Toleranciáról, türelemről

Korunk egyik szent tehene a tolerancia. A fogalmat olyan piedesztálra állították, amelyet az nem érdemel meg.

Kezdjük avval, hogy soha intoleránsabb társaságot a magukat toleránsaknak kinevezőktől nem láttam.

Toleranciájuk a sakál toleranciájának szintjén áll: „Mi toleráljuk, hogy te nem tépsz szét minket, ti pedig toleráljátok, hogy széttépünk benneteket.

Mi toleráljuk, hogy te nem lopsz, nem öregezel, nem csicskáztatsz, nem kényszeríted prostitúcióra a cigány lányokat, te pedig tolerálod, hogy mi lopunk, öregezünk, prostitúcióra kényszerítjük a magyar lányokat, stb. stb.”

Magyarul: Az úgynevezett toleránsak jogot formálnak arra, hogy mindenféle destruktív céljaikat, nemzet- és egyházpusztító törekvéseiket, a család szétzilálását, a fiatalság bedrogozását, az abortusz, a nemi aberrációk mindennapi elfogadását, a többségi nemzethez tartozó idősek kifosztását cigányok által épp úgy toleráljuk, mint a más bőrszínt vagy más világnézeti felfogást.

De jaj nekünk, ha mi nemzetben gondolkodó keresztények egy icipici toleranciát várnánk el: hogy Brüsszelben karácsonyfát állíthassunk az adventi időben (http://www.magyarkurir.hu/hirek/muszlim-erzekenyseg-brusszelben-telfara-cserelik-foteri-karacsonyfat),

hogy Bécsben az óvónő a kirúgás veszélye nélkül válaszolhasson a kisgyerekek kérdéseire, hogy mit is jelent a karácsony, ki is az a Kisjézus(http://www.krone.at/Wien/Paedagogin_erklaert_Kindern_Weihnachten_-_gekuendigt-Im_Kindergarten-Story-468300),
vagy hogy a liberális főáramú sajtó olvasói hozzászólásaiban ne töröljék az eltérő véleményeket – na erre várhatunk.

Toleránsék akkor is fintorognak, ha az abortusz és a fogamzásgátló tabletták veszélyeiről (úgy az érintett nő, mint a társadalom számára) szeretnénk szélesebb körben tájékoztatást adni.

Toleránsék ilyenkor megfeledkeznek a toleranciáról. Az ugyanis csak nekik jár, és ha nekik kellene egy icipicit elviselni a sajátjukétól eltérő felfogást, akkor egyszerűen kihullik az agyukból ez a szó, hogy tolerancia, és az eltérő véleményt képviselőkre ilyen cimkéket aggatnak, hogy náci, bugris, vaskalapos, bigott, fundamentalista, aki nemhogy toleranciát nem érdemel, de talán még élni sincs joga, szóval jobb, ha csendben marad, véleményét pedig irtani kell mindenféle internetes fórumokból, és ha semmi sem segít, akkor a törvény erejével kell elejét venni, hogy más is megismerhesse a toleránsékétől eltérő gondolatokat.

Hogy hogyan szankcionálják toleránsék azt, ha valaki a II. Világháború egyes eseményei közül mást hisz el igaznak, illetve hamisnak, mint ők, na erre már jobb nem is gondolni. Orwell fő művében (1984) a gondolatbűnözés volt a létező legnagyobb bűn. És aki ilyen dolgokra egyáltalán gondol, az eleve, mint életre méltatlannak nyilvánította ki magát.

Toleránséknak ez az egyoldalú értelmezése már óvatosságra kellene, hogy intsen bennünket: nem biztos, hogy akik magukat kinevezik toleránsaknak, valóban azok, és nem biztos, hogy olyan magasztos eszme a tolerancia, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy nekünk, egészséges, nemzetben és kereszténységben gondolkodó személyeknek törekednünk kell a toleranciára.

Természetesen el kell viselnünk, ha embertársunknak más a bőrszíne, más a vallása, más csapatnak szurkol, más ételt kedvel, stb. Nem kell azonban föltétlenül elviselnünk, ha más bőrszínű, más vallású embertársaink a mi hazánkban képzelik el jövőjüket, mégpedig olyan tömegben, hogy létében fenyegetik evvel saját népünket, saját keresztény közösségeinket. Toleránsék érdekes módon hangosan ordítoznak, hogy toleráljuk a muszlim vallást, de sohasem hallottam, hogy a muszlimokat szólították volna föl a keresztények iránti toleranciára. Pedig volna mit pótolniuk ezen a téren.

Toleránsék a szent toleranciára hivatkozva akarják ránk kényszeríteni egyes etnikumok bűnöző életmódját. Pátyolgatják őket, lovat adnak alájuk, gyűlöletet ébresztenek bennük a magyarok ellen.

Ismétlem: semmi bajom a más bőrszínnel, a más bőrszínűekhez köthető specifikus bűnözéssel annál inkább.

Ha segíteni akarunk más fajú, bőrszínű, vallású embertársainkon, semmi gondom nincs evvel, de ez a segítségnyújtás lehetőleg az illetők saját hazájában történjék meg.

Vizsgáljuk meg emellett, mit mond a keresztény tanítás a toleranciáról. Tisztázzuk mindenekelőtt: A tolerancia, a sajátométól idegen stílus, vallás, világnézet, erkölcsi értékrend, viselkedés végleges elfogadása. Bár nem értek vele egyet, de számomra természetes, hogy ez az eltérő vallás, világnézet, életmód polgárjogot nyer.

Akárhogyan ordítoznak toleránsék, semmi helye a toleranciának egyes embercsoportok, kisebbségek esetében, melyek a bűnöző életmódra specializálódtak, ahol az áldozatoknak semmi joguk nincs, be kell fogniuk szájukat, a sajtónak tilos a bűnöző etnikai hovatartozását megírni. A sajtó ilyenkor kódszavakhoz folyamodik, mint fiatal, mélyszegény, sokgyerekes, széles rokonsággal rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű, stb.

A toleranciával rokon fogalom a türelem. Első látásra legalább is. Hiszen közös a gyökerük is, a tolerancia a latin tűrés, türelem szóból fakad.

Óriási a különbség azonban a fogalmak jelentésében. A tolerancia valaminek a végleges elfogadását jelenti.

A türelem azonban sohasem végleges, mindig csak időleges. Az anyuka türelmesen viseli gyereke rosszalkodását. Elviseli, de nem ért vele egyet. A házastársak türelmesen elviselik egymás hibáit. Itt is arról van szó, hogy elfogadják, de nem értenek egyet vele. A türelem mindig egy kis önuralmat, alázatot feltételez, de sohasem a rosszba való beleegyezést. A türelem általában együtt jár a rossznak néven nevezésével. „Elviselem stílusodat, de örülnék, ha változtatnál rajta.” A Jóisten nagyon türelmes a mi hibáinkat, bűneinket, gyarlóságainkat látva. De ezeket sohasem tolerálja, azaz sohasem fogadja el véglegesen. Egyszer, hamarabb, mint gondolnánk, eljön a számadás napja a Jóistennél is.

Összefoglalva:

Az interneten találtuk az alábbi frappáns megfogalmazást.

„A türelem elemi fontosságú keresztény erény. Az életben ugyanis különféle megpróbáltatások érhetik az embert, akinek többnyire testileg is, lelkileg is szenvedések közepett, feszültségek erőterében kell személyében megérlelődnie. Az állhatatos türelem olyan személyi tulajdonságot jelent, amely érhető módon nélkülözhetetlen a nevelésben. Erre sok pedagógus rádöbbent már…

S nem maradhat magyarázat nélkül az a megállapításunk sem, hogy a türelem, mint erény szeretetből fakad, akár a hivatás keretében, akár a sportban, akár a házasságban. Ez egyben rávilágít arra is, mennyiben keresztény ez az erény. „A szeretet türelmes, mindent elvisel” – mondja Pál apostol. (I. Kor. 13, 4.) 
Forrás:  http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=82

Szt. Pál a türelmet a többi keresztény erény között így említi:
A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. (Gal 5,22-24)

Evvel szemben: A tolerancia a sátánista cionista új világrend egyik hamis fegyvere. Akik a toleranciáról példálóznak, azok általában a legintoleránsabbak és saját intoleranciájukat a világ legtermészetesebb dolgának tartják.

Figyeljünk tehát föl, ha bárki a tolerancia nevében próbál nekünk szónokolni. Nézzük meg, mik lehetnek az illető hátsó szándékai.

Legyünk türelmesek a jézusi, szentpáli értelemben – és legyünk emelt, büszke fővel intoleránsak! Jól jegyezzük meg! Aki toleranciát követel meg tőlünk, az már önmagában intoleráns. Az esetek nagy többségében hamis céljai vannak, neki esze ágában sincs toleránsnak lenni, a toleranciát csak saját nemtelen céljainak érdekében követeli meg – mindig csak a másoktól, sohasem magától. És mindig a fennkölt eszmék mögé fog bújni.

 

Szeged, 2016. március

 

Bálint József

4 hozzászólás

Add a Comment
 1. Kicsit más megközelítésből is szeretném ezt a tolerancia témát. Elég nehezen tolerálható ugyanis a világ mai állapota, és hát ugye azt mondják, végső-soron a JóIstenen múlik(azt mondják, direkt hagyta így leromlani a világot, hogy megmutassa, egyedül ő tudja helyrehozni, egyedül ő tud értelmes és hasznos, szép, áldott létet biztosítani, és a végén ezt mindenkinek látnia kell, hogy Ő az Úr). Türelmetlenül várom, hogy eltakarítsa a nyomorék zsinati szektás egyházat, a világi szellemiséget, az istenellenességet. Türelmetlenül várom az apokalipszis végét, és egy új, szent és értelmes kort, mert ha az értékek így, ennyire vesznek ki a világból, az ember már azt is elfelejti, miért kéne katolikusnak lennie, és hogyan kell annak lenni, lásd: http://www.katolikus-honlap.hu/1601/katolikus.htm

  De nekünk a mai lét-rontott, lerontott korral, és hát persze Bergoglio hülyeségeivel kell kínlódnunk.

  http://www.hamvasbela.org/2011/10/hamvas-bela-karneval.html

 2. Ünnep 2016.

  Túl nagy a zaj, ahhoz, hogy Terád figyeljünk.
  Túl régen haltál meg ahhoz, hogy méltón emlékezzünk,
  És túl nagy a káosz, hogy méltón ünnepeljünk.
  Jöjj hát el ismét, és újra, hogy jobban megértsük,
  Értő és megújult, meggyógyult, megbékült szívünkkel,
  A csendben,-kezedet fogva, Uram,- fellélegezve,
  ISTENI TITKODAT ÉS SAJÁT EMBERSÉGÜNK.

  Feltámadtál? Örömhírt hoztál?
  Mindent, ami elhalványult, és közhellyé vált,
  Újíts, és erősíts meg, hitünkben, Lelkünkben, hogy méltón emlékezzünk,
  Eleven Istenkirályunk, Téged mindenek előtt és fölött,
  újra,kitörő örömmel, PÁLMÁVAL KÖSZÖNTSÜNK!

  Teljes szívünk és figyelmünk a KIRÁLYNAK!
  Íme él Ő! Feltámadott! Közöttünk van!
  És a Világnak, a kárörvend’ Halálnak,
  Végső és súlyos csapást adott, minden bajt és ördögöket a Pokolba örökre letaszított.
  Ezért hát Urunk, a (názáreti) Jézus Krisztus Íme, legyen áldott!
  (Hozsánna, hozsánna, hozsánna!)

 3. Az élet

  Ha jössz Uram, jöttödre összeáll a tündércsodás lét,
  Nincs többé nyomor és szomorúság, örökre csak mosolyognék!
  Veled és általad kélnek a halottak, mostantól minden,
  mi szép, s jó, és igaz volt, újra él(a nép), s kivirul a mező, s a rét,
  Nincs többé szürke és fekete, csak napsárga és kék!
  Trónusod zengik, áldják és imádják aranyszín angyalok, s a megváltott hívő
  EMBERI NEMZEDÉK! Hódolunk(, s ujjongunk) előtted, Atya, Fiú és Szentlélek, Te csodás, háromszemélyű, éltető Királyi fenség!

  Ki a halálból feltámadott, fénye mindent beragyogott, hatalma örökké él! Dicsőség Krisztusnak.

 4. A TOLERANCIA MINTAKÉPE HITLER MEIN KAMPF C. MŰVE ÚGY TÖKÉLETES AHOGY VAN.
  A BEVÁNDORLÓKRA VONATKOZÓ MEGLÁTÁSA SZINTÚGY KIÁLLTA AZ IDŐK PRÓBÁJÁT!!!
  A NEMMEL SZAVAZÁSHOZ EBBŐL A FILMBŐL ERŐT MERÍTHETÜNK!!!
  HISZEN HITLER AZ EURÓPÁT ELÖZÖNLŐ ÓMIGRÁNSOKNAK IS KIVÁLÓ NEVELŐ MUNKATÁBOROKAT ÉPÍTTETETT…- ELŐSEGÍTENDŐ A MÁS „KULTÚRÁJÚAK” GYORSABB ÉS HATÁSOS BEILLESZKEDÉSÉT!!!
  AMI AKKOR BEVÁLT; – MOST IS BEFOG!!!
  A JÓ PÉLDÁT NEM SZÉGYEN ÚJRAHASZNOSÍTANI MÉG AZ ÁLSZENTEKNEK SEM; – FŐKÉNT NEM EGY ILYEN VILÁGHÍRŰ TALENTUMTÓL!!!…;)
  https://www.youtube.com/watch?…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük