Richard Williamson tradicionalista püspök: Elkerülni a háborút? II.

Forrás: https://stmarcelinitiative.com/krieg-vermieden-ii/?lang=de

„A zsidók a világ legnagyobb problémája? Igen is meg nem is.
Mert, hogy útjukat kövessem, ahhoz ebbe bele kell egyeznem.”

Richard Williamson püspök

Még a legjobb politikai kommentátorok is csak ritkán idézik a történelem vallásos forrásait, azaz az üdvtörténetet. Azonban, ahogyan Isten irányítja az ember sorsát, ugyanúgy függ az ember viszonyulása a többi emberhez (politika) az embernek Istenhez való viszonyulásától (vallás). Ezért egy vallásos kommentátornak a politikai kérdések vallási dimenzióját is figyelembe kell vennie, még akkor is, ha a legtöbb istentelen ember azt várja el politikai kommentátorától, hogy ezekkel a dolgokkal békén hagyja. Úgy tűnik, a mindenható Isten a mai világszínpadon nem kívánatos, jóllehet, ő annak legfőbb kormányzója.

A vallás, amely igazából mozgatja a politikát, múlt heti kommentárunk témája lett, amikor is politikai kommentátorokat idéztünk, akik szerint egy bizonyos nép áll a médiahazugságok és a katonai nyomás mögött, mely a harmadik világháború kirobbantásán fáradozik. A döntő kérdés: ha meggondoljuk, mennyire hatásosan gyilkolnak a mai legmodernebb fegyverek egy eljövendő háborúban, ki föltételezhetné, hogy ebben a háborúban többet nyerne, mint veszítene? A válasz: az a faj, amely annyira magabiztos állítólagos felsőbbrendűségében, hogy meg van győződve róla, hogy megérdemli, hogy uralkodjon az összes többi ember fölött, sőt, ez kötelessége, és ennek érdekében joga van a világ folyását manipulálni, egészen addig, amíg el nem jut ehhez a világuralomhoz. Teljesen mindegy, hogy ez tisztességes vagy tisztességtelen eszközökkel történik, a cél szentesíti az eszközt, hiszen a cél maga szent. Szent? Az emberiség kioltása szent? Csak a „szent” szónak egy teljesen kifacsart értelmezése tud segítene ennek az őrületnek a megértésében. „Mi, a választott nép, olyan szentek vagyunk, hogy vagy uraljuk a világot, vagy annak el kell pusztulnia, velünk együtt.”
A probléma az, hogy Ábrahámtól Krisztusig ez a faj csakugyan az Istentől kiválasztott nép volt, hogy ez legyen a megtestesült Istenfiának bölcsője és elindulási helye. Ebben a kétezer évben valóban el kellett különülniük a többi embertől, föléjük kellett emelkedniük, különleges privilégiumokat, és ha kellett, különleges büntetéseket kellett kapniuk. Istentől mindenképp különleges bánásmódban kellett részesülniük, hogy az Isten Fiának emberi természetet, anyát, barátokat, népközösséget és környezetet adjanak. Mindezt azért, hogy az ő Messiásukként minden embert megválthasson a bűntől. Egy afrikai közmondás azt mondja, hogy egy egész falu szükséges ahhoz, hogy egy anya szülhessen. Mi minden volt akkor ahhoz szükséges, hogy a Boldogságos Szűz Mária a világba léphessen? Mondhatunk ma erről a fajról bármit: Ebben a nagyon fontos vonatkozásban betöltötte hivatását. A tragédia azonban az, hogy amikor Messiásuk belépett a világba, és bebizonyította nekik, hogy az ő hivatása az, hogy az egész világot megnyerje az Isten országának, nem pedig a zsidó nép dicsőségének, akkor keresztre feszítették. És ahogyan azóta is kollektívan elutasítják Jézust, egy megoldhatatlan patológiai problémát hoznak létre azáltal, hogy a Messiás népét messiásgyűlölő néppé teszik. Mindez addig így marad, amíg egyéni módon meg nem térnek ahhoz a Krisztushoz, akit úgy gyűlöltek.
A zsidóknak ebből a patológiájából – vagy inkább teológiájából – jó néhány következtetés vonható le, ami fontos a mai világtörténések megértéséhez. A legfontosabb következmények: Mindenekelőtt, ha a Mindenható Isten szándékosan megengedi, hogy egy kisszámú zsidó kormányozza a nagyszámú nemzsidó romlottságát és rendetlenségét, mindez egyedül azért van így, hogy ezek a nemzsidók visszatérjenek Istenhez. Az egyedüli ugyanis, amit a zsidók nem tudnak felszámolni: az egyetlen valódi katolikus egyház valódi katolikus hite. Isten sem a világot, sem a katolikus egyházat nem azért teremtette, hogy az emberek elkárhozzanak, hanem azért, hogy minden lélek, aki fogékony az igaz hitre, kezében tartsa a világ legyőzését (1Ján 5,4). És senki és semmi nem tudja őket kényszeríteni, hogy ezt a hitet feladják. Ha mégis elhagyják hitüket, végső soron egyedül magukat okolhatják ezért.
Forduljunk ezért szívvel és értelemmel az egy igaz Istenhez és az ő egyetlen igaz Katolikus Egyházához (nem a II. Vatikáni Zsinat egyházához), hogy Isten ellenségei, zsidók és nemzsidók elveszítsék jelenlegi hatalmukat. Ebben van a megoldás a jelenlegi világméretű korrupcióra és rendetlenségre. Imádkozzunk naponta, ha lehet, a Boldogságos és Istenszülő Szűz Mária rózsafűzérének 15 titkát, aki a valaha élt legnagyobb emberi személy – és zsidó volt.

Kyrie eleison.

2018 április

Fordította: Bálint József

3 hozzászólás

Add a Comment
 1. Lehet, hogy egy háborút elkerülünk, de a világ nem kerülheti el Isten büntetését:

  http://www.katolikus-honlap.hu/1801/3napossot.htm

 2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Extra_Ecclesiam_nulla_salus

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Talmud#J%C3%A9zus_a_Talmudban

  A közvetlenül alatta lévő fejezet: a talmud és a keresztény egyházak.

  A Syllabus, másnéven a Quanta cura, az elítélt tévtanok jegyzéke. Döbbentes, hogy ezt még ahívek 99 %-a sem ismeri:

  https://denzingerhu.wordpress.com/fj-2901/

 3. Pater Anonymus

  Williamson püspök urat megint üldözni fogják, pedig – most csak érintélőgesen – kimondja az igazságot.

  Amíg ez a honlap egyedül meri ezt megtenni a hagyományhű oldalon, addig nincs megoldás az Egyház bajára!
  Amíg az igazságot kimondó papokat gyalázatos rágalmakkal félreállítják addig nincs megoldás!
  Amíg az ilyen irányú írásokat sem merik leközölni a hagyományhű honlapok, vagy egyszerűen ledorongolják érte a szerzőt és kénytelen visszavonulni, addig nincs megoldás!
  Amíg csak egy-egy tridenti szentmise elmondásáig terjed a hagyományhűség, de az igazságtól messze állnak, addig nincs megoldás!
  Amíg a II. Vatikáni Zsinaton győzedelmes szabadkőművesség és mögötte a tényleges hatalom – azaz a zsidóság – uralja az Egyházat addig nincs megoldás!

  Pater Anonymus

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük