A Chabad Lubavics mozgalom egyik volt tagja leleplezi a kultuszt…

 …amelynek Trump családja is hódol
Szerző: Michael Berg (henrymakow.com)

Csonthegyi Szilárd 2015. decemberi ismertetésében a tőle megszokott alapossággal számol be az igen veszélyes zsidó szektáról, a Chabad Lubavicsról. Jelen írásunkban a mozgalomnak egy volt tagja, Michael Berg osztja meg velünk tapasztalatait.

Michael Berg, 32, négy éven keresztül volt a Chabad Lubavics zsidó mozgalom (szekta) aktív tagja.
Tapasztalataira támaszkodva azt állítja, hogy a zsidó világuralomra való törekvésével ez a szekta áll az Új Világrend mögött. A Lubavics-követő Jared és Ivánka Kushnerrel (Trump veje és lánya) a szekta olyan hatalomra tett szert, amellyel egy világkatasztrófát indíthat el, mellyel a zsidók messianisztikus hatalmukat kívánják megalapozni.

 1985-besn születtem Izraelben. Szüleim európai zsidók. Felmenőim a középkor óta Németországban éltek. Családom tagjait és engem külsőre semmi sem különböztet meg egy született némettől. Szőke haj, fehér bőr, kék szemek. Nem nézünk ki jellegzetes zsidónak. Úgy nézek ki, mint egy közönséges észak-európai (árja) személy.

Jobbra: Trump támogatója a multimilliárdos Sheldon Adelson

Miért fontos ez? Azért, mert a nemzsidók ellen irányuló zsidó rasszizmusnál nem biológiai rasszizmusról van szó, tehát nem az eltérő külső megjelenésben gyökeredzik gyűlöletük. Zsidók léteznek minden formában és megjelenésben. A zsidó rasszizmus az egy spirituális rasszizmus, melynek alapja a hit, hogy a zsidók lelke magasabb rendű, mint a gójoké, illetve, hogy a gójoknak sátáni lelkük van. Ebből kifolyólag bőrszínétől, származási országától függetlenül minden vallásos zsidó alacsonyabb rendűnek tekinti a nemzsidókat.

Ebben az írásban a zsidó vallásban nyert általános és a lubavicsi szektában szerzett speciális tapasztalataimról számolok be.

HOGYAN LETTEM A CHABAD LUBAVICS TAGJA

Az egész húsz éves koromban kezdődött. Bár vallásos zsidó voltam, de még nem voltam a Chabad tagja. 2005-ben New Yorkba mentem, ahol találkoztam a Chabad egy tagjával, aki megismertetett a közösséggel. Az illető megkérdezte, meg szeretném-e látogatni Brooklynban központjukat , a „770”-et. [A 770 egyrészt a házszámot jelenti, ahol a központ található. Másrészt ennek misztikus jelentése van. A mozgalom tagjai ebből a számból vezetik le, hogy itt fog épülni a templom, ami innen Jeruzsálembe kerül.] Ráálltam. Részt vettem összejöveteleiken, szertartásaikon, és a következő négy évben a Chabad Lubavics lelkes támogatója lettem.

Összejöveteleinken legtöbbször a zsidó Messiás megjelenéséről, az ezt követő világról volt szó, ahogyan ezt a Chabad és a zsidó vallás elképzeli. Ebben a világban minden egyes zsidónak akár 2800 nemzsidó rabszolgája lehet, és a nemzsidók egyetlen létjogosultsága abban áll, hogy szolgáljanak a zsidóknak. A másik oldalon a zsidók Isten trónjának számítanak.

KI ÉS MI A CHABAD

Akkori tagságom és tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a Chabad egy rasszista szervezet, amelynek ideológiája a zsidó világuralom, az összes nemzsidó leigázása és rabszolga sorba taszítása. Legfőbb kötelessége az „áttörés” parancsának teljesítése, azaz a cionista világuralom magvalósítása.

A Chabad a mozgalom fiatal tagjait küldöttnek (követnek) képezi ki. A küldött a Chabad értelmezésében azt jelenti, hogy az illető a zsidóság soraiban terjeszti a rasszista ideológiát, különösen a nem vallásos zsidók között. Ezek a cionista globalista törekvéseknek minden ideológiai és erkölcsi támogatást megadnak.

A Chabad tagjai a gójok pénzügyi gúzsbakötését – amelyet a nemzetközi zsidó bankok visznek végbe – és a zsidó világpolitikát saját messianisztikus jövendöléseik betejesedésének tekintik. Eszerint az eljövő zsidó világrendben minden nemzet az ellenőrzésük alatt fog állni.

Menachem Mendel rabbi (1902-1994), vezetése alatt a mozgalom egy 4000 intézményből álló hálózatot épített ki, amely a világ száz országában, ezer városában, az USA összes szövetségi államában jelen van.

A ZSIDÓK AZ „ISTEN”, A NEMZSIDÓK ROVAROK, AKIKNEK EGYETLEN LÉTJOGOSULTSÁGUK, HOGY SZOLGÁLJANAK A ZSIDÓKNAK, VAGY PUSZTULJANAK

A Chabad szerint a zsidók maguk az Isten. Az uzsorakamat engedélyezett, sőt kívánatos a gójokkal szemben. (Ez motiválja az Új Világrend bankárait is.) A Chabad felekezet könyvében – a “Tanjában”, – csakis arról van szó, hogy a zsidók maguk az istenség, a gójok pedig maximum állatok, akiknek nincs lelkük. Vagy ha mégis van, akkor az démoni, sátáni lélek, és a Klipot Athmeot-ról, azaz a démoni szférákból vagy a szellemi tisztátlanság helyéről (Sitrha Achra) származik.

A Chabad tagjai Trumpnál

A Chabad tagjai szemében a nemzsidók lélek nélküli állatok. A „zsidó lélek” az isteni inkarnáció. Minden zsidó egy megtestesül Isten. Az egész univerzum a galaxisok milliárdjaival, csillagokkal, bolygókkal, csak a zsidók számára lett teremtve. A Teremtő YHVH, a zsidó Isten, aki valójában a zsidó népben nyilvánul meg. A Chabad szerint egy zsidó körme többet ér, mint a világ összes nemzsidó népessége (beleértve az európaiakat, muszlimokat, ázsiaiakat, afrikaiakat)…

AZ ÚJ VILÁGREND (NWO) AGENDÁJA

A Chabad nem más, mint a zsidó rasszizmus manifesztációja, amely rasszizmus erőlteti az Új Világrend agendáját. Izrael alapítója és első miniszterelnöke David Ben Gurion víziójában a zsidókat látja az egyetlen világkormány vezetésében (illuminátus, sátáni NWO). Ez lesz a bibliai ígéretek beteljesedése, amikor is a zsidók lesznek az összes nemzet uralkodói és ellenőrei.

A Legfelsőbb Bíróság Jeruzsálemben az Illuminátusok piramisával és a mindent látó szem jelképével. Az épületet azért építették, hogy támogassa az Új Világrend agendáját, ahogyan azt Ben Gurion elképzelte:
“Az egyesült nemzetek Jeruzsálemben szentélyt fognak építeni a prófétáknak, hogy ez előmozdítsa a kontinensek föderatív összekapcsolódását. Ez lesz az emberiség Legfelsőbb Bíróságának székhelye, hogy a föderáció tagjai közötti vitákat elsimítsák, úgy, ahogyan azt Izaiás próféta jövendölte.”
«Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól:
„Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.”
Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek».
(Izaiás 2,2-4)
Vajon ki pénzelte és építette a Legfelsőbb Bíróságot? A nemzetközi bankok ellenőrei, a Rothschildek! Ezen a ponton egészen világosan nyilvánul meg a zsidó agenda. Csak tudni kell, mennyi kettő meg kettő.

Kabbala és sátánizmus: ezek a legfontosabb eszközök a zsidókat befogadó államok gyengítésére, hogy egyszerűbb legyen ellenőrzésük, miután a titkos féreg belülről szétrágta őket. A faj (rassz), nemzet, család, a természetfölöttibe vetett hit (Istenhit) le lesznek rombolva, így könnyű dolguk lesz a monopolhelyzetbe kerülő zsidó bankároknak.

Közzétevő:
[Kabbala: Nevezik zsidó misztikának, zsidó okkultizmusnak, titkos zsidó tanoknak. Alapjai két könyvben vannak lefektetve (Jezirah és Sohár). Tartalmuk egy mágikus, asztrológiai, orvosi, prófétai zagyvalék. Keletkezése valószínűleg az Ószövetség idejére vezethető vissza.]

Így lesz világunk materialistább, kevésbé spirituális, ami a könnyebb ellenőrzést eredményezi a zsidók számára. Hiszen a saját hit, távlatok, végső életcél nélküli embereket könnyebb kordában tartani. Ezt jelenti a mindent látó szem, valamint a mindent átfogó gyűrű.

MIÉRT FORDÍTOTTAM HÁTAT A CHABADNAK ÉS A JUDAIZMUSNAK

A Chabadot akkor hagytam ott, amikor bensőm legmélyében megtapasztaltam, hogy a Chabadban és a judaizmusban meglévő gyűlölet (csakúgy, mint az iszlámból és az Iszlám Államtól ismert gyűlölet) nem Istentől származik, hanem az ember egojából és félelmeiből.

A szakításhoz szellemi ébredésem vezetett, amelyről következő írásomban fogok beszámolni. Addig is remélem, hogy a fehér európaiak és azok, akik ellenzik a fehérek ellen irányuló genocídiumot, ráeszmélnek, mi az oka az ellenük irányuló hadjáratnak. Ez az ok Földünk abszolút rasszista ideológiája, a judaizmus.

Michael Berg és Henry Makow további írásai angol és német nyelven: https://henrymakow.com

Eddig tart Michael Berg friss, 2017. decemberében megjelent beszámolója. Kíváncsian várjuk folytatását. Egyet azonban máris megállapíthatunk. A zsidók előtt hajlongó politikusoknak, a keresztény-zsidó párbeszédről hablatyoló egyházi személyeknek eddig sem volt mentségük cselekedetiekre, hiszen mindenki számára hozzáférhetők az interneten az információk erről az igen veszélyes szektáról. Miután azonban most először és – egy, a lelkiismeretére hallgató, jobb érzésű zsidótól – első kézből halljuk a Chabad Lubavics lényegét, egyszerűen nem marad semmi más számukra, mint sutba dobni az egész hajbókolást, berekeszteni minden párbeszédesdit, és tenni azt, am a kötelességük: képviselni választóik érdekeit, az egyházi személyeknél pedig híveiket. Sajnos van egy olyan érzésünk, hogy Balog Zoltántól kezdve az ún. Ferenc pápáig mégsem fogják ezt megtenni. Marad minden a régiben, és ha Michael Berg nevével találkoznak, elfordítják fejüket: Mégcsak tudni sem akarnak róla. Akik pedig kimondják az igazságot, megkapják a már unalomig ismert jelőket: antiszemitizmus, gyűlöletbeszéd.

Mily meglepő továbbá: az oly tárgyilagos és semleges Wikipédia egy teljesen más képet tár elénk erről a sátáni szektáról.

Idézetek a Wikipédiáról:

„A zsidóság népszerűsítését tekinti legfőbb feladatának.
Fontos a micva, vagyis a jó cselekedet értéke. Azaz, hogy „minden jó cselekedettel közelebb hozzuk a világ végső megjavulásának, a Messiás eljövetelének idejét.
Szociális és jótékonysági tevékenységet folytat világszerte zsidók és nem-zsidók között egyaránt.”
KÖSZÖNJÜK, MÁRIS NAGYON NÉPSZERŰEK VAGYTOK!

Szeged, 2018. január

Bálint József

3 hozzászólás

Add a Comment
 1. http://www.katolikus-honlap.hu/1701/meinvielle.htm

  Hogy Isten(ereje és Egyháza) kiben nyilvánult meg valójában, nagyon jól szemlélteti Ferreri Szent Vince és Néri Szent Fülöp, vagy Vianney Szent János és Pietrelcinai Pio atya személye és élete. De hát a bolondok majd templomot építenek az Antikrisztusnak, aki aztán majd egyenlőbb lesz az egyenlőknél. Akkor majd ráeszmélnek, ki volt az igazi király és Messiás. De addig a makacsságuk miatt nekünk kell szenvednünk. De nekünk legalább igaz hitünk és vallásunk van, ideáink valósáalapúak.

 2. És ugye nem elég, hogy az Antikrisztus hívei ezzel a chábád lubavics, meg b nai sion, b nai mose, bnai b rith szektákkal trónra emelik a Sátánt, a Hamispróféta még sokakat meg is téveszt. Pedig de egyszerű is lenne azt mondani egy ilyen hír olvastán, hogy hülyeséget beszéltek, sem Ferenc nevű pápánk, sem hatodik Pál nevű nem volt, pláne nem boldog, úgyhogy a kínai pap jobban tenné, ha hagyná a vatikánt, hogy ott rohadjon meg, ahol van a hatalombitorlóival együtt! De az olyanok, akik ilyen sátánistákat pápaként reklámoznak és hirdetnek, (ÉS TELJESEN MINDEGY, HOGY ROSSZ PÁPAKÉNT, AKINEK ELLENT KÉNE ÁLLNI), azok nyilván nagyon megfogják kapni a méltó jutalmukat a félrevezetésért, és a megtévesztésért. Ott, Istennél, nem lesz mentség.

  http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/01/29/zen_biboros_a_papai_konzultacio_utan_a_vatikan_kiarusitja_az_egyhazat_kinaban

  Vannak Kínában olyanok is, akik szenvedéseket vállalva, de hűségükben kitartva, a megtévesztéstől legalább megkímélték magukat:

  ” E hegyi katolikusok bizalmatlanok a külvilággal szemben, még a Rómához hű kínai földalatti egyházzal sincs semmilyen kapcsolatuk.”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1701/tibet.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük