Pedofil zaklatások a katolikus egyházban — mi az igazság?


De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!
Mt 18,7-8
Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc (homoszexuális), sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát.
1Kor 6,10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az ember azt hinné, hogy a gusztustalan rágalmazási kampányok a konzervatívnak kikiáltott XVI. Benedek pápa lemondásával lecsengtek, és a média szájíze szerint muzsikáló, és az evilági hatalmasságok, valamint a zsidó vezetők kedvenceként megismert Ferenc pápa alatt elő sem jönnek.

Nem így történt, a hecckampány legújabb felvonása szerint az ENSZ megvádolta a Vatikánt, hogy nem ad tájékoztatást a botrányok valós méreteiről. Felszólította az egyházat, hogy bocsássa el a pedofil vagy pedofíliával meggyanúsított papokat, mintegy ezer személyt.

Mielőtt egy szót is leírnánk a témáról, szögezzünk le néhány magától értetődő dolgot:

 • Ha egy pedofil eset is előfordul az egyházban, már az is eggyel több a kelleténél.
 • Ha ilyen sajnálatos eset előfordul, az egyházi hatóságok kötelessége, hogy az esetet alaposan kivizsgálják, és ha a vádak bebizonyosodnak (de csak akkor, nem úgy, mint Mixa püspök esetében), az illető papot olyan helyre helyezzék, ahol garantáltan nem lesz kitéve újabb kísértésnek (levéltáros, könyvtáros, stb.).
 • Ha az illető személy a törvénnyel került összetűzésbe, ez a világi hatóságok dolga, természetesen az egyházi hatóságoknak ilyen esetekben együtt kell működniük velük.

Természetesen nem vitatjuk, hogy fordulnak elő pedofil botrányok az egyházon belül is. Azonban az egyoldalú félretájékoztatás, ami az egész világra jellemző, azt a képzetet ébreszti az emberekben, hogy ilyen esetek csak, vagy legalább is elsősorban a katolikus egyházban fordulnak elő. Jellemző egyébként a hisztériára, hogy Ausztriában már egy kisgyerek fejének megsimogatása is a molesztálás pap elleni vádaskodását vonta maga után.

 

Mik evvel szemben a tények?

2012-ben, a németországi hisztéria csúcsán az egyház belegyezett abba, hogy minden vádaskodást a legszigorúbban kivizsgáljanak. A független szervek kivizsgálása a következő eredményeket hozta:

Az elmúlt 60 évben 40 ezer papból 240 bizonyult bűnösnek, ami a lelkészek 0,6 %-át jelenti. Ebben az időszakban 1200 személy jelentett be kártérítési igényt az egyház felé korábban elszenvedett pedofil zaklatásokért. Persze ezeket a bejelentési adatokat fenntartással kell kezelnünk. Ezek egy része már régen elhunyt papra vonatkozott, akik nem tudtak a vádaskodással szemben védekezni. Másrészt a bejelentéseket részben a busás anyagi kártérítés is motiválta. Hiszen semmi vesztenivalója nem volt annak az embernek, aki azt mondta, hogy a (már rég elhunyt) X plébános 30-40 évvel korábban molesztálta őt.

A német társadalomban évente átlagosan 18 ezer pedofil zaklatást jelentettek be a hatóságoknál. Ez azt jelenti, hogy ebben a hatvan éves időszakban több, mint egy millió pedofil esettel kell számolnunk.

Vagyis: A papok 99,4 %-a nem vádolható pedofil zaklatással, a pedofil zaklatások 99,9 %-ának nincs egyházi vonatkozása.

Másképpen fogalmazva: A gyerekek számára a legbiztosabb hely az egyház, a legmegbízhatóbb felügyelő személy a cölibátusban élő katolikus pap. Biztosabb, mint a tanár, kollégiumi nevelőtanár, nevelőapa, rokon, edző, stb.

Ami pedig a cölibátust illeti: a médiák görcsösen ragaszkodnak ahhoz a teóriához, hogy a pedofil botrányok fő oka a papi cölibátus.

 • Nos, egy német statisztika szerint a nem cölibátusban élő német férfiak harminchatszor nagyobb valószínűséggel lesznek zaklatók, mint a cölibátusban élő papok.
 • Az amerikai sportedzők 0,2 %-át nemcsak megvádolták, hanem el is ítélték a rájuk bízott gyermekek szexuális zaklatása miatt.
 • A pszichoterapeuták 10 %-a meg nem engedett módon közeledik a rábízott beteghez, kihasználva annak védtelen helyzetét.
 • Az amerikai protestáns lelkészek és zsidó rabbik között jóval magasabb a gyermekek elleni szexuális zaklatások aránya, mint a cölibátusban élő katolikus papoknál.

A szebbik faj jeles képviselőit, mint Woody Allent, Daniel Cohn-Benditet, Roman Polanskit a saját pedofil botrányaik után is bársonyos kézzel kezeli a média. Polanski például hat filmdíjat kapott, Cohn-Bendit mai is az Európai Parlament elismert tagja.

Ezekről természetesen mélyen hallgat a média, bebizonyítva azt, hogy nem a tájékoztatás, az agyonhallgatott esetek fölfedése a fontos számára, hanem az egyház rágalmazása, a cölibátus nevetségessé tétele, a keresztény erkölcs elpusztítása.

Ugyancsak lapítanak, amikor igen súlyos, sorozatos gyermekek elleni erőszak folyik világi iskolákban, nevelőotthonokban. A közvélemény jó része nem tud róla, hogy az Odenwaldi liberális, reformpedagógiai szellemű, bentlakásos iskolában évtizedeken keresztül folyt a gyermekek elleni szexuális erőszak.

Nem hangoskodtak akkor sem, amikor napvilágra került, milyen súlyos visszaélések folytak a bécsi gyermekotthonban a megerőszakolástól kedve a gyerekek kölcsönbe-, bérbeadásáig, mindez nem az egyház, hanem a szocialista párt (SPÖ) égisze alatt.

De van még a dolognak egy másik vonatkozása is.

Ez a média, amely most hangosan követeli a cölibátus megszüntetését, és mindent megtesz az egyház lejáratására, évtizedeken keresztül terjesztette a meztelenséget a filmvásznon, erőltette a társadalom szexualizálását.

Amikor a németországi Zöldek a zászlajukra írták a pedofília legalizálását, szintén hallgattak, sőt inkább pozitív színben igyekeztek őket feltüntetni, az egyházat pedig kikiáltották prűdnek, maradinak. Ezek után igen ritka esetben lettek gyengék egyes katolikus papok, de ez csak egyenes következménye volt a média ilyen irányú propaganda-hadjáratának. Most pedig ugyanez a média ordítozik a leghangosabban — nem általában a pedofil zaklatások miatt, hanem csakis és kizárólag a katolikus papok pedofil botrányai miatt.

Persze kilóg itt is a lóláb: Mit is követel az ENSZ a katolikus egyház úgymond pedofil botrányai miatt? A Vatikán változtasson álláspontján a homoszexualitás, fogamzásgátlás, abortusz tekintetében, hogy a gyermekek jogai ne csorbuljanak. Hát, ha ez nem volna olyan siralmas, csak röhögni lehetne rajta. Hogyan, kérem? A gyermekek joga a felnőttek homoszexualitása, hogy ne jöhessenek világra, netán az a gyermeki jog, hogy két egynemű szülő nevelhesse fel őket? Gyermeki jog az abortusz, azaz, hogy szüleik meggyilkolhassák őket?

Hogy néhány ENSZ-diplomata belebolondult keresztényellenességébe, az hagyján, de hogy ehhez úgy a média, mint a médiafogyasztók is jó képet vágnak? Lehet ezt még fokozni?

Ami az egészben a legszomorúbb: Sem egy pápa, sem egy vatikáni szóvivő nem utasítja vissza a vádakat, söpri le az alaptalan mocskolódást, hanem behúzzák fülüket-farkukat, meakulpáznak, és néhány lelkiismeretes katolikus blogszerkesztőre marad a feladat, hogy helyre tegye a dolgokat.

 

Források:

http://jobo72.wordpress.com/2013/06/21/missbrauch/

http://www.kreuz.net/bookentry.6663.html

http://www.arbeitskreis-katholischer-glaube.com:

Selig, die reinen Herzens sind. Ist der Zölibat ein Übel?

Szeged, 2014. február

Bálint József

19 hozzászólás

Add a Comment
 1. Hát igen, ezek a tények, és nem az a torz szelet, amit az egyházellenes média akar bemosni a tudatunkba. De ez a „pedofil papok” dolog nem új keletű, minden egyházellenes hatalom kijátszotta ezt a hamiskártyát a felvilágosodás óta, vagy talán már korábban is. Emlékszem, a kommunista rendszerben is kétféle okkal állítottak bíróság elé papokat. Az egyik volt az államrend elleni szervezkedés, legsúlyosabb formájában fegyveres összeesküvés. A másik az ifjúság elleni bűncselekmény, ahogy pedofíliát akkor nevezték a BTK-ban. Ahogy a fegyveres összeesküvők sem láttak fegyvert, legfeljebb az első házkutatáson elrejtettet a másodikon, mikor megtalálták, úgy a gyerekek megrontásával vádoltak se tettek semmi olyat. Volt egy kvóta, hogy hány papot kell bebörtönözni, és propagandisztikus hatása a pedofil vádaknak nagyobb is volt. Úgy látom, ezen a sötét korszakon nem vagyunk még minden szempontból túl.

 2. Így van. És ne feledjük, hogy Göbbels is rendezett egy kampányt a jezsuiták ellen. Az összes jezsuitát vádolta meg 1-2 rendtag homoszexualitása miatt. Óriási sajtófelhajtás mellett rendezték meg a pert ellenük a harmincas években. Akkoriban még büntetendő volt a homoszexualitás.

 3. Érdekes esetek voltak a Pécsi Egyházmegyében is. Annak a szerencsétlen, a püspököt nyugállományba kergető ügynek kapcsán is, amit az Egyházba furakodott vérlibsik robbantottak ki, szintén pedofilia-gyanús áthallásokat is próbált a sajtó bedobni. Bár ott inkább a homoszexuális szálat eröltették, mármint hogy a volt gazdasági vezető elítélendően az aszerint a liberális média szerint, amely egyéb esetben meg homoszexualtás párti.
  A pedofil szál csak finom áthallás volt, csupán Totawé eresztette el amúgy is szennyes fantáziáját akkoriban, még a nuncius távozását is belekeverve hisztériázott blogján.
  Aztán egy provokatőr a számítógépét nyilvános internethelyként működtető bólyi plébános gépéről töltött le gyermekpornó képeket. Bólyon elég erős volt a szadesz, a mai napig az ő polgármesterük van a székben. Könnyű volt hisztériázó embereket találni az atya ellen. Aztán csend, mert a rendőrség kiderítette az igazságot. Viszont addig megint csak a régi püspök meg az áthelyezett nuncius és a bólyi plébános közti titkos szálak…
  Érdekes, hogy mennyire ellene vannak ezek az egyházellenesek az összeesküvéselméleteknek, és mégis a katolikus egyházon belül olyan belső összefüggéseket vélnek felfedezni, hogy az tényleg minden összeesküvéelmélet javára válna.

 4. Lukacs-Farkas Andras

  Kedves Balint Jozsef!

  Nagyon tetszik az oldal! En egy 20 eves, katolikus diak vagyok. Jelenleg az USA -ban tanulok egy sportosztondijnak koszonhetoen. Az egyetem ahol tanulok egy protestans felsooktatasi intezmeny. Northwestern College (First American agyonreformalt Chrurch uzemeltetesvel..) Ez az iskola Orange city-ben van, (Holland telepesek altal akkoriban benepesitett kis varos). Minimum 12 „templom” van a varosban, de egy sem Katolikus. Errefele nagyon elterjedt az, hogy a Katolikusok csak vasarnap hivok es sajnos sokan alatamasztjak ezt a tenyt azzal, hogy rengeteg Katolikus „hivo” liberalis errefele. (Abortusz, homoszexualitas, stb.) Protestans tanarok es „papok” tamadjak a Katolikus egyhazat es a Katolikusok nem vedekeznek! Termeszetesen az iskola azt mondja magarol, hogy rendkivul tamogatja a nem protestansokat, de megis a tortenelem, teologia orak fele arrol szol, hogy a Katolikusok nem rossz emberek, de sajnos nem latnak tisztan. Rengetegszer kenyszerulok arra, hogy fel kell aljak a hitemert, rengetegszer kenyszerulunk mindannyian ra! Ahoz, hogy ebben sikeresek is legyunk tajekozottnak kell lennunk! Sajnos keves ilyen jol megirt informaciot es tenyeket olvasni manapsag. Ezert is szeretnem megkoszonni azt az idot amit ennek az odalnak a szerkesztesevel toltenek! Biztos vagyok bennt, hogy rajtam kivul masok is hasznositani tudjak, fogjak ezeket a „toprengeseket”. A kuruc.info jovoltabol talaltam ra erre az oldalra.

  Isten aldja meg,

  Andras

 5. Ebben a cikkben az legalabb igaz, h a media elegge gusztustalan, amikor egyik oldalrol a meztelenseget, az erkolcstelenseget, a satanizmust es az abortuszt tamogatja, sot: nem csak tamogatja, hanem harcol mellette minden erejevel. De masreszt pedig, ha mondjuk a katolikusoknal tortenik erkolcstelenseg, akkor elkezdenek azonnal pampogni. Masreszt ez a cikk szanalmas, es gondolom, ezert a velemenyemert ez a hozzaszolas nem is lesz engedelyezve, sebaj. De ha felkerul a hozzaszolas, ha nem: az igazsag az, hogy azok a tortenelmi vagy nem tortenelmi csoportok, legyen az katolikus vagy barmilyen, akiknek ver es nyomorusag tapad a kezukhoz, azoknak melysegesen el kellene hallgatniuk, Istenhez meg kellene terniuk, a balvany-imadast be kellene fejezniuk es le kellene biciklizniuk a terkeprol, mert akarhogy ugralnak es erolkodnek: nem hitelesek! Sem Isten szemeben, sem az emberek szemeben! A katolikusok szoszerint gyilkoltak az embereket, hatalmas haborukat robbantottak ki, ehinseget, nyomort es sulyos szellemi sotetseget okoztak az egesz vilagon tobb szaz even at! Ezekutan mit akarnak? Szanalmas, nevetseges es erkolcstelen! Teljesen mindegy, hogy a mostani vadak a pedofil papokrol igazak vagy sem. A multon ez nem valtoztat! Na, szabad nem engedelyezni a velemenyem, vagy pedig torolni, nekem mindegy. De Istent es az Igazsagot ugysem fogja tudja senki elnemitani, es akik katolikusnak valljak magukat es azonosulnak azzal a verengzessel es erkolcstelenseggel, amik ott voltak, vannak….. nekik is ugyanaz lesz a buntetesuk a Biblia szerint, mint azoknak, akik tenylegesen elkovettek. Ja, es en nem vagyok szektas, mert egyetlen szekta tagja sem vagyok es nem is leszek. Udvozlettel: Roland

 6. Hello,
  légyszíves fogalmazd át a következő részt, mert nem egyértelmű és bele fognak kötni:
  „Az elmúlt 60 évben 40 ezer papból 240 bizonyult bűnösnek, a…”
  majd lejjebb igy folytatod:
  „A német társadalomban évente átlagosan 18 ezer pedofil zaklatást jelentettek be a hatóságoknál. ”
  Tehát 240db követett ilyet el nem pedig összesen 240 eset volt viszont 18eset volt amiről nem tudni hányan követték el. Ugyan a postod utal az 1200 kártérítési igényre de az csak egy utalás. Ez egy szarvashiba és félrevezető összehasonlítottad az almát a körtével (két nem összetartozó mennyiséget).
  Légyszíves javítsd ki és pontosítsd mert igy nem tudom a cikkedet ajánlani vagy érvként felhasználni ugyanis ezt figyelmesebbek egyből kiszúrják.
  köszi

  1. @ Tiktak
   Megpróbálok utánajárni a statisztikai adatoknak, sajnos az adatokat az idézett forrásból vettem át, nem biztos, hogy sikerül egyértelmű számokat találnom. A trend azonban biztos: az egyháznál a kevés sajnálatos esetet fölturbózzák, az egyéb pedofil eseteket pedig agyonhallgatják.

 7. A cikk igazságát elrondítja az ótvaros zsidózás. Keresztény ember nem fogalmaz így.

  1. @ Károly
   Újra átolvastam az írást. Semmiféle zsidózást nem találtam benne, ótvarosat főleg nem.
   Ha esetleg az lenne a gond, hogy szebbik fajról beszéltem Cohn-Bendit és társai kapcsán, csak azt tudom mondani, ennél jóval súlyosabb rágalmakat szórnak ránk, magyar keresztényekre nap mint nap. Úgy hogy ennyit el kellene viselni.

 8. Lukacs-Farkas Andrasnak ajánlom Scott és Kimberly Hahn könyvét, a Rome sweet Home-t. Pont az ilyen protestáns felvetésekre ad kitűnő válaszokat.

 9. A vatikán nyilvánosságra hozott adatai szerint :
  Az utóbbi 10 évben a 412000 gyakorló katolikus papból 3400-ról bizonyosodott be, (ettől nyilván többen pedofilok, csak nem buktak le), hogy szexuálisan zaklattak gyerekeket.
  A 3400-ból 848-at kizártak, a többieket egészségi állapotukra tekintettel kisebb egyházi büntetésre ítéltek (pl.: életük végéig tartó imádkozás, vezeklés).
  Szerintem ennek az az üzenete, hogy ha a papi szakmát választod, ott nagyrészt büntetlenül kiélheted a pedofil vágyaidat (maximum életed végéig imádkozással kell vezekelned, de ez úgyis benne van a munkaköri előírásaid között).

 10. Át kéne keresztelni a blogodat „józan katolikus”-ról gyűlölködő vagy fröcsögő katolikusra! Egy hívő, pláne egy keresztény ember nem hivatkozhat arra, hogy bezzeg a másik mennyi szitkot szór rá. Olvasgasd Krisztus szavait a Bibliában, különösen, amit a megbocsátásról ír.

  A témához meg: magad írod egy pedofil pap is sok lenne, utána meg – „jó katolikushoz” illően – elkezded relativizálni a dolgokat, és jössz azzal, hogy bezzeg ez meg az a zsidó is ugyanezt csinálta. És ha igen? Az mennyiben ad felmentést a katolikus papoknak? Ráadásul az is hatalmas csúsztatás, hogy a zsidók pedofil eseteitől nem hangos a sajtó. Üsd csak be a keresőbe az általad kiemeltek nevét és a pedofil szót, majd meglátod milyen sok találatot kapsz. Persze ezt magadtól is tudod, csak jobban esik egy jót zsidóznod. Sokat kell még gondolkodnod ahhoz, hogy tényleg józan katolikusnak nevezhesd magad!

  1. Kedves Rigor,

   ha nem vetted volna észre, írásom nem arról szól, hogy „bezzeg a másik is”, hanem az ellen emelem föl hangomat, hogy az egyes pedofil esetek ürügyén üssenek egyet a katolikus valláson (amely közösség a legbiztosabb hely egy ártatlan gyerek számára), a szüzesség és cölibátus eszményén. Relativizálásról szó sincs, ezért szögeztem le néhány axiómát írásom elején.
   Zsidózásról ugyancsak nincs szó. Ha ezt zsidózásnak tartod, akkor nem tudom, minek tartod az Úr Jézus egyes kijelentéseit a János evangéliumból, ill. Pál leveleiből és a Jelenések könyvéből.
   Úgy látom, te annak a szellemnek a terméke vagy, amely zsidózásnak, fröcsögésnek tekint mindent, ami nem hajbókolás a zsidók előtt, elfogadva evvel a mentalitással az igazság szőnyeg alá söprését.
   Nem, kedves barátom. Az igazságot akkor is ki kell mondani, ha ez esetleg sérti a zsidók érzékenységét. Az pedig, hogy csúsztatás lenne, hogy a zsidó pedofil esetektől nem hangos a sajtó, ne haragudj, egy marhaság. Épp most bukott le egy pedofil kör Amerikában, többek között rabbik részvételével, és mit ad ég, talán a szanhedrin meakulpázott a média összes hullámhosszán? Nem, hanem I. Ferenc pápa!
   A megbocsátásról írott szavaidat nem egészen értem. Megbocsátani itt az Úristen, és az érintettek tudnak, én ezen a körön kívül vagyok. Vagy értsem szavaidat úgy, hogy ha tájékoztatok, az egyenlő a nem megbocsátással, ill. akiben megbocsátó lelkület van, az nem mondhatja ki az igazságot a média torzításaival kapcsolatban?

 11. Kedves Admin!

  Az utolsó pillanat után találtam rá az oldalra és nagyon örülök, hogy idekeveredtem. Amit eddig olvastam nagyon tetszett, gratulálok, igazán szép munka!

  Nagyon sok támadás ért az elmúlt időben a hitem miatt, magukat katolikusnak mondott, magyar liberális zsidók részéről. Rettenetes volt és a legrosszabb, hogy nem sikerült megvédenem a hitemet úgy, ahogy szerettem volna. Engem lebénít az a gátlástalanság ahogy ők nekimennek a dolgoknak, egészen odáig, hogy a tízparancsolatot meg kellene változtatni, főleg a hatodik parancsot. Jó egyetemen szereztem diplomát, de nem rúgok labdába a velük való vitában, ezért kutattam olyan forrás után ahol újat tanulhatok.

  Köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta, mert biztosan nem én vagyok az egyetlen akinek ez igazi megerősítés. Vannak még a hitben társaim, ez csodásan felszabadító élmény!

  „Épp most bukott le egy pedofil kör Amerikában, többek között rabbik részvételével, és mit ad ég, talán a szanhedrin meakulpázott a média összes hullámhosszán? Nem, hanem I. Ferenc pápa!”

  Erről lehetne valami adatot forrást kapni?

  1. http://index.hu/kulfold/2014/05/21/hetvenen_buktak_le_gyermekpornoval/
   2014.05.21
   „Rabbi, edző és rendőr is van a hetven letartóztatott között, akiket az amerikai hatóságok gyermekpornográfia terjesztésén és készítésén kaptak rajta – írja az nbcnewyork.com.”

   http://www.berliner-zeitung.de/politik/rituale-von-satanisten-papst-nennt-kindesmissbrauch–schwarze-messe-,10808018,27262656.html
   2014.05.27
   A pápa a katolikus papok által a gyerekek és fiatalok ellen elkövetett szexuális erőszakot a sátánisták rituáléjával hasonlította össze. „A pedofília olyan, mint egy fekete mise”, mondta.

 12. Hiába az adatok, a higgadt érvek. Ha a média olvasottabb része folyamatosan azt sugallja, hogy a gyerekeink veszélyben vannak a hittanon, akkor a felületes olvasó elhiszi.

  Arról már ne is beszéljünk, hogy (sajnos) a hitoktatók jó része már régen civil nő, még egyetlen egyszer sem olvastam olyan hírt, hogy női hitoktató molesztált volna bárkit is…

  1. Vásárhelyi Judit

   Kedves Kati!Hogy ez nekem eddi nem jutott eddig eszembe!Köszönöm! A másik ami elképesztő, hogy kizárólag a katolikus egyház áll reflektorfényben. Nem tudunk semmit az áldozatról, az állítólagos elkövető papról, a körülményekről semmiről.
   Amit én tudok mondani, azt itt alább leírtam, olvassa el.
   Hozzáteszek valamit még: A CNN 2009-es adásáról írtam, és abban még volt egy rövid filmbejátszás. A parkban, ki tujda hol, lehet New Yorkban a CNN épülete közelében nappal egy padon ült egy férfi, hátulról féyképezték, a feje el volt gy is homályosítva. Azt modnta, hogy őt egy 20 évvel, ezelőtt egy nénetoprszági katolikus kollégiumban molesztálták. Ez 2009-ben volt, most 2017 van, tehát ha nézi meg valaki a CNN archívumában akkor ma már 28 éve. A férfi feje homályosítva, hangja eltorzítva, akik az egészet kitalálták, megcsinálták, a CNN „tartó tisztjei”, a katolikus kollégium esetleges tanúi, akik biznythatnák a valótlanságot sehol és ez midnen esetben így van. A tanú, az bárki lehetett, a sarki fűszeres is. Ki volt látható? Egy valóban SZENT pápa, XVI. Benedek amint lila dalmatikában az oltárt incensálja a Szent Péter bazilikában, alulról fényképezve, ahogy Hitler zseinális fotósa egy nő, akinek elfelejtettem a nevét, és aki a Müncheni Olyypián ugyanígy filmezett és Hitlert is. Miközben szrönyú zenét játszottak be, mint amikor bűnözőt, vagy búntényt mutatnának be. ALJAS undorító szabadkőmáves-iszlám-mohamedán-liberálfasiszta-globalista rágalom és támadás. Igenis megkülönböztetek és ítélkezem, sőt elítélem a CNN-t és az össz. médiát mindösszesen beleértve a konzervatvat és katolikust is, mert soha nem végez feltár, kutatást.Nem tesz fel kérdéseket, midnet bevesz és átvesz a világi médiát és midnenben minkor igazat ad. Ilyen nincs, hoyg kozárólag a katolikus paopkat tileos megvédeni, Ugyanakkor jó lenne tudni at is, hogy ez nem függ-e össze azzal, hogy a hivatások száma tragikusan csökkent? Még hívő szülők is teremthetnek olyan hangulatot a családban, ahol elhiszik ezeket a híreket, és önkéntelenül is nem barátságosak a gondolatra, hogy a fiuk esetleg pap lehet. Őszintén szólva én sem szeretnén ha a fiam homoszeuxális irányultságú kispapok közé kerülne, vagy szakállas-bajuszos hittan tanárnő tanítaná. 2013-ig buzgón imádkoztam minden nap a papság ajándékéárt, 3 fú unokám számára, most nem tudok. Primitíven hangzik, de ami 2013-árpilisában és májusában átmentem ami ömlött a Vatikánból és a Szentszékből, az nem volt emberi. Majdnem két évig minden nap sírtam, sokszor nem is egyszer senkinek nem kívánom. Azzal hárítok semmit nem hallgatok meg és semmit nem olvasok el azóta ami Rómából jön. Más újságot egyébként sem olvasok. Elhatároztam, hogy a katolikus egyház kétezer éves történelme, irodalma, Benedek pápa hatalmas öröksége és a róla szóló könyvek is már könyvtárnyi anyag, és már ma hozzáférhetetlen, a könyveire licitálni kell az Amazonon. Ez akkora hatalmas anyag, amihez egy élet is kevés. Őszintén szólva nem olvasom a magyar katolikus újságokat sem, pedig buzgó vásárló voltam.

 13. Nem tudom a hozzászólásokat mind elolvasni, ha valaki ugyanezt írta előre elnézést kérek.
  Szeretném elmondani az ezzel kapcsolatos tapasztalatomat és gondolatamiat.
  A Papok évében kedődött a pedofil kampány a Szentatya ellen. Miért mondom ezt?
  Nem jegyeztem fel sajnos a dátumot, a CNN-t kapcsoltam be. Épp akkor kezdődhetett ez a téma. Az orosz nevű talán Vasziljeva, vagy Vasilissa műsorvezető egy tábla előtt állt, melyen jól láthatóan nagy betúkkel a CHURCH állt, és egyvonalban vele 3,2 bn. Azt mondta a CHURCH vagyis az egyház – de melyik egyház? – 3,2 billió dollárt fizetett ki kártérítést eddig gyermekek moélsztálása, pedofilia miatt. Ezután óriási kép jelent meg, ahogy Szentatyánk a Szent Péter bazilikában az oltárt incensálja: A kamera alulról fotózta ezt és a szöveg és a kép nagyon rossz benyomást keltett. Ezután megjelent egy másik film ahol egy férfi ül egy padon háttal a kamerának, a feje homályos volt – természetesen ő védve volt a Szentatya nem. Bárki lehetett az az ember, aki egy 20 évvel ezelőtti történetet mondott el ami Németországban egy katolikus kollégiumban történt vele. Szívem szerint aljas rágalmazásnak nevezem. Tehát a CNN indította el a lavinát, ami egyértelműen a Szentatya ellen irányult. A 3,2 billión nevetni lehetett, hiszen soha nem volt ennyi pénze az Egyháznak, és ha lett volna sem fizetett volna ki ennyit erre a célra. A CNN egyrészt a CIA fedett cége, másrészt arab emírségek érdekeltsége, ami a Quatari és Szaudi hirdetésekben engedi láttatni magát.
  Első célpont a Szentatya, második a papság, de a rejtett cél Jézus Krisztus, ha nincs pap nincs Eucharistia.
  A másik ugyancsak rejtett cél egy szőnyegre ültetni az egyházat az iszlámmal, ahol a pedofilia törvényes és nem bűn. A Próféta utolsó felesége egy 9 éves kislány Asia volt. ( Az első egy 46 éves gazdag nő) Egy muzulmánnak példaképe Mohamed, akit mindenben követnie és utánoznia kell. ezek tények és nem bántok meg senkit ezzel. Khomeini ayatollah 1979-ben amikor visszatért Iránba párizsi száműzetéséből, első dolga volt elvenni egy 9 éves kislányt.
  Nagyon érdekes volt látni, ha valakit mással nem tudtak lehetetlenné tenni, akkor a sex volt a vád. Valaha a Ppofumo botrány szereplői felnőtt emberek egy nő és egy férfi volt. Ma a heterosexuális kapcsolat szinte az utcán, a médiában nyíltan zajlik. A homosexualitás is banális, és nem kelt feltűnést, akkor jött a pedofilia botrány. Politikusokat, filszínészeket, még zongoraművészt is ki tudja miért ezzel lehetett úgy megvádolni, hogy valódi botrány legyen belőle és diszkvlifikálva legyen örökre.
  Amikor Juncker luxemburgi miniszterelnök 18 év után váratlanul lemondott az egyik ok az volt, hogy a luxemburgi főügyészt titkosszolgálati eszközökkel akarták pedofilia vádjába sodorni és lehetetlenné tenni. Senki nem gondolt arra, vagy ha gondolt leírni nem volt bátorsága: ugyanezt meg lehetett tenni katolikus papokkal is. Tanukat lehet vásárolni annak, akinek korlátlan mennyiségben van pénze. 3,2 billió dollár van akinek a mellény vagy kaftán zsebében is van. Azért ez még Hollywoodnak is sok volt és készült egy olyan film ahol egy kislány a tanárát vádolta meg, a bírósági tárgyaláson azonban bevalotta, hogy hazudott.
  Feltűnő ez a csend, most nincs lárma, a papok megszűntek pedofilkodni? Sőt más híres, avgy befolyásos ember sem? Mi történt hirtelen? Számomra ez újabb bizonyíték arra, hogy irányított lejáratókampány zajlott a Katolikus Egyhz ellen és egy szent pápa ellen, mert csak azt érdemes támadni ahol érték van. A média – szinte úgy tűnik minden újság és televíziót egy cég pénzel – döntő szerepe volt ebben, nem kivétel a magyar sajtó sem.. Mára a legveszélyesbb hadosztály, lelkük rajta.

Hozzászólás a(z) Lukacs-Farkas Andras bejegyzéshez Válasz megszakítása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük