A muszlim „menekültek” gyűlölik a keresztényeket, és megkísérlik őket túlszaporodni

Az alábbi cikkben egy Németországban élő tolmácsnő – akiről a muszlimok nem tudják, hogy keresztény –, segélyszervezetek vezetői, valamint politikusok mondják el, hogy mi zajlik a menekültszállásokon.

Megszokott, hogy a keresztényeket a muszlim menekültek elnyomják, megfélemlítik és terrorizálják. – A biztonsági emberek és a tolmácsok legtöbbje muszlim, akik többnyire Németországban nőttek fel, tanultak, foglalkozásuk van, és elsőre beilleszkedettnek tűnnek. Amikor azonban maguk között vannak, felfedik valódi természetüket, és kijelentik, hogy Németországot iszlamizálni kell; megvetik Németországot és értékeit. – A németországi mecsetekben a más vallásúakkal szemben színtiszta gyűlöletet prédikálnak.
– Ötéves muszlim fiúk megtagadják, hogy keresztényekkel játszanak, majd elmondják, hogy ők is, akárcsak a szüleik, gyűlölik a keresztényeket. (Ők azok a „szegény menekült gyerekek”, akik miatt a sápítozó széplelkek és a degenerált fórumozók nekirontottak László Petrának. Egy könnycseppet se ejtsünk értük!)

– Sok muszlim nőnek fiatal kora ellenére már több gyereke van. Elmondják, hogy céljuk a szaporodás, mert csak így tudják a keresztényeket elpusztítani. A tolmácsnő ellenvéleményére, hogy mégiscsak a keresztények azok, akik segítenek nekik, elutasítás a válasz, mert a keresztényeket védelmezni, az bűn. (Bár a muszlim nők az iszlám rendszerében a kapcarongy szintjén vannak, attól még gyűlölik a nem muszlimokat, akik még lejjebb vannak. Ahogy mondani szokták: felfelé hajbókol, lefelé tapos. Egy könnycseppet se ejtsünk értük!)

– A kereszténységre áttért embert a muszlimok megverik. A megvert ember feljelentést tesz a rendőrségen, mire több muszlim azonnal ellenfeljelentést tesz. Mivel vallomás áll vallomással szemben, az eljárást megszüntetik, ami a muszlim tettesek alá adja a lovat.

– A keresztényekre – különösképpen az áttértekre – állandó nyomás nehezedik; például a muszlimok a folyosón ilyenekkel fenyegetik őket: „Átvágjuk a nyakadat!”, „Meg fogjuk erőszakolni a feleségedet!”

– A muszlim tolmácsok szándékosan rosszul fordítják a keresztény menekültek szavait, hogy ne kapjanak hivatalos menedéket. Ezenkívül nem mondják el nekik, hogy joguk van a szöveg visszafordítására, ellenben a német hivatalnoknak azt hazudják, hogy a kikérdezett fél lemondott erről a jogáról. – A szálláshelyen egy keresztényt egy muszlim megver, mert a közös konyhában disznóhúst eszik, majd a muszlim tolmács azt hazudja a vezetőségnek, hogy egyszerű konyhahasználati vita történt.

– Ruhaosztáskor a muszlim tolmács megváltoztatja a listát, és a keresztény nevű menekülteket a lista végére teszi.

– Az állami szervek abból a hamis előfeltételezésből indulnak ki, hogy a Németországban felnőtt muszlim tolmácsok már integrálódtak az itteni értékrendszerbe, pedig ez egyáltalán nincs így.

A fenti cselekedetek mind-mind megfelelnek a Korán és Mohamed próféta parancsainak és tanításainak. Mivel a Kuruc.info magyarul, az internet pedig angolul bárki számára lehetővé teszi, hogy ezeknek utánanézzen, senki sem jöhet azzal a kifogással, hogy ő ezekről a dolgokról nem tudott. Akinek németül vagy angolul beszélő családtagjai és ismerősei vannak, legalul, a Forrásnál találja az eredeti német cikket, valamint egy összefoglaló jellegű angol nyelvű cikket. Aki csak magyarul beszél, annak íme a német nyelvű cikk fordítása:

Inkognitóban a menekültotthonokban: mi mindent élnek meg a keresztények

Amit egy keresztény tolmácsnő az otthonokban hall, az ijesztő.

Wetzlar (kath.net/idea)

A menekülteknek, akik 2015-ben Németországban menedékkérelmet nyújtottak be, csak 14 százaléka volt keresztény; több mint 73 százalékuk muszlim. Az utóbbi időben fokozottan voltak jelentések keresztények részéről arról, hogy a menekültszállásokon muszlimok diszkriminálják őket. Márpedig állítólag némely muszlim tolmács és biztonsági szolgálati munkatárs is nyomás alá helyez keresztényeket. Ezt tapasztalja egy keresztény tolmácsnő, akiről azonban nem tudják, hogy keresztény. Amit az otthonokban hall, az ijesztő. Daniela Städter, az Idea szerkesztősége vezetőnőjének cikke.

2016 szeptemberében éri el az Idea Evangélikus Hírügynökséget (Wetzlar) egy hosszú évek óta csúcspozícióban lévő német politikusnő hívása. Kapcsolatban van egy, a menekültek megsegítésébe bekapcsolódott keresztény nővel, aki a német menekültotthonokban lévő helyzetről kényes dolgokat tud mesélni. Mindenesetre a nő nevét nem szabad megemlíteni. Ezt követően Wetzlarban beszélgetésre kerül sor a politikusnővel, egy, a menekültkérdés dolgában benne lévő szakemberrel, valamint az Eritreából származó, 39 éves keresztény tolmácsnővel. Ő folyékonyan beszél arabul, és már több menekültotthonban dolgozott tolmácsnőként – többnyire csak muszlim kollégákkal. Ennél a nő „undercover” [álruhában, leplezve – a ford.] tevékenykedik. Senki sem sejti, hogy keresztény. A született eritreai 1991-ben, egyedül menekült Németországba. Hálás, hogy új hazájában nyíltan befogadták, és sokféleképpen támogatták. Később valamit vissza akar adni, és jó öt évvel ezelőtt, díjazás nélkül menekültotthonokban kezd segíteni. 2016 nyara óta főfoglalkozásban tolmácsnőként tevékeny. Hogy ő keresztény, azt a szállásokon a kezdetek óta nem említi. Arabnyelv-ismerete alapján gyorsan észreveszi: „A keresztényeket a muszlim menekültek elnyomják, megfélemlítik és sikanírozzák. Ez szokásos.” A mobbing [a csőcselék terrorja – a ford.], ami jazidiket vagy homoszexuális menekülteket is érint, gyakran senkinek nem jut a tudomására.

„Németországot iszlamizálni kell”

Adatai szerint a biztonsági szolgálati munkatársak és a tolmácsok szinte mindig muszlimok. Ők, mondja a 39 éves nő, első pillantásra nagyon szép benyomást keltenek: „Többnyire itt nőttek fel, gyakran tanultak, tiszteletnek örvendő foglalkozásuk van, és magukat a világra nyitottnak adják ki.” Ez azonban megváltozik, amint „maguk között” vannak: „Akkor megmutatják az igazi arcukat, és olyan mondatokat mondanak, mint >>Németországot iszlamizálni kell.<< Megvetik az országunkat és az értékeinket.” A fiatal nő elborzad, és hosszú ideig nem akarja ezt elhinni. Továbbra is elhallgatja, hogy keresztény, hogy többet tudjon meg. Egyebek mellett különféle mecsetek Korán-oktatását látogatja: „Ott a más vallásúakkal szemben színtiszta gyűlöletet prédikálnak. A gyerekeket itt, Németországban kiskoruktól fogva erre okítják.” Hasonló a dolog a menekültotthonokban. Tudomására jut, ahogyan muszlim fiúk megtagadják, hogy keresztényekkel játszanak. A tolmácsnő megpróbál közvetíteni: „Te muszlim vagy, ő keresztény. Mégis mit számít mindez?” Az ötévesek ezt válaszolják neki: „A keresztényekkel nem játszom. A szüleim is gyűlölik őket.” A tolmácsnő megrémül: „Ők a háború elől Németországba menekültek, és mégiscsak boldognak kellene lenniük, hogy egy keresztény ország befogadja őket.”

A muszlimoknak több gyereket kell összehozniuk, mint a keresztényeknek, hogy elpusztítsák őket

Megkísérli azt is, hogy a muszlim nőkkel kapcsolatot építsen ki. Közülük sokaknak a fiatal koruk ellenére már több gyereke van. Óvatosan a védekezési módszerekről akar felvilágosítást tartani. „Akkor néhány nő azt mondta nekem: szaporodni akarunk. Több gyereket kell összehoznunk, mint a keresztényeknek. Csak így tudjuk őket elpusztítani.” Amikor ellentmond és azt mondja, hogy mégiscsak a keresztények azok, akik segítenek nekik, elutasításba ütközik. A keresztényeket védelmezni bűn. A tolmácsok hatalma A muszlim tolmácsok hatalmát az Európai Missziós Közösség (Penkun, Elő-Pomeránia) is megélte. Elnökük, Frank Seidler arról számol be, hogy a menedékügyi eljárás keretében a migrációért és menekültekért felelős szövetségi hivatalnál való meghallgatásoknál keresztény menekültek vallomásait néha hamisan adták vissza. Ezért most egy perzsa nyelvű munkatárs kíséri a menekülteket az interjúra, hogy szükséghelyzetben közvetlenül be tudjon avatkozni: „Azóta jobban megy a dolog.” Seidler a továbbiakban mesél egy kereszténységre áttért afgánról, akit a gyűjtőszállásán összevertek, és nagyon súlyosan megsebesítettek. Miután segítettek neki, hogy feljelentést tegyen, azonnal ellenfeljelentések voltak több muszlim menekült részéről. Az eljárás még folyik, azonban megszüntetéssel számol, mert vallomás áll vallomással szemben: „Ezt a lefolyást sajnos már gyakran megéltük.” Ez azonban oda vezet, hogy a támadók azt gondolják, hogy Németországban bármit megengedhetnek maguknak, és sohasem számoltatják el őket, véli Seidler.

A keresztényekre állandó nyomás nehezedik

Hasonló megfigyeléseket tesz az Open Doors keresztény segélyszervezet (Kelkheim Frankfurt am Main mellett). Gyakran nehéz az eseteket bebizonyítani. „Az eseteknél nem is mindig erőszakról van szó”, mondja a sajtómunka koordinátora, Ado Greve, „hanem hátrányba hozásról, példának okáért az ételkiadáskor, vagy fenyegetésekről. A keresztényekre – különösképpen az áttértekre – állandó nyomás nehezedik.” Amikor egy keresztényt a folyosón az anyanyelvén megfenyegetnek, „Átvágjuk a nyakadat!”, vagy „Meg fogjuk erőszakolni a feleségedet!”, akkor az nagy félelmeket vált ki. Greve: „Az iszlám által a hazájukban történt vallási beidegződéseket a tettesek gyakran magukkal hozzák. Ezt azonban többnyire nehéz bebizonyítani.” Ennek azonban nem szabad oda vezetnie, hogy az ember az eseteket nem veszi komolyan: „Fontos az érintett keresztények beszámolóinak hitelt adni.”

Amikor muszlimok hamisan fordítanak

A németországi Keleti Keresztények Központi Tanácsán belüli menekült-munkacsoport vezetője, Paulus Kurt (München) is úgy látja, a muszlim tolmácsok általi hamis fordítások problémát jelentenek. A menekültekkel, akiknek tanácsot ad, a migrációval és menekültekkel foglalkozó szövetségi hivatalnál való interjú időpontja után átadatja a kitöltött meghallgatási íveket, hogy azokat a keresztény menedékkérőkkel közösen ellenőrizzék. Ott a vallási adatok néha hamisak – egy arámiai keresztényből példának okáért arab muszlim lesz. A menekülés okait is részben pontatlanul és a kikérdezett keresztények hátrányára adják vissza. Ha ezt észreveszik, a kéthetes törvényes határidőn belül óvást nyújtanak be. Mindazonáltal sok menekült ez idáig a lejárat idejét egyáltalán nem ismerte, és így a határidőket elmulasztotta.

A keresztények gyakran nincsenek tudatában a jogaiknak

Kurt szerint a menedékkérőknek a németül kiállított kérdőív anyanyelvükre való visszafordítására is joguk van. Erről azonban néhány tolmács egyáltalán nem tájékoztatta a keresztényeket. Ellenben a szövetségi hivatal munkatársaival a tolmácsok azt közölték, hogy a kérdezett személy lemondott a visszafordításról: „Ezáltal csökken a keresztények esélye, hogy itt menedékre hosszú távú elismerést kapjanak.” A nyelvi akadály a szálláshelyeken is problémát jelent: „Ott egy keresztényt egy muszlim megver, mert a közös konyhában disznóhúst eszik – és a tolmács azután a vezetőségnek azt adja tovább, hogy csupán egy, a konyhahasználattal kapcsolatos általános vita volt.”

Amiről senki sem szerez tudomást

A németországi Keleti Keresztények Központi Tanácsának két hesseni menekültsegítőjének adatai szerint a szálláshelyeken gyakran hátrányba hozásról is szó van, melyek a háttérben észrevétlenül zajlanak le. Példaként a ruhaneműk kiadását nevezik meg. A szállás működtetője azokról a menekültekről, akiknek ruhát kell kapniuk, egy listát bocsát rendelkezésre. A cetlit a tolmácsoknak adják tovább, akik a feladatot az adott nyelveken szervezik. Felolvasáskor a listát megváltoztatják. Akinek keresztény neve van, azt a végén szólítják, és a maradékkal kell beérnie; azt mondják: „Ez senkinek nem jut a tudomására.”

Az állam hamis előfeltételekből indul ki

A menekültmunkába bekapcsolódott gazdasági ellenőr, Thomas Günster (Fulda) nézőpontja szerint egy rendszerhibáról van szó. Az állam a többnyire Németországban felnövekedett muszlim tolmácsoknál az itteni értékrendszer iránti integrációt előfeltételezi, ami azonban egyáltalán nem történt meg. Günster, aki hesseni menekültsegítőkkel szoros kapcsolatban áll, és őket a munkájuknál támogatja, azt mondja: „Itt olyan függetlenséget előfeltételeznek, ami egyáltalán nincs.” Itt átgondolásnak kell megtörténnie.

Hessenben pozitív fejlemények vannak

Időközben azonban pozitív fejlemények is vannak, véli Günster, aki a Katolikus Vállalkozók Szövetsége (BKU) fuldai egyházmegyei csoportjának is az elnöke. Így a hesseni belügyminisztérium azon fáradozik, hogy a vallási kisebbségeket a támadásoktól megóvja. Ehhez tartozik az is, hogy a biztonsági szolgálat és a tolmácsok terén a csoportokat a jövőben különböző vallási hovatartozású munkatársakkal kell feltölteni: „A menekültek közötti kisebbségeknek védve kell lenniük, és panaszaikat komolyan kell venni. Vigyáznunk kell, hogy a keresztény menekültek Németországban a továbbiakban ne jussanak ebek harmincadjára.”

Brémában rosszabbul néz ki a dolog

Brémában a helyzet rosszabb. Ott a szenátus október végén a menekültlétesítményekre egy új, a magánlakóhelyen történő erőszakkal szembeni védelemről szóló koncepciót fogadott el. Abban mindenesetre nem tértek ki a keresztény menekültek helyzetére. A magánlakóhelyen történő erőszakkal szembeni védelemről szóló koncepció célcsoportja lányok, nők és azok az emberek, akiket szexuális vagy nemi identitásuk alapján erőszak különös módon fenyeget. A brémai közgyűlésben lévő képviselőnő, Sigrid Grönert (CDU) ugyan alapvetően üdvözli a koncepciót, azonban már májusban felhívta arra a figyelmet, hogy ezenfelül a keresztények is szüntelenül szorongatva érzik magukat a muszlimok által.

A brémai szenátus ellenben februárban leszögezte, hogy vallási kisebbségek elleni „semmilyen támadás” sem ismert. Grönert: „Ez sajnos nem felel meg a valóságnak.” Az Open Doors-nak saját adatok alapján, a 2015 januárja és 2016 júniusa közötti időszakra vonatkozóan Brémában kilenc testi sértés esetét jelentették.

A keresztények félelemből nem tesznek feljelentést

Az érintett szír keresztények egyike sem tett feljelentést – félelemből, hogy a helyzet tovább romolhat. Az, hogy a támadások a hatóságok számára nem ismertek, persze nem jelenti azt, hogy nincsenek, hangsúlyozza Grönert, aki a brémai CDU Evangélikus Munkacsoportjának helyettes elnöknője is: „Kár, hogy a témát nálunk nem karolják fel, miközben egy szövetségi tartomány, mint Hessen, a problémásságot felismerte. Azt kívánom, hogy a témát a politika országszerte komolyan vegye.” Ezzel a kívánsággal nincs egyedül. Az október végéig hivatalban lévő, vallási és világnézeti szabadsággal foglalkozó ENSZ-különmegbízott, Heiner Bielefeldt professzor (Erlangen) november elején őszinte megbeszélést követelt a menekültszállásokon keresztény menekültek elleni támadásokról szóló utalások vonatkozásában. A politika nagy hibája lenne erre a hallgatás leplét ráteríteni, mondta Bielefeldt professzor.

Hidra – Kuruc.info

Forrás: https://kuruc.info/r/4/166418/

A kuruc.info fordítása az alábbi cikkek alapján készült:

Unerkannt in Flüchtlingsheimen: Was Christen alles erleben

Arabic Translator: Muslim Migrants Secretly Hate Christians, Seek to Outbreed Them

2016. november

 

8 hozzászólás

Add a Comment
 1. Az iszlám kereszténység(jámborság, alázatosság, irgalom, türelmesség, felebaráti szeretet, a gonoszság visszájára fordítása, természetfeletti kegyelmek ) nélküli civilizáció.

 2. Ne csodálkozzunk azon, hogy Ők gyűlölik a „keresztényeket”. Mi a helyükben mit tennénk? A NATO számukra „keresztény haderő”, amely feldúlta otthonaikat, egy hamis szólammal, „arab tavasz”, és kényszerhelyzetbe hozta, beleértve a közel keletet is már jó pár éve. Szerintem nincs egyetlen igazi „keresztény katonája” a NATO-nak, csupa zsoldos, pogány, hitetlen banda az egész pereputty, esetleg papíron keresztények egyesek közülük.
  De a mi „keresztény” politikusaink felismerik az igazi okokat, a lényeget, és az egyházak vezetői? Ha igen, akkor miért nem foglalnak állást nyíltan? A válaszom: mert gerinctelenek és gyáva megalkuvókká váltak! Ez elsősorban az egyháziak mulasztásainak következménye: „A felszentelt szolgák, beleértve a papokat, püspököket és a bíborosokat is, több mint negyven éven át elmulasztották megtanítani Isten gyermekeinek az Igazságot”. (2015. 01. 20. Igazság könyve – MDM) Mert az Igazság az, hogy minden aljasság, csalárdság, háborúskodás stb hátterében az ördög áll, de eszközként általa megtévesztett embereket használ fel. Ebben az esetben, háttérhatalom – szabadkőművesség – NATO, muszlimok, mind a végső idők eseményeinek szereplői.
  Számunkra – hithű keresztények – mi a követendő út? „Egyedül az ima az, amely el fogja pusztítani az ördög befolyását, és éppen ezért arra kérlek benneteket, hogy szánjatok több időt imádkozásra, hogy meggyengítsétek a sátán szorítását, amelyet az emberi nemre gyakorol”. (2015. 01. 06. I k – MDM) Szőkefalván Szűzanyánk jelenéseiben felszólított a nagyon komoly böjtre is, kenyéren és vízen, hétfőn (papjainkért), szerdán (nemzetünkért), pénteken (ellenségeinkért). Ha naponta egy koszorú rózsafüzért, pluszban még ráteszünk most az adventi időben, akkor a magunkét egyelőre megtesszük, és másoknak segítünk a felismerésben, hogy a „kisded Jézus” megszülethessen minél több Testvérünk szívében. Jöjj el, Uram Jézus!

  1. jozan-katolikus

   Kedves Kapisztrán,
   nem mindig olvasom el a hozzászólásokat szó szerint, és olyanokat is közzéteszek a nyílt dialógus jegyében, amelyekkel nem értek maradéktalanul egyet.
   Az Ön hozzászólásának első részével teljes mértékben egyet lehet érteni.
   Hivatkozását az „Igazság könyvére – MDM” – azonban nem tartom helyénvalónak.
   Mary Divine Mercy – Az isteni irgalmasság Máriája – egy lelepleződött csaló.

   Ennek alátámasztására szeretnék néhány sor idézni Andreas Mählmann (FSSPX) írásából: Warnung Vor der Warnung = Figyelmeztetés a figyelmeztetésre
   1, Az összese hiteles misztikus az Egyház ítéletének vetette alá látomásait, MDM nem.
   2, 2013. novemberében a korábban saját magát csak MDM-nek nevező hölgy Mary McGovern-Carberry-ként lepleződött le. A hölgynek egy sikeres PR-ügynöksége volt, amely több hamis látnok és próféta publicitását támogatta, mielőtt ő maga lépett föl látnokként. Az általa menedzselt egyik látnok megvakított öt embert, egy másikat fiatalkorú megrontásáért ítéltek börtönre.
   3, MDM jó érzékkel nevezi meg azokat a témákat, amelyek mai világunk katolikusait foglalkoztatják:
   – A szabadkőművesek befolyása az egyházra
   – összeesküvések az egyház megváltoztatására
   – sok hívő félrevezetése egyházi méltóságok által
   – az örök kárhozatra történő figyelmeztetés
   – és egy küszöbön álló isteni beavatkozás hirdetése.

   A helyes témák megnevezése azonban még nem föltétlen bizonyítéka a látomások isteni eredetének.
   4, Utalunk itt néhány üzenetre, melyek ellentmondanak a kinyilatkoztatott katolikus tanításnak:
   59. üzenet 2011.április 6.

   Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más beállítottságúakat
   Soha ne mondjátok a más vallásúakra vagy szexuálisan más beállítottságúakra, hogy elkárhoznak.
   Pál evvel szemben:
   „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem önfertőző, sem férfiakkal közösülő, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát.” (1Kor 6, 9-10)
   A Zsinat utáni biblia ezt a két szót kéjenc és kicsapongó szavakkal írja körül, de akármilyen nyelv, felekezet bibliamagyarázata megerősíti, Pál itt a homoszexuálisokról beszél. Ezt erősíti meg az eredeti görög nyelv szóhasználata is.
   5, MDM ezt mondja (ugyanott):
   „Öleljétek át egymást. Mutassatok irgalmasságot egymásnak. Ne rekesszetek ki senkit, függetlenül attól, hogy katolikus, vagy más keresztény felekezetű, legyen az iszlám, hindu, zsidó, buddhista – még azokat az új vallásúakat sem, akik nem hisznek Istenben, az Örök Atyában.”
   Isten szava evvel szemben ezt mondja:
   „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük – mondja az Úr -, s tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket és atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek – mondja az Úr, a Mindenható.” (2Kor 6,14-18)
   6, MDM ezt mondja:
   „Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok.”
   Evvel szemben a Katolikus Egyház ezt tanítja:
   „Aki azt mondja, hogy az egyetlen és igaz Isten nem ismerhető fel biztosan műveiből, az emberi értelem természetes fényénél, az ki van zárva” (I. Vatikanum, Dei filius, 2 De revelatione, Kan.1)
   És vég nélkül folytathatnám a sort. Ha egyszer lesz egy kis időm, összeszedem az MDM leleplezéséről írt cikkeket és készítek róluk egy összegzést.
   Addig is két link:
   http://www.katholisches.info/2013/12/12/warnung-vor-der-warnung/
   http://kath.net/news/49289

   Vitába szállnék továbbá avval is, hogy számunkra az ima az egyedüli járható út. Az ima és a cselekedet helyes arányáról lásd gondolataimat bemutatkozó oldalamon.

   Bálint József

 3. Kultúrkör. Keresztény, vagy muszlim, stb. Ki honnan érkezik. Minősít. Tehát mindegy, hogy hívő, vagy nem hívő, mindegy, hogy rossz hívő, vagy jó hívő, a kultúrkör számít. Mert nem rúgunk le nőket a lépcsőn szórakozásból, lenézésből.

  http://hunhir.info/?pid=hirek&id=96441

 4. Veszélyben van az Egyház?
  „Nem a szentély van veszélyben, hanem a civilizáció.
  Nem a tévedhetetlenség dőlhet meg, hanem a személyi jogok.
  Nem az Eucharisztia múlhat el, hanem a lelkiismereti szabadság.
  Nem az isteni igazságosság szűnhet meg, hanem az emberi igazságosság fórumai.
  „Istent nem lehet elűzni trónjáról; az ember viszont elveszítheti azt, amit az otthon jelent.
  Nem arról van szó, hogy állandósulhat a háború; hanem arról, hogy talán sohasem jön el a béke.
  Mert a béke a Földön csak azokhoz jön el, akik megdicsőítik Istent.
  Nem az Egyház van veszélyben, hanem a világ!”
  (Seven Pillars of Peace)

  párKatt.hu”

  1. Vásárhelyi Judit

   A Világ – ot az iszlám akarja iszlamizáálni. Ez a történelem folyamán többször megpróbálta. Miért nincs veszélyben at Világ, egy olyan politikai rendszer miatt leöntve vékony réteg vallásosnak látszó szokással, ami minden nem mohamedánt le akar mészárolni? 2015. január 1-én Sisi tábornok, Egyiptom elnöke, az Al Azharban egyetemen mondott beszédet, ami sz iszlám világ legelismertebb tekintélye. Az előadáson az egyetem tanárai vettek részt. A MEMRI TV-ben meg lehet keresni, remélem fenn van még. Meaddle East rResearch Institut Tehát egy rövid részlet: ” Az nem megy, hogy 7 billió embert megöljünk a Földön… a vallásunkat meg kell reformálni” Ergo: az iszlám célja a Harc Házában élők lemészárlásra, amennyiben nem megtérnek, hanem BEHÓDOLNAK. A keresztények nem ismerik a hitüket, a vallásukat, ezért beszélnek őgy mint egy relatvisita, kultur-marxista, nyárspolgár liberális . (Kizáróülag nyárspolgár lehet liberális). Nem ismerik az Evangéliumot sem, még ha olvassák is. Ma ott tartanak a katolikusok, hogy Jézus Krisztus kimondott szavait sem tartják fontosnak. Kasper kardinális maga mondta a család szinósuon, de a Jesus der christus könyvében is, hogy egyáltalán nem biztos amit az Úr mondott, az úgy mondta ahogy az Evangéliumban le van írva. Ezek szerint az sem biztos, hogy „Ez az én testem…” , és ha a kimondott szavai nem érvényesek a katolikus egyház vezetői körében – mert hiszen kaspr kardinális akkor lett kardinális, miután a Jézus köynve megjelent – , akkor Szent János első levelében leírt határozott kijelentés az Antikrissztusról sem érvéynes immár 2013 óta. az iszlám a kereszténység oppositio-ja. és bár Mohammed nem volt keresztény, tehát nem a kereszténységből származik, de mégis tévedés, finoman szóéva eretnekség. Lélek holokauszt az iszlámot a Koránt tiszteletreméltónak tartani, nemcsak azért mert halált mond ránk, hanem azért is mert alapítója szeméylesene is rasszista tömeggyilkos, polygámiában élő pedofil.Nemcsak a nyugat megítélése szeirnt, de a Biblia mindkét könyve szerint is. Nem a gyengédség és a munkanélküliség leküzdése a világ problémáinak megoldása, hanem a logike latreia az értelmes beszéd. Az első keresztéynek a Logos-ra szavaztak és nem a káoszra, ami az iszlám tanításának és esskatológiájának része. Allah még csak nem is hasonlít a Szentháromságra. Ha mindezt a katolikusok és az európai emberek nem értik meg midnet kidobtak és lábbal tapostak, nemcsak a kersszténységet, de a görö-római filozófiát is, és az európai kultúrát mindenestől, ami az egész világ értéke még az Európán kívül elterjedt katolikus eghyáznak is. Mi jót adott a világnak az iszlám ? Kérem felsorolni.

 5. Nem látszik a békés megoldás az európai helyzetre…de hát csak a Jelenések könyvét kell újra csak elővennünk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük