Pride és a gégekeresztények

Forrás: https://kuruc.info/r/7/174819/

2010-ben sokan reménykedtek abban, hogy a magát nemzetinek és kereszténynek nevező politikai alakulat fokozatosan felszámolja a liberális diktatúra ember- és nemzetellenes „vívmányait”, köztük a főváros talán legpatinásabb közterületén évről évre megrendezett buzivonulást. Buzinak lenni magánügy, a buziság propagandája és az „egyenlő jogok” köztéri követelése viszont a szellemi-erkölcsi leépülés egyik különös formája, amelyet semmilyen kormány nem tűrhet el. Tény, hogy szavakban a jelenlegi kormány nem támogatja a buziparádét, a kormány tagjai, ellentétben bizonyos szélsőséges politikai csoportokkal, nem is vesznek részt a vonuláson. De az is tény, hogy eltűrik a rendezvény megtartását.Magyarország kormánya önmagát nemzetinek és kereszténynek nevezi. A csak papíron létező KDNP deklaráltan keresztény párt, amely (szintén csak papíron) a keresztény elvek érvényesítésére törekszik a közéletben. Manapság a kormányfő is sűrűn hivatkozik a kereszténységre, Magyarország keresztény jellegére. Keresztény ember tudja, hogy nem a szavak a fontosak, hanem a tettek.

Csernoch János hercegprímás 1911-ben (fotó: Goszleth István)

A Horthy-korszak elején a kormány ellenzékeként működő keresztényszocialisták sűrűn támadták a hatalomban ülő úgynevezett keresztény politikusokat, akik csak öblögetik a keresztény jelszavakat, a valóságban azonban mást cselekszenek. Őket nevezte az egyik ellenzéki lap publicistája „gégekeresztényeknek”, s meg is indokolta, miért:

A keresztény jelzőre csak az a kurzus tarthat joggal igényt, mely a keresztény nép erkölcsi és gazdasági megújhodását komolyan akarja. Mely nem áll meg a tények egyszerű, színes konstatálásánál, s annál a látszólagos jóakaratnál, mellyel azokat valóra akarja váltani, hanem, amely a tényekből vont következtetéseket valóra váltja, amely nem beszél, hanem cselekszik. A mai „kurzusban” ehhez a cselekvéshez hiányzanak az erkölcsi előfeltételek. Oly heterogén elemekből tevődik össze, melyek közül egyik-másik csak a keresztlevele alapján tarthatja magát kereszténynek, de nem a tettei után. (Csik József: Keresztény kurzus és keresztényszocializmus. A Nép 1920. július 18., 2.o.)

A fenti sorokat ma is leírhatná egy keresztény ellenzéki lap, ha léteznék ilyen. Gégekeresztényekből ma is nagy a kínálat. Ünnepi alkalmakkor hallunk szép szavakat, Istent és az ő törvényeit emlegetik, a hétköznapokon pedig Istent bezárják a sufniba. Mintha a gégekeresztény politikusoknak kettős énjük lenne. A balliberális tábor ebben a tekintetben egyszerűbb képlet, ott a szavak és a tettek fedik egymást. Az MSZP elnöke és miniszterelnök-jelöltje közös közleményben jelentette be, hogy a párt vezetése részt vesz a buzivonuláson. Ezen a bejelentésen senki sem lepődik meg, hiszen balliberálisaink mocsárszagú erkölcsi színvonala régóta közismert. Gégekeresztényeink viszont bort isznak s vizet prédikálnak.

A fővárosi buzivonulás megtartását a gégekeresztény politikusok azzal indokolják, hogy törvényes módon nem lehet föllépni ellene. Ez nem igaz. Ha például be lehet tiltani Budapestre tervezett, zárt körben megtartandó anticionista rendezvényt, akkor a közterületi aberrációt is meg lehet akadályozni, vagy lakatlan külterületre lehet száműzni. Még akkor is, ha a tiltást valamelyik kótyagos bíró esetleg feloldja. A bírákat is el lehet zavarni, ők sem sérthetetlenek.

Véletlen egybeesés, hogy a buzivonulás hónapjában emlékezünk a trianoni országmetélés előtti Magyarország, Nagy-Magyarország utolsó hercegprímása, Csernoch János bíboros, esztergomi érsek halálának 90. évfordulójára. A jeles főpap 1913-ban lett Magyarország hercegprímása, s 1927. július 25-én halt meg Esztergomban; ő volt az utolsó királykoronázó esztergomi érsek. Nevét manapság nem nagyon emlegetik, pedig egyes beszédei a mának, a ma politikusainak is üzennek.

A Szent István Társulat 1922-es közgyűlését megnyitó beszédében Csernoch János hercegprímás többek között ezt mondta:

Akik tagadják azt az igazságot, hogy a politikus vallásos meggyőződésétől el nem tekinthet, azok nem hívő keresztények s egyoldalúlag csak a keresztényektől kívánják a kereszténység kikapcsolását a politikából. Ők maguk nem kapcsolják ki a saját dogmáikat. Mert a szabadgondolkodó radikális és szociáldemokrata vagy kommunista politikusnak is vannak a politikai nézeten felül világnézeti elvei, mondjuk dogmái, amelyektől éppen úgy el nem választható, mint a keresztény az ő vallása tanaitól. Ha a keresztények oly balgák, hogy megfeledkeznek a vallásukról a politikában, megkönnyítik a munkát a doktriner liberálisoknak, a radikálisoknak és a szociáldemokratáknak, kommunistáknak az állam keresztény alapjának lerombolásában.

Csernoch János szavai ma is érvényesek. A kormányzó pártok elvileg a kereszténység alapján állnak, ezt hirdetik úton-útfélen, ugyanakkor „megfeledkeznek” arról, hogy a keresztény elveket érvényesítsék a politikában. A gégekeresztények (Semjén & Co) tehát az állam erkölcsi alapjainak lerombolásához asszisztálnak, ezért nem értem, miért nem csatlakoznak ők is testületileg a buziparádéhoz.

2017. július

Bisztrán Demeter

Kapcsolódó:
Reagálás Bábel Balázs kalocsai érsek „Többségük számára megpróbáltatás…” c., homoszexuálisokkal foglalkozó írására

22 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ne csodálkozzunk politikusaink és a keresztény nevet „bitorló” pártok, csoportosulások, személyek magatartásán. Ők súlyosabb ítéletet vonnak magukra, képmutatásuk miatt, az Ítéletkor. A balgák mi vagyunk ha bevesszük a „maszlagjukat”, mert megfeledkezünk elemezni, kiértékelni a fát, gyümölcse, termése alapján. Sőt, nincs mit mást várni tőlük, amikor a mi „hivatalos, hiteles illetékeseink” tanítóink vagyis „az őrszemek mind vakok, semmit se vesznek észre. Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni… Pásztorok, de vigyázni nem tudnak” – a nyájaikra – „mind a maguk útján járnak, ki-ki a saját hasznát lesi”! Iz 56, 10-11. Sőt, farkasoknak szolgáltatják ki a nyájat, kezdve Ferenc pápával. (egyházi szabadkőművesség).
  Számunkra nem maradt más csak még buzgóbban imádkozni, böjtölni, vezekelni, engesztelni és virrasztani, hogy az Úr könyörüljön rajtunk és rövidítse meg az utolsó próbatételünk idejét.
  Ami a szerencsétlen, önmagukat nyíltan, szégyentelenül mutogatókat illeti, sőt un. jogaikat követelik, halvány fogalmuk sincs, hogy a Sátán eszközeivé váltak azáltal, hogy Istent és törvényeit szabad döntésük által semmibe vették. Persze a választásuk következményét is figyelmen kívül hagyják, elutasítva Istent, a Poklot kapják örökségül, mivel túl későn szembesülnek az Igazsággal, haláluk pillanatában.
  Tény, hogy az igazi, tanúságtevő szív-lélek keresztény politikus ritka, mint a fehér holló, egyelőre. Marana Tha!

 2. Igen, ritka mint a fehér holló. Hirtelenjében két név jut eszembe. Az egyik: Rocco Buttiglione, olasz konzervatív politikus, aki 2004-ben elbukta brüsszeli bizottsági elnökhelyettesi kinevezését a buzikról kimondott véleménye miatt. A másik: Tonio Krog máltai politikus, 2012-ben EU egészségügyi biztossá nevezték ki. Ő sem tett lakatot a szájára a buzikkal kapcsolatban, 2014-ben le kellett mondania. Ürügyül mást hoztak föl ellene.

 3. Hogyne, főleg a papok között, akkor a hívektől mit várnak.

  A kápolnaépítésre szánt pénzből misebort vettek 45.-ben, a Napbaöltözött Asszony, a Regnum Marianum Királynőjének kérését a magyar főpapok ugyanúgy figyelmen kívül hagyták, mint a pápák a Fatimában elhangzott kéréseit.

  https://www.youtube.com/watch?v=Qiq_crd9J-Q

  1. Vagy gondoljunk csak a zsinati egyház nagyjaira, mennyire hajlandóak elmenni az igazság, csaikis az igazság, és a teljes igazság kimondásában, lásd:Barsi Balázs: „A II. Vatikáni zsinat SZENT ZSINAT VOLT!!!” – Hogy is van ez, mikor protestánsok irányelvei voltak a mérvadóak?

   Bort inni, de vizet prédikálni, hát még panaszkodnak, hogy olyanok a hívek, mint a Lőrinc dinnyéje……

 4. „Mindazt, amit e konstitúció egészében és részleteiben tartalmaz, helyeselték az Atyák. Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.”

  Rómában, Szent Péternél, 1963. december 4-én.

  Én PÁL, a katolikus Egyház püspöke.

  Következnek a zsinati atyák aláírásai

  További kérdés Élőfa?

  1. A honlap egy cikkéhez fűzött kommentárban egy megadott linkről, Malachi Martintól:

   Maga János „pápa”, aki összehívta a zsinatot, mondta a vége felé, hogy ez már nem az ő zsinata, és az eredményeket látva a hiszekegyet mondogatva járkált a vatikáni kertekben, olyannyira elbizonytalanodott abban is, hogy ő még egyáltalán katolikus.

  2. Igen, ő volt az, akit modernizmusa miatt Pius pápa lehetőleg igyekezett távol tartani a pápai trón közelétől is, de miután Isten ugyanúgy kiszolgáltatta Egyházát a Sátánnak, mint Egyszülött Fiát, ez is uralkodó lett a (világban).

   1. Élőfa,

    „Mondom tehát neked : Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
    Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz.”

    Magyarázat: A kapu a régi várfalak legjobban megerősített része volt, a pokol kapui a pokol hatalmát, az ördög erejét jelentik. Az Úr jövendölése szerint a Péterre és utódaira épített egyház elpusztíthatatlan.

    1. Ebben teljességgel egyetértünk.

 5. Bár Élőfának tetted föl a kérdést.
  Hadd utaljak itt két, a zsinattal kapcsolatos írásomra.
  1, Mi folyt a színfalak mögött, amíg eljutottak a Nostra Aetate promulgálásáig?
  https://jozan-katolikus.hu/2013/01/27/hogyan-befolyasoltak-a-zsidok-a-ii-vatikani-zsinat-elott-es-alatt-a-katolikus-kozgondolkodast/

  2, Hogyan igazítsuk ki a zsinat baklövéseit:
  https://jozan-katolikus.hu/2015/12/27/nostra-aetate-2-0/

  Mindezek tükrében: Szent, Krisztushoz méltó dokumentum a Nostra Aetate? Vagy netán eretnekségek tárháza?
  És épp így ki tudnám vesézni a többi zsinati dokumentumot is. Egyébként a honlapon, da általában az interneten is bőségesen találsz utalást arra, hogy egy erőszakos, de jól szervezett kisebbség hogyan puccsolta meg a zsinatot.

 6. Élőfa (egyébként) megátalkodott szedevakantista, ha akarja, sem tudja elhitetni önmagával, hogy az új mise szentségei érvényesek, ahogyan a zsinatutáni pápákról is nehezen, alig hiszi, hogy pápák, de az utolsóról biztosan tudja, hogy végképp nem az.

 7. Tisztelt Admin!

  Kulcs a Nostra Aetate-hoz:
  „A katolikus Egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet- és magatartásformákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat, melyek sokban különböznek attól, amit ő maga hisz és tanít, mégis nem ritkán tükrözik annak az Igazságnak sugarát, aki megvilágosít minden embert. De szüntelenül hirdeti és hirdetnie is kell Krisztust, aki „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), akiben az emberek megtalálják a vallásos élet teljességét, s akiben Isten mindeneket kiengesztelt önmagával.[4]

  Buzdítja tehát gyermekeit, hogy okosan és szeretettel folytatván a párbeszédet és együttműködve más vallások követőivel, tanúskodjanak a keresztény hitről és életről; s ismerjék meg, becsüljék és támogassák a náluk található lelki, erkölcsi és társadalmi-kulturális értékeket.

  (—-)

  „Krisztus miként az Egyház mindig tanította és tanítja, minden ember bűneiért mérhetetlen szeretettel vállalta önként szenvedését és halálát, hogy mindnyájan üdvözüljenek. Az igehirdető Egyháznak tehát az a feladata, hogy hirdesse Krisztus keresztjét, mint Isten egyetemes szeretetének jelét és minden kegyelem forrását.”

  Mint látható, itt nem a katolikus vallás feladásáról, vagy más vallások vele való egyenlőségéről, hanem az Egyház lelkeket mentő missziójáról van szó.

  Továbbá e dokumentum végén is ez áll: “Mindazt, amit e konstitúció egészében és részleteiben tartalmaz, helyeselték az Atyák. Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.” Ez ellen nem lehet fellebbezni!

 8. Kommentek és erre adott válaszok nem a legalkalmasabb műfaj a kérdés megtárgyalására.
  Ajánlom a következő könyveket elolvasni:
  Ralph Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött
  Marcell Lefebvre: Levél tanácstalan katolikusoknak.
  És jelent meg még egy könyv a közelmúltban, nem ugrik be a címe.

  1. A legújabb fejlemények a legérdekesebbek(mert itt vitával, és a nyílt igazság kimondásával sem lehet már meggyőzni senkit), vajon mi történik(még) Pásztón, és mitől, kitől ered a történés, vajon kezdete ez annak, amit szeptemberre jósolnak néhányan, úgymint a Máriás korszak kezdetét, egy valós Deus ex Machinát?

   1. „Az a megérzésem, hogy néhány évig korábban nem ismert tempóban folyik majd a rombolás. Isten ad néhány évet a tébolyult rombolásnak, hogy kiszolgáltassa a bűnösöket saját szenvedélyeiknek. Aztán Isten azzal a nagy csapással fogja sújtani az emberiséget, amit nagyon is kiérdemelt. Csak tipp részemről, de számomra 2017 tűnik „veszélyes évnek”, ami Fatima 100. évfordulója lesz. [És a Luther-év, ami majd kiváló alkalmat fog nyújtani a modernistáknak, hogy a gyakorlatban is végrehajtsák azt a tervüket, melynek az új pápa megválasztása volt a mindent eldöntő lépése – és kimondják a katolikus és protestáns „egyházak” egyesülését!] Kizártnak tartom, hogy pont Ferenc pápa – aki az Ön információja szerint amúgy is nagyon kedveli az ortodoxokat [ez nem biztos, lehet, hogy csak az ortodoxok szeretik őt] – végezné el Oroszország felajánlását a Szűzanyának. S ahogy a francia király sem tett eleget a mennyei felhívásnak és nem szentelte Franciaországot Jézus Szentséges Szívének, majd 100 év múlva a szabadkőműves forradalom lecsapott az országra és a királyra, úgy gondolom a fatimai jelenés 100. évfordulója is egy nagy csapást hozhat el. Talán ama bizonyos 3 napnyi sötétség, tűzeső és totális pusztulás közeleg, amiről annyi prófécia szól, többek közt a Szűzanya akitai jelenése során elhangzottak. Mindez persze csak találgatás részemről, Isten büntetését visszatartja az igazak imája, esdeklése, de elmaradni nem fog, előbb-utóbb bekövetkezik.”

    „Majd ha már elképzelhetetlen mélységekbe süllyedt, maga Isten fogja tűzben megtisztítani és helyreállítani.”

    „Mivel Pontius Pilátus attól tartott, hogy Jézus hívei esetleg tiltakozni fognak mesterük meggyilkolása ellen, vagy azok a zsidók, akik alig pár nappal azelőtt diadalüvöltéssel fogadták „királyukat” lázongani kezdenek, ezért katonákat rendelt ki a rend biztosítására. Mikor ezek látták, hogy nincs rájuk szükség, Krisztus halálának beálltakor elsőnek indultak vissza a városban található kaszárnyájukba. A képen a Golgotáról levezető úton tehát a legelöl a katonák haladnak, őket követi Cirenei Simon a fiaival.
    Amikor a beszélő e jelenethez ér, ezt mondja: A katonáknak nem volt okuk a beavatkozásra, senki nem tiltakozott, senki nem akart Jézus védelmére kelni. „Csak a természet fordult ki a sarkaiból.” …. Pontosan úgy, ahogy napjainkban történik….”

    NEM JŐ KEGYELEM ÉS ÁLDÁS, NEM JŐ AZ ÉGBŐL ISTEN ÁLDÁSA, AZ ESŐ!!!

    SZÓVAL AZ AZ ÉRZÉSEM, HOGY ITT HAMAROSAN KŐ-KÖVÖN NEM MARAD,ÉS ,MAGYARÁZHATNAK, ÉS PRÓBÁLHATNAK RENDSZABÁLYOZNI ITT A BIGOTT PÁPISTA PAPOK, HA LÉNYEGHEZ MÁR SEMMI KÖZÜK, ÉS FOGALMUK SINCS A HELYZET SÚLYOSSÁGÁRÓL, ELŐREHALADOTTSÁGÁRÓL ÉS KOMOLYSÁGÁRÓL. EGY OLYAN FOLYAMAT, AMINEK MAJD MINDEN ÁLLOMÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST ADOTT A BOLDOGSÁGOS SZŰZ NAGYASSZONYUNK.

 9. Kis vallomás.

  Katolikus keresztény vagyok és szedevakantista. Az egyetlen igaz és valóban természetfeletti -kegyelmeket közvetítő és -atmoszférát teremtő vallásba saját személyes tehetetlenségem és bűnre hajló természetem miatt kapaszkodom a végsőkig.

  Számomra bizonyos, hogy magamtól és Isten segítsége és pártfogása nélkül elmerülnék a bűnökben, mert az ember saját esze által nem tud navigálni az Isten nélküli világban, ezért a kárhozat vár? -na rám.

  Biztos pontot ad számomra a szedevakantista katolicizmus, mely kompromisszum(nemcsak hagyományhű formulák által, mert az lehet színészkedés is, önhibájukon kívül is) nélkül ítéli meg és közvetíti számomra a tényeket, melyek alapján (addigi katolikus ismereteim világosan látható folytatásaként) reménykedhetek valami változásban, és a bizonyosság és a biztonság elérésében.

  Úgy ítélem meg a helyzetet, hogy csakis a szedevakantista ellenállás biztosíthatja számomra az Igazságot és ezáltal talán a Tisztítótűz általi Üdvöt, és nem vagyok hajlandó kiüresedett intézményi keretekben és ezt betöltő szintén hatástalanított protokollokra bízni a sorsomat.

  Nem csak egy látványos és kedvelt Egyházi élet, mint tetszetős divat kedvéért, mint talán némelyek, vagy olyan sokan. Csak a maximummal érem be.

  „Mindkét egyházmegye emellett ragaszkodik a liturgikus hagyományokhoz. A Szent Péter Papi Testvérület (FSSP) észak-amerikai szemináriuma a nebraskai Dentonban található, miután az 1990-es években maga a lincolni egyházmegye püspöke, Fabian Bruskewitz hívta meg őket oda. A papi testvérület tagjai a szentmisét és a szentségeket az 1962-es liturgikus könyvek szerint ünneplik.”

  http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/28/megnovelni_a_papi_hivatasok_szamat_nem_raketatudomany

  „A hagyományhű csoportok áttekintése
  Közös mindegyik hagyományhű katolikus csoportban, hogy a római liturgiájú szentmisét az 1969-1970-es liturgikus változtatások (lásd VI.Pál-féle szentmise) előtti liturgiaváltozat szerint (lásd Szent V. Piusz-féle szentmise) és latin nyelven ünneplik. A legtöbbjük a Boldog XXIII. János által jóváhagyott 1962-es Misszálét követi a szentmise ünneplésében, míg mások az 1955-ös, XII. Piusz pápa által jóváhagyott változtatásokat (nagyheti szertartás) sem fogadják el.”

  https://hu.wikipedia.

  org/wiki/Hagyom%C3%A1nyh%C5%B1_katolikuss%C3%A1g

  Tehát nem a külsőségek, hanem a külsőségek mögöti valós tények és lényeg miatt.

  Tehát ezért nem a semmilyen kataklizmát, amiben egyébként benne élünk, – nem látó, csupán ceremoniális élményt adó és mit sem érő protokollokat adó pápista papokat fogok a jövőben sem követni, hanem az 1600.-as évektől figyelmeztető Boldogságos Szüzet, és azt a papi közösséget, amely az Ő instrukcióit követi és Őt hitelesnek ismeri el, lásd:

  http://www.katolikus-honlap.hu/

  1202/quito2.htm

  http://www.katolikus-honlap.hu/

  1202/quito.htm

  http://www.katolikus-honlap.hu/

  1501/weinzierl3.htm

  Tehát Quito, La Salette, és a többi.

  MERT VALÓBAN NEM ENGEDHETÜNK, EZ VILÁGOS. DE EGY SZEMERNYIT SEM, ÉS SZÁMUNKRA EZ IS VILÁGOS.

 10. Történések a tévelygő pszeudoegyházban

  ” A jelenlegi válságban, amiben vagyunk, ahogy Caffarra bíboros ezt a maga és a másik három bíboros (Brandmüller, Meisner, és Burke bíborosok) nevében kifejezte, az Egyház ijesztő és aggasztó zavar és megosztottság idejét éli. Ahogy Caffarra bíboros írta a levelében, „ami bűn Lengyelországban, az jó Németországban, és ami tilos a philadelphiai érsekség területén, az megengedett Máltán.” Hasonlóan, amit az Egyesült Államok egyes egyházmegyéiben mondanak az Oltáriszentség és a Bűnbánat Szentségének vételéről, ellentmond annak, amit más egyházmegyék püspökei mondanak. Ez a katolikus egyházban olyan állapotot eredményezett, ami közel lehetetlen: olyan, mintha egyszerűen a protestáns közösség egy felekezetévé váltunk volna, amiben válogathatunk aközül, hogy az Egyház állandó tanításai közül melyiket követjük. A bíborosoknak ezért valóban nagyon súlyos felelőssége van.”

  http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/08/16/raymond_burke_biboros_itt_az_ideje_szolni

  „Üldözni fogja a keresztényeket és legyőzi őket. „Gőgös, káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa. Káromlásra nyitotta száját az Isten ellen, káromolta a nevét, hajlékát és az ég lakóit. Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson…………………….. Dr. Wendland írta: „Tehát amikor egy eretnektől és aposztatától, tehát egy nem-pápától egybehívott »római zsinat« összeült és megnyílt, és később az előzővel egyivású »utód« alatt egy »ünnepélyes lezáráshoz« jutott, akkor a katolikus Egyház, ami mindig klerikusokból és laikusokból áll …, már elvesztette autokratikus tanító- és lelkipásztori-hatalmát. ”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1402/zaby5.htm

  Elvesztette, mivel ha még meglenne, és azonos lenne az intézményes-hivatalos egyházzal, akkor az ilyen Beer és Máthé-Tóth féle báránybőrbe bújt farkasokat, eretnekeket először rendre intené, majd az üdv és a közjó, a Civitas Dei érdekében kiközösítené.

  De mivel nem azonos, így a pápista zsinatelismerő Burke és Barsi féle jámbor együgyűek a végsőkig hadakozhatnak a liberalizálókkal, végső csatát valódi főpásztor híján, ki legfőbb valódi tekintélyével lezárná és pontot tenne ügyükre, nincs, így sohasem nyerhetnek, és ezt ellenfeleik tudják is nagyon jól, ezért beszélhetnek most.

  1. ” Senki sem tagadhatja, hogy a zűrzavar, ahogy a „bíborosok” Bergoglionak szóló levelükben leírták, egyre csak nő. Ha Bergoglio, aki szívesen fogadja többek között a futballcsapatokat, a szórakoztatóipar sztárjait és politikusokat, de a négy „bíborost” nem, sőt, még írásbeli válaszra sem méltatja őket, akkor ez annak a hallatlan következtetésnek a gyanúját kelti fel, hogy [szószerinti fordításban]: „A pápa az egyházat pont abba a meghasonlásba és bizonytalanságba akarja taszítani, melynek befejezésért a bíborosok a Dubiájukkal és a tisztázás iránti ismételt kéréseikkel hozzá fordultak.””

   „Mindazok, akik most Bergoglio ellen ágálnak, valójában nagyobb szentségtörést, Isten-gyalázást követnek el, mint Bergoglio hívei. Hiszen már azzal, hogy egy könyvnek ilyen címet adnak: „Nincs válságban az Egyház?”, szentségtörés! Hogyan lehetne Krisztus makulátlan Jegyese válságban? Hogyan lehet Krisztus helytartójáról úgy beszélni, ahogy ma Bergoglioról olyanok beszélnek, akik egyébként pápának ismerik el őt? Ezzel nem tesznek mást, minthogy Krisztus szeplőtelen Jegyesét, a katolikus Egyházat úgy kezelik, mintha az evilági intézmény lenne, mint például egy nagy vállalat, vagy egy gittegylet. Minden emberi alkotásra igaz, hogy válságba kerülhet. Az Isten alapította Egyház, amit a Szentlélek vezet, és amit Krisztus soha nem hagy el, nem kerülhet válságba, mert ha odakerülhetne, akkor Isten nem lenne Isten. Tehát mindazok, akik nem hajlandók elfogadni, hogy Rómában évtizedek óta nincs pápa, hogy a Rómában székelő szektának évtizedek óta nincs – illetve már csak alig pár – érvényesen felszentelt papja, hogy e szektának évtizedek óta nincsenek érvényes szentségei – magyarul: ez a szekta folyamatosan bálványimádást követ el, következésképpen a démonok közvetlen irányítása alatt áll, az közvetett módon Isten létezését tagadja, akár hajlandó ezt elismerni, akár nem.
   Ha mindazok a személyek, élükön Burke, Schneider és más magasabb rangot viselő „klerikus” a kisebb „papsággal” együtt, végre „megtérne”, és Isten igazságát többre tartaná saját egzisztenciájánál, és ezért ki is merné mondani az igazságot, akkor a világ legalább arról értesülhetne, hogy sok katolikus létezik, aki a római szektát nem tekinti a katolikus Egyháznak, Bergogliot és közvetlen elődeit nem tekinti Krisztus Egyháza fejének. Akkor a világ előtt sem járatnák le annyira a katolikus Egyházat, mint amennyire most lejáratják!]”

   „A nagy szellemek megsejtették, hogy mi történne, ha a szentmiseáldozat eltűnne. Dom Prosper Guéranger így írt erről: „Ezt a helyzetet a protestantizmus, ami eltörölte a szentmiseáldozatot, megléte óta tapasztaljuk. Ez idő óta a társadalmak ölében az erő jelentős mértékben lecsökkent. Társadalmi harc keletkezett, ami reménytelen állapotokat hozott létre, és melyek végső gyökerét abban kell keresni, hogy a szentmiseáldozatot már kevesebb helyen mutatják be, mint korábban…..A világ mai helyzete nem is magyarázható meg másképp.

   Peter A. X. Armbruster „Komor árnyékok – és sugárzó fény…” című az einsicht-aktuell.de honlapon 2017 augusztusában megjelent írásában a mai helyzettel kapcsolatban az Ószövetség következő verseit idézi:
   „Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát, de nem találják.”(Amos 8,11-12)
   „Mivel elvetetted az érteni tudást magadtól, én is elvetlek, ne légy többé számomra pap.” (Ozeás 4,6)
   „Ugye annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever? … Bő termésre számítottatok, és lám, szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? – mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever – mindegyiketek csak a maga házával törődik.” (Aggeus 1,4/9)”

   http://www.katolikus-honlap.hu/1701/reszletek.htm

   1. Itt tehát elsősorban nem arról van szó, hogy házas családos ember lehet-e pap, vagy sem, hiszen ha a tradíciókat nézzük, az ószövetségi papság, az ároni papság nősült, családos volt, házas volt, sőt, a papság dinasztikus volt, öröklődött. Persze, ahogy a könyörgésekben elhangzik Isten akarata szerint, a papnak Szent Józsefhez, sőt, magához Jézus Krisztushoz hasonlóan hasonlóan tökéletesnek, természetfeletti(nek) karizma látható birtokosának kell lennie, hogy ezáltal is látható jele legyen az Egyház különleges természetfelettiségének, hogy sugárzóan vonzó, és fényteli legyen, akár csak az eljegyzett szűzek, kik hitvesüknek akarják adni kincseiket, hiszen Istennek eljegyzett szűz az Egyház. (Lásd: -Tedd tökéletessé a papságban!)

    Itt arról van szó, hogy ha nős, ha nőtlen, magával a a mandátummal, az érvényességgel van probléma, nincs érvényessége a helytelen szentelési formula miatt, nincs tehát érvényes papság, nincsenek érvényes és hatásos szentségek, csak bizonyos kislétszámú közösségeknél.

   2. „: „Nagyon nehéz elhinni, hogy az Egyház és vele a világ így nézhet ki, ha a templomokban valódi szentségeket szolgáltatnak ki, ha a tabernákulumokban valóban jelen van Urunk Jézus Krisztus; azaz, ha Isten kegyelme mindazokban dolgozik, papokban, hívekben egyaránt, akik a mai miséken megáldoznak (hiszen ezzel azt kellene elfogadni, hogy Isten kegyelme, a hit ereje – amiről azt mondta Urunk, hogy hegyeket képes megmozgatni – ilyen gyenge).” ”

    http://www.katolikus-honlap.hu/1701/reszletek.htm

    Kapcsolódjatok be tehát újra Krisztus titokzatos, de valódi Testébe és testéhez:

    https://orapronob.is/bemutatkozas/

 11. Szabadság és Néphatalom mozgalom

  1. Miért nem csatlakozunk más szervezetekhez?

  Azért, mert vagy HAZAÁRULÓK, vagy TUDATLANOK.
  Tehát vagy eleve a diktatúra fenntartása érdekében működnek (pl. az összes „ellenzéki” párt – meg az összes „párt” – a Magyarország nevű diktatúrában) illetve lehet, hogy a szándékuk jó, de a javasolt megoldásuk ALKALMATLAN az alkotmányos válság felszámolására.

  2. Mi a helyzet a Szent Koronával, történeti alkotmánnyal, Magyar Királysággal?

  Ebben a kérdéskörben rengeteg hazugság és félrevezetés van, és az érzelem nem pótolja a tudást.
  A Szent Koronáról ezer éve hazudnak nekünk. Az egyház tudja, hogy fontos ereklye, szeretné tudni a titkát, ezért nem semmisítette meg eddig. Próbálja használni (koronázás) de nem tudja pontosan, hogy mikor és hogyan kell használni.
  Ezért félreérthető a Szent Korona Értékrend, és hogy még érthetetlenebb legyen, kitalálták hozzá a Szentkorona-tant.
  Első dolgunk egyike lesz – a magyar nyelv mellett – ezt a kérdéskört tudományos kutatásokkal rendezni.

  A történeti alkotmánnyal az a helyzet, hogy a hozzá tartozó (vele létrehozott) magyar állam (Magyar Királyság) megszűnésével 1920-ban az alkotmány is hatályát vesztette.
  Aki mást hazudik, azzal az a helyzet, hogy az állítását jogi érvekkel nem tudja megvédeni. Csak hazugsággal.
  Tehát ha tetszik nekünk, ha nem, a magyar állam jogfolytonosságát a trianoni békediktátum biztosította azzal, hogy Horthy Magyarország nevű államát ismerte el jogfolytonos magyar államnak.
  Tehát a jogfolytonosságot a győztes hatalmak külső szuverenitással, a nemzetközi jog alapján állították helyre.
  Először 1920-ban, majd ezt erősítették meg 1947-ben. Ezért vagyunk 100 éve gyarmat!

  Tehát a magyar alkotmány 1920-ban hatályát vesztette, azóta az állam alkotmány nélkül működik!!!

  1949-ben megalkottak egy állami alaptörvényt, ami viszont kommunista diktatúrát hozott létre.
  Ebből csináltak a képviselők 1989-ben ideiglenes alkotmányt, amiben a hatalmat (az alkotmány helyreállításának jogát) valódi tulajdonosának, a népnek adták.
  A magyar állam viszont 1100 éve jogfolytonos, a joga érvényes és hatályos jog (csak rendet kellene tenni benne) ami 2014 óta csak egyetlen módon változtatható meg. Egy nép által alkotott (ideiglenes) alkotmánnyal. És itt a kör bezárul.
  Viszont ez a jogi helyzet pontosan mutatja az EGYETLEN KIUTAT ebből a helyzetből.
  Azoknak is csak ez az egy út van, akik a történeti alkotmány hatályát akarják visszaállítani, meg azoknak is, akik az alkotmány királyság államformáját (vagy az Értékrend Fejedelemségét) vagy bármi mást akarnak visszaállítani.
  Első lépésben a népnek a magyar állam fölött kell visszaszereznie az irányítást.
  Erre jött létre a Szabadság mozgalom! (Szabadság és Alkotmányos Néphatalom).

  A népnek minden jogi lehetősége megvan arra, hogy ezt megtegye. Úgy a magyar állam joga vagy a nemzetközi jog által.
  Tehát MINDENKI céljához – aki nem a jelenlegi diktatúrát akarja – EGYETLEN ÚT vezet.

  Az, ami a Magyar Állam ideiglenes Alkotmányában le van írva, amit egyedül mi akarunk megvalósítani, amire a Szabadság mozgalom létrejött. Ez van.
  Előbb-utóbb mindenki megérti, hogy miért ez az egyetlen út van minden magyarságért tenni akaró magyarnak…

  https://nyilatkozat.hatalyosjog.hu/
  http://segito.uw.hu/nyilatkozat.pdf
  https://www.facebook.com/photo?fbid=263724241955165&set=g.2607965095941800

  GT és PLS.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük