Néhány krisztusgyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány krisztusgyűlölő pokolfajzatot

Néhány (a, típusú) krisztusgyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány (b, típusú) krisztusgyűlölő pokolfajzatot.
Megöltek néhány vétlen civilt is. A csőcselék százezres tömegben tüntet:
Je suis Charlie = Én is pokolfajzat vagyok.

Röviden ennyiben lehet összefoglalni az elmúlt napok franciaországi történéseit. Természetesen helytelenítem a muszlim terroristák barbár, véres, gyilkos cselekedetét. A biblia egyértelműen szól:
„A test cselekedetei nyilvánvalók: … gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5,19-21)

Az más kérdés, hogy ezek az úgynevezett szatirikusok megérdemelték a halált.
Mégpedig a világ Teremtőjének, Urának, saját képére alkotott teremtményeit végtelenül szerető Megváltójának és Bírájának, a Szentháromság Egyistennek folyamatos gúnyolásáért, káromlásáért. Lapjuk futószalagon gyártotta az istenkáromló, katolikusellenes, övön aluli, rágalmazó, aljas ösztönökre ható, az emberi gyarlóságot megcélzó és azt felkorbácsoló karikatúrákat.
A meggyilkolt szatirikusok sorsáról Isten figyelmeztető szava jut eszünkbe:
„Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja.” (Gal 6,7)

A c, = cionista típusú krisztusgyűlölők pedig dörzsölik markukat:
Az esetnek következményeképp most az egész világ megismerkedhetett ezekkel a karikatúrákkal, amelyeken eddig csak a vásárló közönség élvezkedett.

Ha egy skálán mérnénk, az úgynevezett szatirikusok milyen mértékben gúnyolták az egyes vallásokat, a kereszténységre 100-as, az iszlámra 10-es, a zsidóságra pedig 1-es erősségű vallásgyalázás jutna.

Ami közös a tettesekben és áldozatokban

A közeljövő meg fogja mutatni, lesznek-e hosszabb távra kiható következményei az esetnek. Franciaországban elképzelhetők polgárháborús viszonyok. A hivatalos német politika már letette a voksot: S. Gabriel, a nagykoalíciós német kormány szocdem pártállású kancellárhelyettese a franciaországi terror elleni demonstráció ürügyén németellenes, a muszlimok további bevándorlását erőltető nyilatkozatot tett.

Ugyancsak nem tudni, vannak-e az ügynek titkosszolgálati szálai. Mindenesetre a meneküléshez használt autó hátsó ülésén ottfelejtett személyi igazolvány, melynek alapján a tetteseket azonosították, nem éppen életszerű.

A vádlottak padján ott van a francia jakobinus véleményformáló értelmiség: politikusok, újságírók, jogászok.
A francia Katolikus Egyház több esetben is pert indított a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen annak obszcén, ocsmány, a katolikusok emberi méltóságát sértő karikatúrái miatt.
Az eredmény minden esetben: A szabad véleménynyilvánításra való hivatkozással a Charlie Hebdo szerkesztőségének adtak igazat. Ha a francia államgépezet a helyére tette volna az egyházellenes szatirikusokat, talán még ma is élnének. És persze itt is a párhuzam: Ugyanez a francia gépezet a legcsekélyebb véleménynyilvánítást sem tűri a szentséges holokauszttal kapcsolatban, noha ezek az eltérő vélemények sohasem sértők, mindig az igazságot próbálják közelíteni.

Ugyancsak bírálattal kell a Vatikánnak is szembenéznie: Hova vezet ez a cukormázas, „mindenki szép és jó, szeressük egymást, jaj, bocsánat, hogy én még katolikus vagyok, de már nem tart soká, fő, hogy a média szépeket írjon rólam” politika, melynek mesteri képviselője Ferenc pápa. Míg Benedek megengedett magának néha egy kis „ejnye-ejnye, nincs ez így egészen jól” nyilatkozatot, addig Ferenctől a katolikus hívők, a klérus bírálásán és az evilági hatalmasságok, a média előtti hajlongáson, a korszellem előtti behódoláson kívül mást nem hallottunk.
A franciaországi Lepanto alapítvány 2012. decemberében négyezer aláírást adott át Federico Lombardinak, a Vatikán szóvivőjének, azt kérve, a Vatikán emelje föl szavát a francia államnál a Charlie Hebdo istenkáromló, ocsmány, ízléstelen kiadványai miatt. Természetesen a Vatikán részéről nulla reakció volt a beadványra.

Néhány további link az esettel kapcsolatban:

Georges Grondeux: Nem vagyok Charlie, csak egy iraki keresztény (német)
Az írás bírálja a nyugati világ képmutatását, az egyes egyházi képviselők álságos nyilatkozatát. Európa fundamentumát újra meg kell tisztítani és erősíteni. Ehhez lényegesen kapcsolódik a kereszténység. Aki a Charlie Hebdot támogatja, az ezeknek az alapoknak a megsemmisítését támogatja. Néven kell nevezni a dolgokat. Charlie Hebdo kéz a kézben együtt jár az iszlamistákkal, ha a  kereszténységet kell megkövezni. Innen vettük át a rajzot.

A Charlie Hebdo elleni merénylet — Harc az iszlám és a relativizmus között (német)
Az írás bemutatja a szélsőbalos, keresztényellenes Charlie Hebdot, ostorozza az evvel kapcsolatos franciaországi kettős mércét.

Lovas István nyílt levele Franciaország budapesti nagykövetének
Lovas István a nyugati világ képmutatását kéri számon: amikor az izraeliek tizenegy palesztin újságírót gyilkoltak meg 2014. nyarán Gázában, senki egy könnyet nem hullatott értük.

Merénylet Charlie Hebdo ellen: Boston 2.0? (német)
2013. áprilisában két muszlim merénylő állítólag bombát dobott a Bostoni maratonfutás résztvevői közé. A testvérpár egyike túlélte az elfogatásakor keletkező tűzharcot, és most áll bíróság előtt. Azonban még a főáramú média is jelzi, hogy több furcsaság is övezi körül a pert, és egyáltalán nem biztos, hogy csakugyan a megvádolt fiatalember a tettes. Mindenesetre az ügyet a média részéről nem óriási figyelem, hanem inkább elhallgatás kíséri. Az írás további párhuzamot von a párizsi és a bostoni események közé.

1. Frissítés 2014. jan. 14.

Márfi Gyula veszprémi érsek már más alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, hogy egyike a legszókimondóbb, legkarakánabb magyar főpapoknak.
Most ebben az elviselhetetlenül képmutató világban egyedüli püspökként merte leírni, hogy a terroristák mellett hibásak az áldozatok is, akik nem törődnek mások vallási érzékenységével, és hibás az a francia társadalmi, jogi környezet, amely mindezt lehetővé teszi. Mégha többen is vannak, akik ezt így gondolják, ő az egyedüli, aki álláspontjának hangot adott. És ebben nem csak Magyarországon, de egész Európában egyedül van. Felnézhetünk rá!
Írását így fejezi be:
Je ne suispas Charlie, azaz: én nem vagyok Charlie.
Hogyan is mondta Orwell? „A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett.

2, frissítés 2014.01.14.

Három nappal ezelőtt azt írtuk, nem lehet tudni, vannak-e az ügynek titkosszolgálati szálai. Azóta egyre erősebb a gyanúnk, hogy csakugyan vannak. Abszolút nem életszerű ugyanis, hogy a Charlie Hebdo elleni merénylet nyomozásával megbízott rendőrtiszt öngyilkos lesz. Halálának lehetséges okai:
Belelátott a dolgokba, hogy talán nem is azok az arabok végezték ki a szerkesztőségi munkatársakat, akikről ezt az egész világ feltételezi, ezért meggyilkolták..
Nem működött együtt kellően a forgatókönyv készítőivel. Essetleg túlságsoan féltek attól, hogy az üggyel kapcsolatos tudását a nagyközönség tudomására hozza.

 

Szeged, 2015. január

Bálint József

1 Comment

Add a Comment
  1. egyetlen hozzászólás…
    Szent Pál ír arról, hogy ne a bortól, hanem a Szentlélektől részegedjünk meg. Azt gondolom, a józanság tanácsa jelen írásodban nem párosul az okosság erényével. Ilyen differenciálatlanul közölni egy bírálatot, amivel a Vatikánnak kell szembenéznie, de valójában a pápa személye ellen összpontosul (ékes megfogalmazásodban), hát enyhén szólván ejnye-bejnye. Nem kezdem el védeni a pápai visszhangkeltést, de jól megágyaz nekünk, hogy a vele való közösségünket, katolikus identitásunk egyik kulcsát, termékennyé tegyük a környezetünkben. Az írásaid, a kurucz.info helyesbítése (ahol moderálást elvárnod véleményem szerint konzervatív polgári…) mind arra utalnak, hogy egy olyan szellemi munkát fejtesz ki, ami szűk rétegben marad. Amíg olvastalak rájöttem, hogy ha az általad felvetett és boncolt témákról folytatnék diskurzust, akkor az kicsit ellehetetlenítené az egyszerű emberek nyelvhasználatának a művelését. Pázmány sem volt az, aki parasztlogikával térítette volna a nemeseket, tudom. Tudjuk, hogy már nem Pázmány korát éljük. Mégis némi emberközelibb, és kevésbé az aktuálpolitikai (akár emlékezetpolitikai) tárgyakkal foglalkoznék. Szépen szerkeszted a blogot; képekkel, – megtalálod a releváns témákat, jól összegzed a hivatkozásaidat, szentírási alapokon gondolkozol, ezért felesleges minden nagyívű témát meglovagolnod. A pápás szöveg esztétikai minősége elárul. Keress hitelesebben teret és módot kovásznak lenni. Ez itt… kevés a boldogsághoz, megújuláshoz, stb. Tudom, mennyit számít egy nem keresztény értelmiségiekkel körbevett személy számára, hogy van valaki, aki miheztartást ad pápai hozzáállás, és annak médiai visszhangja kapcsán. Mégsem így kellene. Félrevezethetsz sokakat. Ha pedig a katolikus-honlap klubjához tartozol, akkor őszinte részvétem. Nem akartalak megszólni, csak elmerengtem, hogy milyen jó lenne az ilyen, általad prezentált, tevékeny szerepvállalás egy megfelelőbb környezetben. Kommentelj más puritán, zombiblogokon, aminek a népszerűsége az eget verdesi. Hozd szintézisbe az emberek közhelyekkel megelégedő igazságkeresését azzal, amit te megismertél. Légy többszörte olyan barátságos, mint amilyen szatírikus. (bár tudom, hogy ez utóbbit inkább írásokra mondják)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük