Richard Williamson tradicionalista püspök: Elkerülni a háborút? I.

Forrás: https://stmarcelinitiative.com/krieg-vermieden-i/?lang=de
„Ha egy nép szilárdan ragaszkodik Istenéhez, nem kell félnie a zsidó ármánytól.
De ha elfordul tőle, áldozatul fog esni ennek az ármánynak.”
 

Richard Williamson püspök

Ha közeledik a világ vége, „háborúkról fogunk majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni”, mondja az Üdvözítő. „Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.” (Mt 24,6)

Az elmúlt hetekben csakugyan keringtek háborús hírek a levegőben, mindenekelőtt Szíriával kapcsolatban, ahol egy nagyobb, az USA és Oroszország fegyveres erői közötti konfrontáció fenyegetett. Mi volt ennek az oka, és mik a kilátások a jövőre? Elmúlt egy harmadik világháborúnak a veszélye?

Nehéz dolog erről biztos kijelentéseket tenni, hiszen a tömegtájékoztatási médiák csaknem teljesen annak a fajnak a kezében vannak, amely törekszik erre a háborúra, amelynek következményeként reméli, hogy zsarnokságát kiterjesztheti az egész világra, amelyet az első két háború után csak tökéletlenül tudott megvalósítani.

Ezért majdnem minden médiahírben pozitívan tájékoztatnak emberekről, eseményekről, melyek kirobbanthatnának egy háborút. Ennek a fajnak még nem sikerült az internetet ellenőrzése alá vonni, amely megtörte tájékoztatási monopóliumát. Így most mindenkinek, akinek fontos az igazság, lehetősége van az értelmes hangokat meghallgatni.

A közelmúlt eseményeinek összefoglalása két kommentátor– Paul Craig Roberts és a „Saker“ – elemzésén alapszik, amelyek az interneten hozzáférhetők.

A rettegett fegyveres konfrontációt azért lehetett elkerülni, mert az amerikai fegyveres erők vezetői a tekintélyt parancsoló orosz fegyverek láttán – amelyekről Putyin szellőztetett meg információkat – nem merték a fegyveres konfliktust kockáztatni. Ezek a fegyverek valószínűleg a Földközi tengeri amerikai flotta végét jelentették volna. Ezért az amerikaiak tartózkodtak egy olyan csapás mérésétől, amely kiprovokálta volna az orosz megtorlást. Sőt, előre tájékoztatták az oroszokat, úgy hogy az érkező rakéták nagy részét a szíriaiak meg tudták semmisíteni és csak csekély kár keletkezett.

Azt jelenti ez, hogy elmúlt a háborús veszély? Semmiképp! Az említett faj még mindig háborút akar, és ellenőrzése alatt tartja az amerikai külpolitikát, ahogyan egykor Ariel Sharon dicsekedett: „ellenőrizzük Amerikát, és ők tudják ezt.” A zsidók mindenféleképp élni fognak súlyos hatalmukkal, hogy a sorba kényszerítsék Trumpot és a makacs tábornokokat, akik időközben lázasan keresik az orosz haditechnika ellenszerét.

És amint a zsidók úgy érzik, hogy leküzdötték az akadályokat, médiájuk megint tálalni fog a buta nyugati közvéleménynek egy orbitális hazugságot, legyen az újabb vegyi fegyverek alkalmazása (amelyek már rég nincsenek jelen Szíriában), vagy a demokrácia exportálása ugyanoda (jóllehet, a szíriaiak teljesen elégedettek Asszaddal), vagy Putyinnak Hitlerként való démonizálása. (Putyin figyelemreméltó visszafogottsággal reagált a provokációkra, de ha ezek nem szűnnek meg, egyszer válaszolni fog.)

Mindazonáltal ennek a fajnak a nyomasztó befolyása sem elegendő ahhoz, hogy magyarázatot adjon a helyzet fenyegető alakulásának mélyebb vallási okaira. Ezt a fenti két idézett politikai kommentátor sem tematizálja. Ez a faj ugyanis ostor Isten kezében, hogy büntesse a népeket, amelyek eltérnek Istentől.

Ez a faj megmutatta a Nyugat vezetőinek a világ összes országát és fejedelemségét, és avval dicsekedett, ezek mind az ő tulajdonában vannak, és Új Világrendet ígért a Nyugatnak, ha az leborul előtte, és imádja őt. A nyugat vezetőinek és népeinek nem kellett volna az ajánlatot elfogadni, ők ezt saját, szabad akaratukból tették.

Ezért: ameddig a Nyugat vezetői és népei nem a helyes választ adják erre, – „Egyedül Uradat és Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (Lk 4,8)”, – addig ez a faj továbbra is arra fogja használni Istentől kapott talentumait, hogy kísértésbe vigye a nemzeteket és vezetőiket, és véres ostorként működjön. Ezért valószínűnek tekinthető, hogy a harmadik világháború mégiscsak kitör, ha nem Szíriában, akkor valahol máshol, ahol bolondot lehet csinálni az istentelen nemzetekből.

Kyrie eleison.

Közzétevő kommentárja:

Richard Williamson tradicionalista püspök meglepő és jóleső nyíltsággal nevezi meg korunk első számú problémáját és a kiutat: visszatérés a kinyilatkoztatott katolikus valláshoz, azaz a zsinat előtti katolikussághoz. És világossá teszi: ez nem egy opció, ez ez egyetlen lehetőség.

2018 április

Bálint József

2 hozzászólás

Add a Comment
  1. Az igazi PROBLÉMA szerintem az, hogy a mai NEMZEDÉK sem különb, csak nagyon kevesen ismerik fel az IDŐK JELEIT, az ESEMÉNYEKBŐL! Az első eljövetel a másodiktól ebben a tekintetben AZONOS. Sajnos Williamson püspök úr is „ablakos féket” visel, miként az un zsinati püspökök többsége. Akkor ne csodálkozzunk ha a „nyáj tévúton jár”, és egyáltalán nem készül a DICSŐSÉGBEN ÉRKEZŐ VŐLEGÉNY méltó fogadására. Sőt a tradicionalisták „délibáb” ábrándja sem lesz „értékesebb” mint a zsinati egyház „stuccpolitikája”, amikor a NAGY FIGYELMEZTETÉS ajánékával szembesülni fogunk. ÚJ BOR, ÚJ TÖMLŐK! Ezt fogja elhozni az ÚJ ÉG és ÚJ FÖLD, de addig még vár ránk az UTOLSÓ PRÓBATÉTEL időszaka amelyet a magán kinyilatkoztatásokban most már világosan, egyértelmüen megkaptunk. De mindez KEMÉNY ELEDEL, és nehezen emészthető sokak számára. Hála Istennek most már „egy kevés idő” és Szentatyánk – az utolsó igaz pápa – távozik a „Vatikánból”, befejeződnek a „Mária-jelenések”, és elkezdődik a „fenevad” hét éves uralma.

  2. ” Melyek a várható fejlemények? A IV. forradalom kibontakozása meg fog törni, különleges isteni beavatkozás révén. Azonban erre nekünk is elő kell készülnünk, és minden arcvonalon harcolni a tendenciák, eszmények és tettek forradalma ellen. Több szent (Szent Bonaventura, Aquinói Szent Tamás, Monforti Grignon Szent Lajos Mária, Kolbe Szent Miksa), több jelenkori teológus (köztük Joseph Ratzinger bíboros) és több magánkinyilatkoztatás megerősítette, hogy lehetséges egy relatíve teliholdas időszak még a temporális szféra és így a történelem lezárása előtt, közvetlenül az Antikrisztus föllépése előtt. Ennek az eljövendő kornak a próféciák szerint csak előképe volt a fényes középkor. Ezt nevezik általánosan „Mária korszakának” vagy „máriás korszaknak”, utalva a fatimai kijelentésre: „végül Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik”. Azonban ennek megítélésénél kerülni kell minden immanens utópizmust és kiliazmust. Maga Plínio professzor figyelmeztetett, hogy a legholdfényesebb földi korszak is csupán híd, az utazó állapota, ahol mindig megmarad a belső és külső harc szükségessége, míg végül először totálisan meghal az Antikrisztustól ez a világ, majd dicsőségesen feltámad Krisztus által. ”

    http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/2013/12/a-xx-szazad-keresztesviteze.html

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük