NOSTRA AETATE 2.0

Ötven év távlatából megállapíthatjuk, hogy a Nostre Aetate című, a legnagyobb vitákat kiváltó és legnagyobb hatású zsinati dokumentum egy lapos közhelyeket, féligazságokat, teljesen hamis állításokat tartalmazó fércmű, melyet a következőkben lehet összefoglalni:

I. a nemkeresztény vallások felértékelése, megalázkodás, hajbókolás előttük
II. Az evangélium hirdetésére és a tanúságtételre történő krisztusi parancs elárulása, ehelyett a meglehetősen ködös jelentésű dialógus propagálása
III. az egyházról, mint az üdvösség egyedüli letéteményeséről szóló katolikus tanítás elárulása, vagy legalább is alapos felvizezése.

John Vennari: AZ ALTA VENDITA – A NEMES BOSSZÚ ÁLLANDÓ UTASÍTÁSA

Szabadkőműves terv a Katolikus Egyház lerombolására*”Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen.” (Ef 6, 12) „A végső célunk ugyanaz, ami Voltaire-é és a francia forradalomé – a katolicizmus, sőt a kereszténység eszméinek végleges megsemmisítése.” (Az „Állandó utasítás”-ból)

Nem sok katolikus ismeri „A Nemes Bosszú állandó utasítása” című titkos dokumentumot, amelyet a XIX. század elején írtak, és amely tervet dolgozott ki a katolikus egyház felbomlasztására.

A nagy pünkösdi holoajándék

Bistrán Demeter eddig színvonalas írásaival hívta fel magára a figyelmet a kuruc.infon. Ehhez hűen, katolikus hitének szeretetétől áthatva, de a püspöki kar, különösen Erdő Péter esztergomi érsek cselekedetei miatt kesernyés hangvétellel kommentálja a püspöki kar legújabb árulását: holokauszt-oktatás bevezetését a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.