A jámborságról, mint a Szentlélek hét ajándékának egyikéről

Kísérlet egy fogalom tisztázására

Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, akinek problémája van evvel a szóval. Pedig hát itt a Szentlélek hét ajándékának egyikéről van szó. Tegyük a kezünket szívünkre: Ha okosnak, értelmesnek, bölcsnek, erős lelkülettel rendelkezőnek neveznek bennünket, örülünk a dicséretnek, nem biztos azonban, hogy osztatlan az örömünk, ha a jámbor jelzőt kapjuk meg.

„Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta…”
Szegény Arany János, nem tudom, a szónak egy már meglévő félreértelmezését erősítette meg klasszikus verssoraival, vagy ő maga volt az, aki ezt a félreértelmezést létrehozta. Mindenesetre a magyar nyelvben kiirthatatlanul benne van, hogy a jámborságot együtt emlegetik a bárgyúsággal, bambasággal. Márpedig ezek se nem erények, sem a Szentlélek ajándékai.

Próbáljuk tehát megvilágítani: mi is volt a jámborság eredeti jelentése, mi is a Szentléleknek ezen ajándéka. Mit kell kérnünk, ha ezt kérjük, mit kaptunk, ha ezt kaptuk, milyen erényeink vannak, ha jámborak vagyunk a szó eredeti értelmében.

Mindenekelőtt soroljuk föl a hét ajándékot:

 1. Bölcsesség
 2. Értelem
 3. Jótanács
 4. Tudomány
 5. Lelki erősség
 6. Jámborság
 7. Istenfélelem

Láthatjuk, hogy ugyan hét, elkülönített fogalom van megnevezve, vitathatatlan azonban a rokonság az egyes ajándékok között. Így például a bölcsességet, értelmet, tudományt akár egy kalap alá is vehetnénk. Ne féljünk tehát attól sem, ha rokonságot fedezünk fel a jámborság és istenfélelem között.

Amíg a többi ajándéknál vitathatatlanul pozitív fogalmakkal van dolgunk, a jámborságot egy kicsit körül kell járnunk, meg kell rágnunk.

Hogyan jelölik az egyes nyelvek ezt a fogalmat?

Latinul pietas

Németül Frömmigkeit

angolul piety,

ami a latin pietas szóval rokonítható, magyarra talán a kegyesség szóval lehet fordítani. A német Frömmigkeit szó a vallásossággal hozható összefüggésbe. Sajnos más nyelven nem beszélek, így nem tudom, milyen hangulata van a szónak a szláv, francia és egyéb nyelvekben.

A Szentlélek hét ajándéka először Izaiásnál bukkan föl:

„Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.” (Iz 11,2-3)

Sokatmondó, hogy a hét ajándék itt csak hat, de furcsa mód az Úr félelme kétszer szerepel.

Ezek alapján bátorkodom a jámborságot a következő tulajdonságokkal körülírni:

derű

nyugalom

istenfélelem.

A derűs örül, nevet, akár hahotázik is, könnyei is csoroghatnak, ha az alkalom megengedi (társaságban egy jó tréfán), de nem röhög, nem vihog, nem vigyorog, nem kárörvendő. Akkor is szívből nevet, ha ő egy jól sikerült poén célpontja. Istenben bízva derűsen néz a jövőbe, mégha gondok is terhelik.

A nyugalom nem ugrik rögtön akármilyen vélt vagy valós sérelemre. Igaztalan vádakra nem asztalt verve reagál. Ehelyett megpróbálja nyugodtan kifejteni álláspontját. A másikat nem szakítja félbe, türelmesen meghallgatja. Ha őt félbeszakítják, beléfojtják a szót, türelmesen elviseli, és utána próbálja elmondani véleményét. Nem roppan össze, ha csődbe megy vállalkozása, elveszíti munkáját, ha életálma nem valósul meg, mégha akármilyen szép és Istennek tetsző elképzelései voltak életéről. Aki nyugodt, az nem tépi haját, nem hisztizik, nem csinál jelenetet, ha valami tragédia éri. Egy szóval: nem reagálja túl a dolgokat. Nem tesz Istennek szemrehányást, miért történt vele az vagy amaz balszerencse. Ha úgy érzi, elhagyta az Isten, Jézus szavaival imádkozik (Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, Mt 27,47), és bízik, hogy az utolsó ítéletkor megérti, miért rótta ki Isten rá ezeket a terheket. Tudatában van a mindennapos kereszthordozásnak (Lk 9,24), és annak, hogy „tudásunk töredékes” (1Kor 13,10). Teszi dolgát, ahogyan az Ószövetség derék asszonya, Szűz Mária előképe. „Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé.” (Péld 31,26)

Az Ószövetség másik példaképe Jób, aki puszta életén kívül mindenét elveszítette, mégsem fordult Isten ellen, hanem bízott a Gondviselés kifürkészhetetlen útjaiban.

Bár az istenfélelem egy önálló ajándék, nem árt, ha itt is ejtünk róla néhány szót, hiszen nem lehet a jámborságot csak nyugalomra és derűre korlátozni.

Semmiképp sem arról van szó, hogy Istentől kellene félnünk. Ha istenfélelemmel vagyunk eltelve, vigyázunk, hogy nehogy megbántsuk őt. Hogyan is mondja a régi virágének?

„Virágom, virágom, rubintos virágom
A hírt, hogy kinyíllottál, én már alig várom.

………………………………………..

Szerelmem kertjében oly vigyázva jártam
Mindig úgy szerettem, hogy őt meg ne bántsam.”

Aki istenfélő, az benne él, éjjel, nappal. Benne alszik, benne pihen, benne dolgozik. Isten úgy fogja őt körül, mint a levegő.

A fenti három tulajdonság közül az angol nyelv az első kettőt coolness szóval jelöli. Aki cool, az derűs, nyugodt. Ez a jelző, cool, coolnesss a németben is polgárjogot nyert, de találkozhatunk vele már a magyar nyelvben is. Tehát: coolness + istenfélelem = jámborság.

Az alábbi honlapon egy szép pps bemutatót találhatunk a Szentlélek hét ajándékáról:

http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/bermalas.pps

Segíts Urunk, hogy elteljünk a Szentlélek ajándékaival. Taníts meg minket a hétköznapokban is derűsnek, nyugodtnak, istenfélőnek mutatkozni.

Szeged, 2016. november

 

Bálint József

4 hozzászólás

Add a Comment
 1. Megy a vita a vatikáni Egyházban:

  Az protestáns-szabadkőműves inkvizítor-diktátor azt mondja, hogy kuss:

  http://www.magyarkurir.hu/hirek/rota-romana-dekanja-szerint-elfogadhatatlan-feernc-papat-szamon-kero-biborosok-eljarasa

  Már csak az a kérdés, hogy ezek a quasi bíborosok mikor szakítják ki magukat, és híveiket, Róma bűzös karjai közül, merthogy úgy látszik, azért némelyek ragaszkodnának bizonyos katolikus jellegekhez. Jó is lenne, ha átigazolnának lehetőség szerint legalább Williamson püspök mellé, vagy fennhatósága alá, ha a szedevakantizmus még távol is áll tőlük. Szankciókat azért nem ígérnek nem ígérnek nekik, mert el akarják hitetni velük, hogy ők bűnösök, de a Szent Atya végtelenül kegyes, és elnéző felettük, és így a végén szégyenükben és zavarukban ők maguk is megbánják majd, hogy szót emeltek az Antikrisztus ellen.

  Mert jámborság e, avagy balgaság kis dolgok után kapkodni, mikor az egész el van már rontva? Itt az Egyház, vagy ott az Egyház?

  1. …mondjuk nem „Rómának” vannak bűzös karjai, hanem némely – szépszámú bíborosi címet bitorló, katolikusnak nemigen látszó főpapnak…Bergoglio-ról meg már csak a Denzinger (számláló) elmond mindent…

 2. Hogy miért is utasítottuk el kezdettől fogva Bergogliot?

  http://petersziklaja.ml/bergoglio-egy-masodik-luther/

  Mert a katolikus jellem az arcvonásokon is meglátszik(állítólag tudományosan is kimutatható). Ez az ember nem tűnt katolikusnak. Arcára nem a szentek önsanyargató, a mindeható és időtlen Isten és a Mennyek felé forduló gondolatai ültek ki, nem a fennséges isteni kegyelem állapota sugárzott róla, hanem valami merő iszonyat, üresség.

 3. Talán még jámbor gondolat, hogy ameddig még hiányzik, addig szólok róla, addig jelzem igényemet rá. Szedevakantistaként nincs lehetőség gyónni, áldozni, de lelkivezetőt sincs lehetőség igénybevenni, a lelket nevelni, fegyelmezni, irányítani. Igazi papok igazi útmutatásaira lenne szükség.

  Katolikus gondolatok és útmutatások:

  http://www.katolikus-honlap.hu/1001/honapok9.htm

  http://uzenete.blogspot.hu/2011/01/vianney-szent-janos-gondolatai_8706.html

  Katolikus Egyház nélkül az ember nem állattá válik, hanem rosszabbá, ördöggé, olyan barbárrá, mint az ISIS terrorista barbárai.

  Jöjj el Uram Jézus, terelgess minket, feddj meg minket, taníts minket, akár csak szolgáid által is! Ámen!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük