Mi áll XVI. Benedek lemondásának hátterében?

Forrás:
https://katholisches.info/2017/05/18/ratzinger-von-usa-zur-abdankung-gezwungen-obama-intrige-fuer-den-islam-und-gegen-russland/

[Közzétevő: Írásunk forrásai nem egészen frissek, de az ügy fontossága indokolja a közzétételt. Bár érkeztek hozzánk hírek arról, hogy Benedeket egy nagyon brutális zsarolással mondatták le, ezek annyira hihetetlennek tűntek, hogy eltekintettünk közlésünktől. Jelen írásunk forrásai viszont minden kétségen fölül állnak. Hogy viszonylag későn tesszük közzé ezt az írást, ez honlapunk kényszerszünetével függ össze.]

A La Verità  (Igazság) 2017 május 17-i számában az alábbi címmel jelent meg egy írás Alessandro Rico tollából:

„Titokzatos pénzügyi manőverek. Obama zsarolása kényszerítette Ratzingert lemondásra.”

„Lehet hogy nem szimplán összeesküvés-elmélet, amit a tradicionalista katolikusok állítanak?”

Alessandro Rico idézi a baloldalhoz számítható Limes című geopolitikai szakfolyóirat legutóbbi számát. Ebben Germano Dottori rekonstruálja az eseményeket, amelyek XVI. Benedek meglepetésszerű lemondásához vezettek.

XVI. Benedek Regensburgi beszéde

Dottori a római Link Campus University magánegyetemen a „nemzetközi biztonság” rendes professzora, katonai szakértő, továbbá a Szociális Tudományok Nemzetközi Szabad Egyetemén (LUISS) a stratégiai tanulmányok szerződéses professzora.

Emellett a LUISS Stratégiai Tanulmányok és Nemzetközi Politika Központjának főtitkára. 1996-tól 2006-ig az olasz parlament kül- és biztonságpolitikai tanácsadója volt.

A Limes geostratégiai folyóirat a L’Espresso balliberális kiadóhoz tartozik, amely a La Repubblica napilapot is megjelenteti. Dottori 2009 óta a Limes szerkesztőségének tagja.

Tanulmányában Dottori az olasz állam és a Vatikán viszonyát tárgyalja. Érinti a Ferenc pápával fennálló feszültségeket a migráció miatt. A pápa tudvalevőleg a nyitott kapuk támogatója.

XVI. Benedek bírálta az iszlámot és kereste a közös utat Európa és Oroszország számára

A szakértő szerint az Obama-kormány kompromittálta magát a radikális iszlámmal. Az elnök és külügyminisztere Hillary Clinton az arab tavasz (és a szíriai polgárháború) folyamán túl sok pénzt invesztáltak a radikális iszlámba.

Evvel szemben Benedek híres Regensburgi Beszédével az iszlám fundamentalizmus elleni szembenállás intellektuális vezetőjévé vált.

Túl ezen, Obama és Clinton a legnagyobb gyanakvással kísérték Benedek próbálkozását a moszkvai orosz patriarchátus és a Vatikán közötti történelmi megbékélésre, amely folyamat ráadásul az euro-orosz integráció geopolitikai keretében kezdődött el.

Germano Dottori katonai szakértő, az olasz kormány korábbi tanácsadója

Oroszország és Európa közeledésre törekedett a Berlusconi vezette Olaszország (2001-2011), valamint a Gerhard Schröder vezette Németország (1998-2005) is.

Benedek törekvésével ez az irányvonal új lendületet kapott, mert Putyin szoros szövetségre lépett a moszkvai patriarchátussal. Regensburgi beszédében Benedek nem csak az iszlám ellen, hanem a nyugati relativizmus ellen is fordult.

Ez volt a kiindulási alap, amelyről Moszkva már II. János Pál pápa regnálásának utolsó éveiben Róma felé tekintett.

„Összeesküvés az olasz kormány és a Vatikán ellen“

Az USA ezután olyan támadást indított, amely az olasz kormány bukásához, és Benedek lemondásához vezetett.

Ennek eszköze merő zsarolás volt, mindenekelőtt a pénzügyek területén. „Úgy az olasz kormányt, mint a Vatikánt összehangolt kampányokkal támadták.” – írja Dottori.

Berlusconit a Ruby kampánnyal (partik fiatalkorú prostituáltakkal), Benedeket a Vatileaks botránnyal járatták le.

[Vatileaks: 2011-12-ben Paolo Gabriele pápai főkomornyik botrányszagú dokumentumokat csempészett ki a Vatikánból és adott át G. Nuzzi olasz újságírónak, aki ezek alapján írta meg leleplező könyvét Sua Santita = Őszentsége címmel (2012). A könyv a pápa bizalmas leveleiből idézett, beszámolt a korrupcióról, protekciós kinevezésekről, a Vatikánon belüli homoszexuális kapcsolatokról, és az IOR vatikáni bankon belüli elszámolási furcsaságokról. Az ügy nem lett egészen földerítve, vannak hangok, melyek kételkednek, hogy valóban az egyszerű lélek Gabriele lett volna a dokumentumok kicsempészője. Ráadásul a bizalmas dokumentumok kicsempészése Gabriele letartóztatása után sem szűnt meg.]
Ehhez jöttek az áttekinthetetlen pénzügyi manőverek.
Olaszország helyzete megrendült a pénzügyi piacokon. A krízis tetőpontján reális veszélye volt annak, hogy Olaszország fizetésképtelenné válik.

Ki diktál a Deutsche Banknak?

A Benedek elleni akció az IOR Vatikáni Banknak, valamint az egyházi államnak a SWIFT rendszerből történő kizárásában csúcsosodott ki. Az akciót a Deutsche Bank hajtotta végre. Evvel megszüntették a Vatikánon belüli készpénzmentes forgalmat és a bankautomaták működését.

A Deutsche Bankot Dottori szerint rávették (utasították?), hogy zárolja a bankautomata funkciókat és a készpénzmentes fizetést a Vatikánban, beleértve a vatikáni múzeumokat is. „Kinek van ilyen példátlan akcióra hatalma?” – kérdezi Dottori.

„Furcsamód, a működésképtelenség rögtön megszűnt XVI. Benedek lemondása után.” – írja Rico.

A Dottori szerint az Obama-kormány által szervezett kampányok 2011. novemberében Berlusconi bukásához, 2013. februárjában pedig XVI. Benedek lemondásához vezettek.

„Tradicionalista körök régóta gyanítják, hogy az Obama-kormánynak szerepe volt abban, hogy a 2013. február 11-én lemondását bejelentő Ratzingert kicseréljék egy olyan valakire, aki az USA Demokraták bizalmát élvezte, mint pl. Jorge Mario Bergoglio.“

 Felhívás: Tisztázza vizsgálóbizottság Obama szerepét

Akatolikusok várják Trumtól a vizsgálatot

A katolikusok várják Trumpól a vizsgálatot

Donald Trump hivatalba lépése után két nappal a The Remnant amerikai tradicionalista katolikus folyóirat egy nyílt levelet intézett az új amerikai elnökhöz. A levelet többek között Michael Matt, főszerkesztő, David Sonnier, az US hadsereg egykori alezredese és Christopher Ferrara, az USA katolikus jogászszövetségének elnöke írta alá.

Az aláírók felszólítják az elnököt, állítson fel egy vizsgálóbizottságot az Obama-kormány szerepének vizsgálására XVI. Benedek feltűnést keltő lemondásában.

Az aláírók hivatkoznak a Wikileaks által közzétett dokumentumokra. Ezek között megtalálták John Podesta-nak, Hillary Clinton választási kampányvezetőjének néhány e-levelét.

Podesta ezekben egy „katolikus tavaszt” kezdeményez, egy forradalmat, amely a katolikus egyház hatalmi viszonyait változtatná meg a progresszív erők javára.

A hivatkozások szerint az összeesküvők közt voltak George Soros multimilliárdos, Carlo Maria Martini és Walter Kasper progresszív bíborosok. Bizonyított, hogy a két bíboros a 2005-ös konklávén Jorge Mario Bergogliot tekintette jelöltjének.

„Sem Berlinnek, sem Párizsnak nem áll hatalmában, az olasz kormány leváltania.“

Ami az olasz kormány 2011. november 16-án bekövetkezett bukását illeti, más magyarázatok is vannak rá. Alan Friedman, amerikai újságíró, Carter korábbi tanácsadója szerint a német-francia tengely volt az, amely Berlusconi fejét követelte. Evvel szemben Obama nem támogatta Olaszországnak a Nemzetközi Valutaalap általi bizottsági kormányzását.

Az olasz politikai baloldal ünnepelte Friedmant Berlusconi-ellenes írásai miatt. De semleges megfigyelők egy szép balos legendának tekintették Friedman fenti állítását. Evvel Friedman egyrészt az olasz baloldalnak akart hízelegni, másrészt, és ez a lényegesebb, az Obama-Clinton adminisztráció szerepéről akarta a figyelmet elterelni. Így vélekedik Dottori is.

A La Verità  így idézi Dottorit:

„Sem Berlinnek, sem Párizsnak nem áll hatalmában, Olaszország kormányát leváltani. De az USA-nak igen. Obama támadása Berlusconi ellen 2010-ben kezdődött, amikor ő az olasz miniszterelnököt egy, a Corriere della Sera-nak adott interjúban egykori barátjának nevezte.“

 Trump álláspontja?

 [Közzétevő: az írás 2017 májusában jelent meg, ezért tette föl akkoriban a kérdést a cikkíró. Azóta körvonalazódik, hogy Trumpnak, mint pragmatista politikusnak nincs kifejezett Vatikán-politikája, azaz nincsenek különleges elvárásai a Vatikánnal szemben. Evvel szemben Bergoglio határozottan az amerikai baloldal (Obama-Clinton kurzus) mellett foglal állást. Egyértelműen támogatja a fehér nemzetek fajkeveredéssel történő elpusztítását, amit a színesbőrű férfiak betelepítésével kívánnak megvalósítani. Trump ebben a pontban határozottan a betelepítés ellen politizál (kerítés építés a déli határon, Mexikó ösztönzése a migránsáradat megállítására).]

Steve Bannon, Trumpnak azóta eltávolított főtanácsadója szorgalmazta volna a szoros kommunikációt a Leo Burke fémjelezte konzervatív vonallal. Bannon eltávolítása (amely mögött feltehetőleg Trump lánya Ivanka és veje Jared Kushner állnak) – úgy tűnik, – ezt a kommunikációt is megszüntette. 2017-ben keletkezett írásunk érinti a Vatikán-USA viszonyt is. A Chabad Lubavics szektáról szóló beszámolónkban pedig felbukkan Kushner neve.]

„Összeesküvés XVI. Benedek ellen

XVI. Benedek az egyház érdekében lemondott trónjáról. 2017-ben Dottori interjút adott a Zenit vatikáni hírügynökségnek. Ennek során újságírói kérdésre azt nyilatkozta a Wikileaks dokumentumok kapcsán:

 „Az volt a véleményem, XVI. Benedeket olyan erők mondatták le, amelyeknek nem volt érdeke a közeledés a Vatikán és az orosz ortodox egyház között. Ez a közeledés egyúttal az európai kontinens és az Oroszország közötti közeledés egyik oszlopa lett volna. Hasonló okokból lett Scola bíboros a Benedek utódlásáért folytatott versenyből kizárva. Ő volt az, aki velencei pátriárkaként a tárgyalásokat a moszkvai egyházzal folytatta.“

Antonio Socci vatikáni megfigyelő szerint az amerikai establishment – akár neoconok, akár liberálisok – egy öngyilkos ütemtervet követ, amely az egész világ számára is életveszélyes. Bárt Trump győzött ellenük, mégis mint magánál erősebb erőként kell velük számolnia.

Írásunk semmiképp sem arról szól, hogy Benedek a „jó pápa” Bergoglioval ellentétben. Ratzingernek nagyon sok megkérdőjelezhető, illetve egyértelműen eretnek megnyilatkozása volt. Írásunk tárgya csupán az, mekkora hatalma van bizonyos erőknek a pápa lemondatásában, illetve egy másik pápa megválasztásában.

Szeged, 2019. június.

Közzéteszi: Bálint József

6 hozzászólás

Add a Comment
 1. Bergoglioval ellentétben. Ratzingernek nagyon sok megkérdőjelezhető, illetve egyértelműen eretnek megnyilatkozása volt. Írásunk tárgya csupán az, mekkora hatalma van bizonyos erőknek a pápa lemondatásában, illetve egy másik pápa megválasztásában. Nem fordítva volt vagy van esetleg???

  1. jozan-katolikus

   Ezt hogyan is érted, hogy esetleg fordítva? Hogy a pápának van hatalma a háttérhatalom fölött?

   1. Xd a két pápa közötti különbségre gondol. Szerinte Ferencnek vannak eretnek gondolatai. Ne felejtsük el, XVI. Benedek korunk egyik legnagyobb vallási gondolkodója, teológusa. Ö volt II. János Pál pápa tanácsadója. Talán olvastad Ratzinger (XVI.Benedxek)A Názáreti Jézus című könyvét?

 2. A liberális/ neoliberális/ neokon erők pénzügyi hatalma határtalan, és Eszterekből sincs hiány. S mindez ” demokráciába ” csomagolva hatalmas fegyver.

 3. Ha az utóbbi évszázad eseményeit a Jelenések könyvének próféciái tükrébe állítjuk érdekes következtetésre juthatunk. Talán érdemes átelmélkedni legalább vázlatként. 1917. 10. 13. Fatimai utolsó jelenés amelyen becslések szerint 70 000 ember volt jelen. Jel 12, 1. Pár napra rá a bolsevik forradalom gyümölcseként beérett a világ legnagyobb deklaráltan ATEISTA, Isten ellenes államforma megjelenése. Jel 12, 3. Ez kovászul szolgált, persze erőszakot alkalmazva világszinten „egy ideig”. Majd a kelet európai rendszerváltásnak álcázott hatalomváltás, ahol az elvtársak átvedlettek urakká, az ideológia is módosult a „vakolók” javára. Jel 13, 1 – 10. Ugyanez érvényre-jutott vallási téren is 2013. 03. 13. Beteljesítve a Jel 13, 11. Nem marad más mint leellenőrizni, összevetni Bergoglio megnyilatkozását, már majdnem hét éves „magvetését” és nagyon kilóg a „PATÁS” jelenlét. „Majdnem győzött” Új Világ Rend! Nem marad más, mint beismerni, hogy közel a VÉG” Vagyis „korszakváltás” küszöbén vagyunk! De még XVI. Benedek ÉL! A kis maradék hűséges! „Valamikor nagy volt a szám, most csak ennyire futja”! Suttogásra! Szerintem nemsokára a „meglepetés” BEKÖVETKEZIK!

  1. Csak egy dolog hiányzik még: zsidók megtérése.
   Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket.Ők az evangéliumot tekintve ellenségek, a ti javatokra, de a kiválasztás szerint kedvesek, az ősökért.Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők is hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
   Róm 11.25-33

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük