véste, hogy a nyugat-európai uniós tagok mezőgazdasági termelőinek háromszor akkora uniós támogatás jár, mint a keletieknek. Azaz tudtak tőkét fölhalmozni, beruházni, fejleszteni, míg a magyar termelők napi megélhetési gondokkal küszködtek és küszködnek ma is. Ezt a diszkriminációs szabályozást fogadta el a magyar politikai elit a Fideszt is beleértve, és ezeket a nyugati termelőket szabadítja rá a kormányzat a magyar termőföldpiacra 2014.05.01-én.

Édes hazám, mi lesz veled?

9, Nemzetpolitika

A cigányok a segélyezési rendszerből kifolyólag rohamosan szaporodnak, a magyarok fogynak. A Fidesztől ezen a téren is csak hurrá-optimista hangokat hallok. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de csak azt tudom mondani, ha most nem foglalkozunk vele, hamarosan késő lesz.

Nyugat-Európa elveszett a fehérek számára, néhány évtized, és a muszlimok megfordíthatatlanul túlsúlyba kerülnek. És ez a néhány évtized történelmi léptékben semmi.

Itt is hiányolom a Fidesz akaratkinyilvánítását, hogy nem engedjük a muszlimokat tömegesen bevándorolni, és az ez ellen történő védekező felkészülését.

10, Gyarmati létünk ismérvei a mindennapokban

 • A kommunista időkben természetes volt, hogy a magyar gyerekek számára magyar szerzők írtak mesekönyveket. Magyar szerzők írtak ismeretterjesztő könyveket, szakácskönyveket. Ma ez szinte teljesen kihalt, csak szolgai módon fordítjuk a nyugat szerzők műveit. Fájdalmas néznem, milyen könyveken nevelődik ifjúságunk. Néha belenézek egy-egy madarakról, állatokról szóló könyvbe, hát nevetséges, amit a fordítók művelnek. Minden fajnak van magyar neve, de nem, ők sokszor az angol elnevezést fordítják le gépies, szolgai módon. De egész társadalmunkat áthatja a hajlongás az anglicizmus előtt. Így lett pl. a titkosrendőrből fedett ügynök.
 • Ha a Nyugat szükségét érzi háláját leróni az ország kiárusítójának, a Pufajkásnak, legyen ez az ő dolguk. De muszáj a Fidesznek ebben is lihegve követni a nyugati hűbérurakat és a magyar parlamentben termet elnevezni az 56-os forradalom vérbefojtójáról, a 45 éves kommunista diktatúra egyik oszlopos tagjáról, arról, akinek miniszterelnöksége alatt a 90-es években történt meg közszolgáltatóknak a nyugati kézbe történő átjátszása? Természetes, hogy a Nyugat hálás Hornnak, hiszen ő volt a szálláscsinálójuk. De ugyanilyen természetesnek kellene, hogy legyen, hogy nálunk csak megvetés hangján szóljunk róla.
 • A Fidesz itthon rendre hitet tesz a család szentsége, megbecsülése mellett. És mit ad ég, milyen híreket hallok Strasbourgból?
  Orbán nem válaszolt a Szájerék családellenes, buzibarát magatartását firtató kérdésre.
  Az Európai Parlament (EP) idén februárban 394 igen, 176 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett elfogadta a szélsőségesen liberális Ulrike Lunacek által írt állásfoglalást.A dokumentum lényege a következő: „a Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a nemzeti esélyegyenlőségi szervek, a nemzeti emberi jogi intézmények és az LMBTI (a leszbikus-, meleg-, biszexuális-, transznemű és interszexuális kifejezések kezdőbetűiből – a szerk.) személyek alapvető jogainak előmozdításával és védelmével megbízott egyéb szervezetek számára nyújtott képzést és kapacitásépítést”, továbbá „a Bizottságnak sürgősen javaslatokat kell előterjesztenie a családi állapotot – köztük a bejegyzett élettársi kapcsolatot, a házasságot és a nemi hovatartozás jogi elismerését – igazoló valamennyi dokumentum joghatásának az egész Unióban való kölcsönös elismerésére (…) az azonos nemű párok élettársi közösségére, bejegyzett élettársi kapcsolatára és házasságára vonatkozó jogszabályokkal rendelkező tagállamoknak el kell ismerniük a más tagállamokban elfogadott hasonló rendelkezéseket…”Ha mindez nem lenne elég és kellően sokkoló, a jelentés az egy pár alatt értett matematikai fogalmakat is újradefiniálná: ,,…felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogyan tudnák a családjogi törvényeiket a mai változó családi mintákhoz és formákhoz igazítani, és belefoglalni azt a lehetőséget, hogy egy gyermeknek kettőnél több szülője (vagy törvényes gyámja) legyen, mivel ez megnyitná a lehetőséget a szivárvány családok és az LMBT-családok, valamint a patchwork (elsősorban elvált személyek és korábbi házasságokból származó gyermekek által alkotott család – a szerk.) családok elismeréséhez.” Mint már ebből is leszűrhető, a Lunacek-jelentés összeegyeztethetetlen az Alaptörvényben foglaltakkal, különösen annak L) cikkének (1) pontjával, mely szerint Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.A hagyományos keresztény értékrendünket alapjaiban támadó, a globális szexuális forradalom ezen megnyilvánulását az MSZP-s képviselők és Bokros Lajos mellett a néppárti Járóka Lívia és Szájer József is támogatta, Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselője és listavezetője pedig elutasította.Gaudi-Nagy Tamás képviselő a napokban Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett írásbeli kérdésében hiába tudakolta a kormány álláspontját a vállalt ígéreteikkel, az Alaptörvényben foglaltakkal, és esküjükkel szembemenetelő kormánypárti EP-képviselők ámokfutásával kapcsolatban, a miniszterelnök Navracsics Tiborra hárította a válaszadás kötelezettségét, aki „megítélése szerint” nem volt köteles a kellemetlen kérdésre válaszolni (a „válasz” ide kattintva megtekinthető).Különös tekintettel arra, hogy, mint azt tegnap a televíziónézők milliói láthatták, a hagyományos családi értékekkel, a szavazói akarattal látványosan szembehelyezkedő Szájert nemhogy megrótták volna pártjában, még az országgyűlési képviselői választásokat követő sajtótájékoztatón is a színpadra állították.
 • A Fidesz-kormány megvásárolja a Seuso-kincsek egy részét, amelyeket a kincsek megtalálójának, Sümegh Józsefnek meggyilkolása után vittek ki külföldre. A magyar állam bírósági úton próbált jogos igényének érvényt szerezni. Mit ad ég, a New yorki bíróság elutasította a magyar állam keresetét. Hát elképzelem, mi lett volna fordított esetben: Az USA-ban meggyilkolják az ottani műkincsek megtalálóját, azok Magyarországon bukkannak fel, a magyar bíróság pedig úgy ítéli meg, hogy azok jogosan, a jogos tulajdonos birtokában vannak itt. Ha-ha. Ezt a megvásárlást is „visszaszerzésnek” nevezi a Fidesz-propaganda.
 • A nyugati politikusok kapcarongynak tekintik magyar kollégáikat. Jegyezzük meg: Megbecsülést csak az kap, aki azt el is várja és azt ki is mutatja. Lehet itt hűbéri rendszer, újgyarmatosítás. De szövetségesnek nevezni a megszállókat, a hűbérurakat, ahogyan a Fidesz is teszi?

Ezekben a pontokban a Jobbik kivétel nélkül normálisabb álláspontot képvisel. Nyilván lehet most azt mondani, hogy a Jobbik túl gyönge, hogy ezeket a feladatokat megoldja, azok is megtömnék a zsebüket, stb. Kifogást mindig, mindenre lehet találni. Egy azonban biztos: Ha nem teszünk semmit, minden aljasságot békésen tudomásul veszünk, még rosszabb lesz a helyzet. És viszont: Minél erősebben kapálódzunk, annál inkább tudunk javítani pozícióinkon. Nyilván, kommunikáció szintjén hazai választóközönsége felé sokszor nagyon szépen beszél a Fidesz is. Ami problémám van evvel: A cselekedetek hiánya. Ahogy mondani szokták: A Fidesz úgy beszél, mint a Jobbik, és úgy cselekszik, mint az MSZP.

Szeged, 2014 május

Bálint József

25 hozzászólás

Add a Comment
 1. Még egy józan

  Tehát akkor marad a Jobbik?
  Természetesen messze nem olyan fasizoid náci párt, amilyennek az ellenfelei beállítják, no de azért a vérnáci szavazókra is számít, ami átszüremkedik a programján is. De ez nem egy politikablog, nézzük csak a hit tisztasága szempontjából!
  Mit látunk a jobbikban? Hithű katolikusokat? Dehogy, ott gyűlik a kurultájok és a „hagyományőrzők” újpogány népe. A sohasem volt ókelta meg ősgermán mitológiára épített, a newage ezotériájával megfertőzött nyugati neopaganizmus magyarra adaptált változata teljes egészében a jobbikot erősíti. A pártus Jézus, Attila-domb meg Szentkorona sugárzása és zavaros társai mennyire katolikus? Ehhez képest Egyházunkon belül folyó polémiák a liturgia új és hagyományos formái közt jelentéktelennek tűnik.
  Kire szavazzak akkor? Azt hiszem a Gondviselés a szavazatomtól függetlenül is működik Magyarországon is, csakis az Ő akarata szerint történik minden. Persze a nyiltan Krisztusellenes erőket azért látni kell, és fel kell velük venni a harcot!

  1. Hát Uram,
   nehéz kérdéseket feszeget. Írásom elején leszögeztem, politikai erő sohasem lesz tökéletes, ezért nem a „jót”, hanem a legkisebb rosszat kell választanunk, meg azt is, hogy nekünk tekintetünket az örök hazára kell függesztenünk. És valami olyasmit is írtam, hogy az ország sorsát a nemzeti szintű, Jóistenhez fordulás, és nem a pártpolitika dönti el.
   Mindamellett:
   A mai parlamenti pártok a megszálló hatalom oszlopai. Jól kitalálták a demokráciát 200 éve Amerikában. És a Jobbik ezen a tömbön kívül van, ezért kellene minden erővel őket támogatni. Amúgy vannak hívő katolikusok (és reformátusok) is szép számmal a pártban. Egyszer valaki azt mondta nekem, ő nem megy el szavazni, inkább imádkozik. Éppen locsolta a növényeket a kertben. „Nagyon jó”, mondom, „akkor a növényeket se locsolja, hanem imádkozzon”.

 2. Még egy józan

  Nem azt akartam ezzel mondani, hogy nem szavazok. De ha nem azok nyernek, akire szavaztam, mégha nyilvánvalóan istenellensek is, mint az a nyolc volt, tudom, ez vezet a Jóisten akaratának beteljesedéséhez, ami transzcendens szemszögből mindig jó. Dehát a földön élek, aszerint látom a dolgokat, és nekem eszerint kell törekednem a jóra, még egy szavazattal is. A lecke fel van adva. Talán négy év múlva tisztábban látjuk.

 3. A Jobbik sem lehet alternatíva. Az abortuszt megengedhetőnek tartja néhány kivételes esetben.

  Vona az iszlámról: „Az iszlám az emberiség utolsó reménysége a globalizáció és a liberalizmus sötétségében” – idézi a Islametinfo.com nyomán Vonát a Moroccoworldnews.com.

  A portál idézi a Jobbik honlapjáról egy angol (!) nyelvű cikket. „Afrikának nincs hatalma, Ausztrália és Dél-Amerika identitászavarban szenved, mivel sokszínű társadalom alkotja. Egyetlen kultúra igyekszik megőrizni hagyományait és ez az iszlám világ.”
  Vona továbbá azt is közölte: személyes életére hatással bír az iszlám és a muzulmánok, akikkel barátként, munkatársként találkozott élete során.

  A Vona által Törökországban elmondottak egyébként teljesen egybevágnak az ellenzéki pártelnök által jegyzett önéletrajzi könyvben leírtakkal, hogy tudniillik „az iszlám a fény”.
  atv.hu, Moroccoworldnews.com, Islametinfo.fr

  Admin: „…nem a “jót”, hanem a legkisebb rosszat kell választanunk,…”

  Ez az állítás erkölcsi vonalon nem érvényes.

  Figyelemre méltó a Még egy józan nevű felhasználó megjegyzése a Jobbik új-pogány irányvonaláról is.

  „Koppány kísértete járja be Magyarországot: szeptember 20-án a magyarországi katolikus templomokban felolvasták a püspökkari konferencia pogány ellenes körlevelét. A szöveg élesen elítéli az ősmagyar szinkretizmust ápoló mozgalmakat. A rendszerváltás óta nem született a hit tisztaságával kapcsolatos körlevél, ám most a katolikus egyház felszólalt a kereszténységgel összeegyeztethetetlennek ítélt jelenségek ellen. „Ilyen például a „Jézus, pártus herceg”-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése” – olvashatjuk a szövegben.”

  1. Tisztelt Shield,
   Miért nem érvényes erkölcsi vonalon, hogy nem a “jót”, hanem a legkisebb rosszat kell választanunk?
   Tudatában vagyok Vona iszlámmal kapcsolatos furcsa nyilatkozatainak, és nem tudom azokat elfogadni.
   Az abortusszal kapcsolatos megjegyzése ugyanabból a tőből fakad, amiből a Német Püspöki Kar és II. János Pál pápa évekig tartó vitája a kilencvenes években.
   A „Mi is a baj a limburgi püspökkel?” c. írásomban egy mondatban utalok a problémára.
   A dilemma:
   Ha elfogadom, hogy rendkívül ritka esetben lehessen művi vetélést végezni, avval megmentem a veszélyeztetett magzatok 90 %-át. Ha ragaszkodok az abortusz totális tilalmához, és emiatt nem támogatom a Jobbikot, akkor olyan erőt segítek hatalomra, olyan helyzetet teremtek, amelyben a veszélyeztetett magzatok 100 %-át megölik.
   Nem akarok itt végső okos szót mondani, már akkoriban sem tudtam a kérdést véglegesen eldönteni. Talán afelől kellene a kérdést megközelíteni, hogy hangoztatom ugyan az abortusz teljes tilalmát, és erre biztatok másokat is, de időlegesen, kényszerűségből elfogadom, hogy a jelenlegi szekularizált világban bizonyos dolgokat el kell tűrnöm.

   Újpogánysággal kapcsolatos megjegyzésére csak azt tudom mondani:
   Létezik újpogányság, mint ártalmatlan, divatos irányzat, bizonyára a Jobbikon belül is, de semmiképp sem uralkodó ideológia. Inkább egy dacból született gyerekes valami. Ha a püspöki kar, ill. a klérus fölvállalná a népet, mint pl. a lengyel klérus a kommunizmus alatt, azonnal mellé állnának az emberek és elfelejtenének minden táltosvallást, pártus herceget. De ismétlem: Most is jóval több a hívő keresztény a Jobbikban, mint bármiféle újpogány. A témával kapcsolatban ajánlom figyelmébe: Püspöki körlevél az újpogányság terjedéséről – reagálás a reagálásra

   Összefoglalva:
   Hajlok affelé, hogy vallási területen szigorúan ragaszkodjam az erkölcsi mércéhez, hitelvekhez, politikában viszont támogassam a legkisebb rosszat.
   A jelenlegi helyzet:
   Adott egy gyarmati rendszer, amely előbb-utóbb a magyar nép fizikai megsemmisülését fogja eredményezni. Akkor inkább támogatom azt az erőt, amely szembe tud szállni evvel a fojtogató rendszerrel, mitsemhogy passzivitásommal a megsemmisülést segítsem elő.

 4. Én is voltam Jobbikos, de belelátva a vezetés (mind városi, mind megyei, sőt az országosba is) súlyos hibáiba kénytelen voltam belátni, hogy semmit sem lehet tenni, mert már az alapokban van a hiba.
  Alább próbálok rávilágítani néhány cikkel, hogy miért is téved a Jobbik, de legfőképpen az a magyar, aki a Jobbikban látja az egyedüli megoldást a jövőre nézve.

  A Jobbik újabb fából vaskarikája:

  Radikális politizálást az végez, aki a demokratikus játékszabályokat betartja, és ezen belül a maximális lehetőségekig elmegy a nemzeti érdekek képviseletében: a Jobbik egy ilyen párt – jelentette ki Szegedi Csanád a Hír TV Rájátszás című műsorában szerdán.
  A Jobbik alelnöke szerint a szélsőség az, aki nem tartja be ezeket a játékszabályokat. Nem határolódunk el senkitől, de a Magyar Szigeten voltak olyan kijelentések, amelyekkel a Jobbik nem tud azonosulni – tette hozzá az EP-képviselő.
  Szegedi Csanád szerint külön kell választani a Magyar Szigetet mint rendezvényt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat mint szervezetet, a Betyársereget, valamint Zagyva Gyula és Toroczkai László személyét.
  Szegedi Csanád ezzel tulajdonképpen beismerte; a Jobbik a rendszer része. Ilyen nyílt formájában ezt eddig még sohasem jelentették ki. Elérkeztünk ehhez a ponthoz is. Innentől kezdve aki kicsit is gondolkodik, le kell, hogy számoljon azzal a tévképzettel, hogy a Jobbik rendszert tud (vagy akar) váltani. Tiszta sor; el kell fogadni a játékszabályokat, és azon belül lehet mozogni, mondja Szegedi. Az, hogy e mozgástéren belül milyen irányokba tesznek lépéseket, annak jelentősége semmi, ezzel csak méginkább megerősítik azt, hogy szerepük nem egyéb, mint puszta gőzlevezetés. Magyarok, ébresztő! Meddig engeditek még, hogy hülyének nézzenek titeket?
  (Barikad.hu nyomán Kitartás.net)

  A Jobbik a legkormánybarátabb ellenzéki párt:

  A kormányoldal által előterjesztett parlamenti döntések 60 százalékát megszavazta a Jobbik a tavaszi ülésszakban. A párt eddig mutatott országgyűlési szereplése tehát aligha nevezhető radikálisan ellenzékinek. A párt még a Fidesz által beterjesztett gazdasági salátatörvényt is elfogadta, amivel gyakorlatilag elvette azt a lehetőséget magától, hogy alternatív gazdaságpolitikát hirdessen. Az LMP a döntések 35 százalékában támogatta a kormányoldalt, míg az MSZP esetében 18 százalék ez az arány.
  (Political Capital)

  És egy hosszabb írás: Mit üzen Adolf Hitler a Jobbiknak? – a végén kommentárral.

  http://kitartas.net/2010/11/09/mit-uzen-adolf-hitler-a-jobbiknak-a-kitartashu-kiegeszitesevel

  1. Tisztelt Márkus Tibi,
   az Ön által idézettek megválaszolása hosszabb nekifutást igényel, vissza fogok rá térni.
   admin

 5. Kedves József!

  Nekem csak annyi megjegyzésem lenne (egyelőre) az írásoddal kapcsolatban, hogy Magyarország IMF hitelét nem az MNB (monetáris finanszírozás tilalma miatt ez eleve lehetetlen jelenleg), hanem az ÁKK (Államadósság Kezelő Központ) (deviza, konkrétan USD) kötvénykibocsátásából fedezték. Ha érdekel, itt meg is találod a listában a kötvények adatait:
  http://www.akk.hu/object.0ce0305b-9290-4bfe-92f7-a3c2719359d0.ivy
  Az MNB-nek is volt IMF hitele, amelyet a költségvetéssel közel egy időben fizetett vissza, de az egy másik történet, az statisztikailag nem része az államadósságnak.
  Nem „szivatni” akarlak, csak ebbe az apró pontatlanságba bele lehet kötni, ha valaki rossz szándékkal érkezik. Nézz utána és, ha egyetértesz, ezt javaslom, hogy pontosítsd ezt a részét a cikknek, de természetesen ez a te lapod.

  Sok sikert kívánok a munkádhoz és Isten áldjon!

 6. Admin: „… nekem akkor is kötelességem, hogy egy-egy választás alkalmával válasszak, ha nem is a jót, de a kevésbé rosszat. —- “…nem a “jót”, hanem a legkisebb rosszat kell választanunk,… Miért nem érvényes erkölcsi vonalon, hogy nem a “jót”, hanem a legkisebb rosszat kell választanunk?”

  A kisebbik rossz választása csak a fizikai rosszra vonatkozhat a katolikus erkölcstan szerint.

  Az erkölcsi rossz bűnt jelent. Ezt semmiképp sem választhatjuk. Egy politikai alakulatnál döntő fontosságú a keresztény erkölcsök megalkuvás nélküli képviselete. Különösen egy olyan pártnál, amelyik a kereszténységre és a Szent Korona által képviselt elvekre hivatkozik.

  Az abortusz kérdéséhez való viszony döntő fontosságú! Ha egy a párt csak egyetlen kivételt is tesz ez alól, -bár a Jobbik 3 vagy 4 esetben tartja ezt megengedhetőnek- már az is elég, hogy ne járuljunk hozzá hatalomra jutásukhoz. Ne adjuk, nem adhatjuk nevünket/ szavazatunkat egyetlen ártatlan élet kivételes(?) kioltásához sem, még akkor sem, ha tőlünk függetlenül emiatt sokkal több kis életet engednének abortálni más pártok. Olyan döntés is létezhet, hogy nem szavazok a bűnre bármilyen név, program és számszerűség alatt kampányolnak képviselői. Biztos, hogy ez nem fog rossz éjszakákat eredményezni. Legalább is nekem nem.

  Nem nehéz belátni, hogy szavazatunk/nevünk csak arra kell, hogy legyen kikre hivatkozni arra vonatkozóan, amit már előre eldöntöttek.

  1. Tisztelt Shield,

   „Az erkölcsi rossz bűnt jelent. Ezt semmiképp sem választhatjuk. Egy politikai alakulatnál döntő fontosságú a keresztény erkölcsök megalkuvás nélküli képviselete. Különösen egy olyan pártnál, amelyik a kereszténységre és a Szent Korona által képviselt elvekre hivatkozik.”
   Mi van akkor, ha egy párt sem képviseli megalkuvás nélkül a keresztény értékeket, ahogyan ez ma történik Magyarországon, de szerte az egész világban is? Jól értem, hogy Ön a választásoktól való tartózkodást tartja az egyedüli helyes megoldásnak?
   A probléma megértéséhez játsszunk egy kicsit a képzelettel:
   „Kínában vagyunk, ahol két párt van: A Kínai Kommunista Párt, amely az első gyerek után kötelezővé teszi az abortuszt, vagy olyan magas bírságot kell az állapotos nőnek kifizetnie, amelyre eleve nincs lehetősége. A jelenlegi Kínában ez ténylegesen így is van, történnek durva esestek, a hatodik, hetedik hónapban állapotos anyákat visznek kényszerabortuszra. Önnek, mint választópolgárnak lehetősége van egy másik pártot választani, nevezzük ezt az egyszerűség kedvvért Kínai Jobbik Pártnak (KJP). A KJP alapból abortusz-ellenes, de azt néhány igen ritka és rendkívüli esetben megengedhetőnek tartja. Az esedékes parlamenti választásokon a két párt fej-fej mellett halad, és Önön múlik, hogy melyik párt lesz a győztes. Ha Ön elmegy szavazni, és a KJP-re szavaz, akkor az nyer, ha otthon marad, akkor a Kommunista Párt.”
   Eddig a fikció. Jól értem Önt, hogy Ön egy ilyen szituációban is a passzivitást tartja erkölcsileg helyesnek?

 7. Tisztelt Admin,

  Igen, jól érti! A kérdés az, hogy passzivitásnak nevezhető-e az ártatlan életek melletti kompromisszum nélküli aktív kiállás, mely ebben az esetben a szavazástól való távolmaradásban nyilvánul meg . Én így mondok NEM-et minden olyan politikai alakulatra, amely egyetért akár egyetlen ártatlan élet kiolthatóságában. A 4 arcú egy párt léte nem fikció.

  „Mi van akkor, ha egy párt sem képviseli megalkuvás nélkül a keresztény értékeket, ahogyan ez ma történik Magyarországon, de szerte az egész világban is? ”

  Ilyen esetben hiteltelenné válnak az én szememben. Ennyi.

  Rég nem látok tisztességesen politizálókat. Mégsem vagyunk reménytelen helyzetben. Isten és az ő Egyháza mindig velünk van. A párducok korában én rájuk szavazok!

  Ki kényszeríthet bárki egy katolikust, hogy egy olyan pártra szavazzon, amely 3 kivételes esetben megengedi az abortuszt?

  Mindenkinél nagyobb felelőssége van annak a katolikus hívőnek, aki az igazság emberileg elérhető teljességét ismeri.

 8. shield véleményével részben egyetértek, valóban csak 4 évente van ránk szükség akkor is csak azért, hogy legyen majd kire hivatkozni. Főleg a mára már a nagyszámúvá növekedett, kisebbségek kegyeiért küzdenek. 2-3-400 ezer ember szavazata sokat ér.
  A többségnek elég annyi, hogy folytatjuk, amit elkezdtünk. Senki nem hasonlítja össze a 4 évvel azelőtti az ígéretekkel. Van, amit el sem kezdtek, azt ugyan hogyan folytatják? (gondolok például az elszámoltatásra).
  A rendszerváltáskor rögtön kinyírtak minden ellenvéleményt. Nyakunkra ültették a „rasszizmust, antiszemitizmust”, és ezzel uralkodnak felettünk. Nem vagyok pártfüggő, de én nem látom például a Jobbikban a náci veszélyt. Persze ha az náci, aki meg mer néhány értelmetlen dolgot, vagy hazugságot kérdőjelezni, akkor biztos az. Esetleg a magyar emberek „egyenjogúsága” érdekében hangosabban, szólal meg, az is már náci? Nem hiszem. A feleségem se náci, mert nem mindenben ért velem egyet. Miért, kinek kell félni tőlük? Persze mindenhol van egy két félnótás, de sajnos ez velejáró,”és szinte már nélkülönözhetetlen”. Normál halandónak nincs mitől félnie. Persze akik végig titkosították az elmúlt évtizedeket, mesés vagyonokra tettek szert, azoknak biztos, és remélem is, hogy félni kell. Nem a náci veszély itt a fontos, hanem a kifosztásunk elsikálása.
  Nekem inkább az érdekes, hogy nem teszünk, vagy meg se próbálunk tenni saját érdekünkben. Bemondásra, hajlandók vagyunk bárkit leírni, esélyt sem adva nekik, hát bizony megérdemeljük.
  Vallási és morális gátakat szabunk magunknak, miközben mások fosztogatnak bennünket. Persze a fosztogatás mértéke, és módszere eltérő, pártja válogatja.
  Elhisszük amit, a domináns kirekesztő pártok sulykolnak, és nem vagyunk kíváncsiak a miértre. Megosztásunk, a közösségek szétzüllesztése remekül végbement. Egyenként kiszolgáltatottak, a légynél is gyengébbek vagyunk.

 9. Kedves Admin!
  Mi az a „nemzeti szintű, Jóistenhez fordulás…” ? Már eleve az a kifejezés is a nem tetszésemet váltja ki, hogy ” Jóisten”, mert ez olyan mintha lenne egy ” Rosszisten ” is. A ” nemzeti szintű Jóisten ” meg egy amolyan egyéni pogány isten látszatát kelti. Mindenkinek van egy kis nemzeti szintű Jóistene.

  1. Dear Joseph
   nem tudom, Ön hol tanult magyarul, de mivel a szövegben ott van a vessző a nemzeti szintű után, így eleve nem értelmezheti úgy, mintha nem lenne ott a vessző. Tehát nem a Jóisten a nemzeti szintű, hanem a Jóistenhez fordulásnak kellene nemzeti szinten megtörténnie. A Jóisten a magyar nyelv régi, közismert szava. A szó egy állandósult jelzős szerkezetből – jó Isten – olvadt egybe, ennek megfelelői más nyelvben is megvannak, pl. lieber Gott, dear God. De ebből egyáltalán nem következik, hogy volna Rosszisten is.

 10. Egy interjú Molnár Balázzsal a Jobbik belső dolgairól. Lehet kedves Jobbik szimpatizánsok borítékolni, mi is a Jobbik, illetve mi lesz a Jobbikból. Talán így nem lesz majd Önöknek nagy csalódás a kiábrándulás.

  Kipakol a 10 milliárdból gazdálkodó Jobbikról a nem kurucinfós Molnár Balázs című írást ajánlom olvasgatni:
  http://mandiner.hu/cikk/201406112_kipakol_a_10_milliardbol_gazdalkodo_jobbikrol_a_nem_kurucinfos_molnar_balazs

  „…hiszen a Jobbiknak mai napig nincs számon kérhető, kőbe vésett ideológiája, ezért tud pár évente rugalmasan átlényegülni és politikai kurvává lenni. A papíron még keresztény Jobbik elnöke mára azt sulykolja, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye, eközben az Izraellel és USA-val szövetséges török rezsimmel, az Izraellel puszipajtás azeri kommunista diktátorral is kiváló kapcsolatokat ápol. Nemzeti radikális pártból a Jobbik idén tavasszal hivatalosan is néppárttá vált. Ezek egyenként is meg nem bocsátható aljasságok.”

  Csak világos, tiszta eszmét képviselő világnézetet szabad támogatni! De ez nem a Jobbik képviseli.
  Ahogy már korábban írtam, azok a politikai formációk, aki azonosulnak a mai liberális demokráciával, azok nem fognak semmilyen értékes jövőt hozni a magyarságnak!

 11. Kedves hozzászólók!
  Vona Gábor gyakorló katolikus, ám ez nem gátolja meg abban, hogy felismerje, a jelenkor legnagyobb küzdelme nem a keresztények és az iszlám közt zajlik, hanem a tradicionalitás és antitradicionalitás közt. Ennek mentén haladva nyugodtan kijelenthetjük, hogy a „keresztény” Európa sokkal nagyobb ellensége a kereszténységnek, mint az iszlám világ.
  Igény szerint hosszabban is kifejtem ezt, de addig is hadd világítsam meg VG saját szavaival az ebben a kérdéskörben elfoglalt álláspontját két írása alapján:

  http://vonagabor.hu/content/iszlám

  http://vonagabor.hu/content/vona-gábor-iszlám-2rész

  1. @Bangha Béla
   Várjuk részletes kifejtését.
   Mindamellett én is jobban örülnék, ha Vona Gábor is egyértelműen hitet tenne a katolikus kereszténység, mint az egyedüli üdvözítő út mellett.
   Bálint József

 12. Admin!
  Nekem a legnagyobb bizonyíték, hogy te ki vagy az az, hogy cenzúrázol engem. Ez az egész oldal meg a bejegyzések is arról tanúskodnak, hogy a katolikusok mennyire el vannak tévedve, rossz tanítás, politika és egyház között. Azt is mondhatnám totál skizó-lét a katolikus lét. Ezt azonban már nem tudom szó nélkül hagyni, hogy” a katolikus kereszténység az egyedüli üdvözítő út” . Ezt ki mondta? Jézus? vagy ki ? Ábrahám, tán Pál? Vagy ki? Persze nem kérem számon a biblia ismeretét kedves „józan”, mert azt tudjuk, hogy a katolikusoktól távol áll az ismerete. Admin vedd tudomásul, hogy az egyedüli üdvözítő út a tiszta szív és Isten ( akit úgy hívnak, hogy Jehova ) csak azt nézi és semmi mást.
  Szia.

 13. Nincs mennyország.
  Nincs pokol.
  Nincs három isten.
  A legnagyobb bűnt a katolikusok követték el. Ajánlott olvasmány : Tíz szűz, utolsó előtti mondata.

 14. @joseph

  Kedves Joseph,

  annyira óvodás szintű érvelése, hogy sok kedvem nincs rá válaszolni. Ráadásul a Bibliában való totális járatlanságról is tanúskodik.
  Néhány bibliai hely:
  Mennyek országa:
  Mt 5.12
  1Pét 1.4
  Jel 5.13
  Jel 12.7
  Zsid 8.1, 5
  Zsid 9.23-24
  Zsid 11.16
  2Tim 4.18
  2Tessz 1.7
  1Tessz 1.10
  1Tessz 4.16
  Kol 1.5
  2Kor 5.1
  1Kor 15.48-53
  ApCsel 1.2
  Mt 5.12, stb.
  Lk 6.23
  Jn 3.13
  stb, stb.
  Pokol:
  Mt 5.30
  Mt 18.9
  Lk 16.23
  stb, stb.
  Szentháromság:
  Rom 9.5
  Jn 1.1-3
  ApCsel 5.1-4
  http://igemorzsa.hu/bibliakor-jegyzet/vegy_bibliak_tem/03-a-biblia-istene.html
  (nem katolikus, első olvasásra nem találtam benni hibát)
  http://www.depositum.hu/szentharomsag.html

 15. @joseph

  Kedves Joseph,
  ha valamit cenzúrázok, az nem az eltérő vélemény, hanem az alpári stílus miatt van.

  BJ

 16. @joseph

  Az egyedül üdvözítő egyház dogmája szorosan összefügg Péter ill. utódai primátusának kérdésével. Ha azt fölfogta, ezt is be tudja fogadni.
  Ajánlom tanulmányozni:
  http://www.depositum.hu/peter.html és a kapcsolódó oldalakat.

  BJ

 17. Kedves Hozzászólók, kedves József! 67. évemet taposva, pár évvel ezelőttig még lelkiismeretes szavazópolgárként jutottam el oda, hogy ma már látom, hazánk helyzetét nem a politikusok, nem a politikai pártok fogják megoldani. Vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne vegyük észre, a politikusnak csak addig van szüksége a választóira, amíg be nem juttatják a megfelelő pozícióba. Nem érzem keresztényi kötelességemnek, hogy szavazni menjek, azért különösen nem, hogy a sok rossz közül a legkevésbé rosszra voksoljak!
  Jól emlékszem Orbán Viktor, hazafias, gyújtó hangulatú beszédére Nagy Imre ujratemetésén. De emlékszem János Pál pápa látogatását megelőző parlamenti bekiabálásaikra is, amikor „lepapázták” a Szentatyát. Valamint emlékszem arra is, figyelemmel kísérve a parlamenti közvetítéseket, mint szavaztak meg hazaáruló törvényeket, olyan körülmények között, amikor az MSZP-SZDSZ 2/3-os többségi szavazata mellett a fidesz szavazataira már szükség sem volt a törvény elfogadásához. Nincsenek illúzióim a Jobbik flíveléséről sem, esetleges parlamenti többségük esetén. Ugyanazt a feladatot fogják végrehajtani, privát üvegzsebük priorítása mellett, amit, az eddigi parlamenti pártok hajtottak végre. Vallom, hogy össznépi ébredésre, összefogásra lenne szükség, akik az ország és a települések irányítását hozzáértő , VISSZAHÍVHATÓ, hazájukat szerető civilekre kell bízni, nem pártszínekben tündöklő politológusi/jogász/tanár, stb végzettséggel rendelkező karrieristákra. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy láttam egy videót, melyben pszichológusok a hatalom mániás embereket a szenvedélybetegek közé sorolták. Ugyanolyan szenvedélybetegség, mint a drog, alkohol, stb . függőség. Semmi nem elég a szóban forgó egyéneknek, hatalmi őrületükben, pénzért való küzdelmeikben, amelyben a magyarság még szerepet sem kap..

 18. Még egy kiegészítés: Nem passzívnak érzem maga, hanem aktívan bojkottálom a szavazásokat. Nem lehetne megoldás, ha a nagy többség ezt tenné, így fejezve ki véleményét az ország politikai irányításáról? A legutóbbi választás statisztikája is szánalmasan nevetséges. 2/3-ot ért el a fidesz, ez adott ovációra okot? Hogy érte el a 2/3-ot? Sajátságos számítási módjával, hiszen számszerüleg alig szavaztak rájuk. Ha összeadják a szavazástól távolmaradókat, az egyéb pártokra szavazókat, akkor bizony matematikai zsonglőrnek kell lenni a hhoz, hogy 2/3-os eredményt könyvelhessenek el maguknak. Nem lenne egy csendes forradalom, ha csak a közvetlen fidesz szimpatizánsok vennének részt a szavazásokon? Ebben az esetben 3/3-os eredményt ünnepelhetnének pezsgős fürdővel?

 19. A TERRORISTA…
  Pálos Trend hozzászólását stilisztikai okok miatt töröltük. Igyekszünk a katolikus hit talaján álló nézeteknek széles körben teret adni. De lehetőség szerint ezt pallérozott stílusban tegyük. Ahogyan az Úr Jézus mondta: Az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon (Máté 12,37)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük